بررسی تاثیر دوره پیش دبستانی و دوزبانگی در پیشرفت تحصیلی پایه اول ابتدایی

کد محصول  OL506

تعداد صفحات: ۷۰ صفحه فایلword

قیمت: ۱۳۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

پیشگفتار
فصل اول – کلیات تحقیق
طرح تحقیق
واژه های کلیدی
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت تحقیق
هدف های کلی تحقیق
فرضیه ها
متغییر های تحقیق :
متغییر مستقل
متغییر وابسطه
تعاریف عملیاتی متغییر ها :
دوره پیش دبستانی
دوزبانگی
تعریف نظری پیشرفت تحصیلی

فصل دوم – ادبیات تحقیق
مقدمه
پیشینه بحث
تحقیقات انجام شده:
بررسی تحقیقات انجام شده در داخل ایران
بررسی تحقیقات انجام شده در خارج از ایران
پیشینه دوزبانگی در ایران و جهان
گرایش کودکانعادی
گرایش کودکان با نیازهای ویژه
توانایی‌های لازم
موقعیت‌های شغلیدر ایران
درس‌های این رشته در طولتحصیل
دروس تخصصی گرایش کودکان عادی
تاریخچه پیش دبستانی در ایران به چه سالی برمی گردد؟
دوره پیش دبستانی اکنون به چه صورت است؟
دوره پیش دبستانی چگونه تعریف می شود؟
واجدان شرایط حضور در این دوره چه کسانی هستند؟
آیا برای ورود به این دوره سنجش هم دارید؟
چه نوع مراکزی اقدام به ثبت نام این کودکان می کنند؟
محتوای آموزشی در دوره پیش دبستانی چیست؟
کتاب کار کودک چیست و شامل چه مواردی است؟
دوره پیش دبستانی با کلاس اول ابتدایی تداخل پیدا نخواهد کرد؟
مربی دوره پیش دبستانی باید دارای چه شرایطی باشد؟
مراکزی که پیش دبستانی دارند، باید چه تجهیزاتی داشته باشند؟
آیا استفاده از این آموزشها برای همه شهرها و روستاها امکان پذیر است؟
شهریه دوره پیش دبستانی بر چه مبنایی محاسبه می شود؟
چرا پیش دبستانی های غیردولتی هزینه بیشتری دریافت می کنند؟
ضوابط به کارگیری در مهدکودکهای خصوصی چیست؟
همه مراکز به صورت استانداردهای آموزشی تدریس می کنند؟
با توجه به اهمیت فراوان دوره پیش دبستانی برای کودکان چرا این دوره هنوز اجباری نشده است؟
چه طرحی برای آینده در نظر گرفته شده است؟

فصل سوم – روش شناسی تحقیق
مواد و روشها
جامعه آماری
ابزار گردآوری داده ها
آزمون پیشرفت تحصیلی ریاضی
روایی محتوایی
پایایی
پرسشنامه کیفیت زندگی در مدرسه
روش اجرا
نمونه آماری و نحوه گزینش آن

فصل چهارم – یافته های تحقیق و تجزیه و تحلیل آنها
یافته ها

فصل پنجم – نتیجه گیری کلی و ارائه پیشنهادات

خلاصه و نتیجه گیری
منابع