اطلاعیه

کتب روانشناسی،علوم اجتماعی و علوم تربیتی

مقایسه میزان هیجان خواهی دانشجویان متأهل و مجرد

دانلود پروژه های رشته روانشاسی

کد محصول: OL360 تعداد صفحات: ۶۰ صفحه فایلword قیمت: ۱۰۰۰۰ تومان فهرست مطالب فصل اول ۱ مقدمه ۲ بیان مساله ۳ اهداف تحقیق ۵ فرضیه ۶ تعریف عملیاتی ۷ فصل دوم ۸ پیشینه تحقیق ۹ فصل سوم ۳۰ جامعه تحقیق ۳۱ نمونه تحقیق ۳۱ روش نمونه گیری ۳۱ روش جمع آوری اطلاعات …

مشاهده جزییات

مقایسه شدت بدشکلی هراس بدن بین دانش آموزان پسر و دختر دبیرستان

دانلود پروژه های رشته روانشاسی

کد محصول: OL359 تعداد صفحات: ۱۲۰ صفحه فایلword قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب چکیده فصل اول کلیات مقدمه طرح مسئله و اهمیت آن اهمیت موضوع پژوهش اهداف تحقیق فرضیه تحقیق سوالهای تحقیق تعاریف نظری و عملیاتی واژه‌ها جامعه آماری فصل دوم پیشینه یا ادبیات اختلالات شبه جسمی در DSMIV اختلال بدریختی بدن اختلال …

مشاهده جزییات

مقایسه شیوع افسردگی در بین زنان و مردان زندانی و غیر زندانی

دانلود پروژه های رشته روانشاسی

کد محصول: OL358 تعداد صفحات: ۱۲۰صفحه فایلword قیمت: ۱۴۰۰۰تومان فهرست مطالب چکیده ۱ فصل اول : کلیات تحقیق ۲ مقدمه ۳ بیان مسئله ۴ سوال مسئله ۴ فرضیه ۵ متغیرهای تحقیق ۵ تعریف عملیاتی و نظری ۵ تعریف عملیاتی ۵ اهداف تحقیق ۵ اهمیت و ضرورت تحقیق ۶ فصل دوم : پیشینه و …

مشاهده جزییات

موسیقی درمانی و کاهش هورمون های استرس زا و تاثیر موسیقی بر کاهش افسردگی دانشجویان

دانلود پروژه های رشته روانشاسی

کد محصول: OL357 تعداد صفحات: ۸۰ صفحه فایلword قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب چکیده ۱ فصل اول ۲ مقدمه ۳ بیان مساله ۵ اهمیت پژوهش ۵ سوال پژوهش ۷ فرضیه تحقیق ۷ متغیرها ۸ فصل دوم ۱۰ پزشکی و موسیقی درمانی ۱۷ کاربردهای موسیقی درمانی ۱۸ مزایای موسیقی درمانی ۲۰ اصول …

مشاهده جزییات

مقایسه تحول شناختی بین کودکان عقب مانده ذهنی و عادی ۷ تا ۱۱ ساله

دانلود پروژه های رشته روانشاسی

کد محصول: OL356 تعداد صفحات: ۱۱۵ صفحه فایلword قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب چکیده فصل اول مقدمه۲ بیان مساله اهمیت و ضرورت تحقیق متغیر های تحقیق اهداف تحقیق فصل دوم  مقدمه تاریخچه نامگذاری ، تعریف و طبقه بندی کودکان عقب مانده ذهنی مراحل در رشد شناختی از دیدگاه پیاژه تعاریف متداول …

مشاهده جزییات

نحوه نگرش زنان یزدی نسبت به طلاق

دانلود پروژه های رشته روانشاسی

این فایل موجود نمی باشد فهرست مطالب فصل اول:کلیات تحقیق مقدمه۲ بیان مسأله۳ ضرورت و اهمیت تحقیق۵ پیامدهای طلاق۶ اهداف تحقیق۱۵ فصل دوم:مبانی نظری تحقیق تعریف طلاق۱۷ تاریخچه طلاق۱۸ قوانین طلاق۲۰ نگاهی به احکام طلاق۲۵ طلاق و فسخ۲۷ مبغوضیت طلاق در اسلام۳۳ طلاق در یهودیت۴۶ طلاق در مسیحیت۵۴ علل و …

مشاهده جزییات

چت رُوم و روابط بین افراد و جوانان

دانلود پروژه های رشته روانشاسی

کد محصول: OL354 تعداد صفحات: ۱۳۰ صفحه فایلword قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان  فهرست مطالب فصل اول(کلیات)  مقدمه ۲ بیان مسئله ۳ اهداف تحقیق ۵ سؤالات ویژه ۶ فرضیه ها ۷ تعاریف واژه ها و اصطلاحات ۷ ابزارها ۸ فصل دوم(پیشینه تحقیق)  چت ۱۰ چت و روابط دختر و پسر ۱۴ اعتیاد و …

مشاهده جزییات

ناهنجاری های مادرزادی

دانلود جزوات علوم پزشکی

متن کامل این مقاله موجود نیست فهرست مطالب : فصل اول : مقدمه و بیان مسئله مقدمه ۱-۱- بیان مسئله و اهمیت پژوهش ۲-۱ – پاتوفیزیولوژی ناهنجاری ها ۳-۱ناهنجاری های مادرزادی ۴-۱-علل ایجاد کننده ی ناهنجاری ها ۱-۴-۱مسائل ژنتیکی – عوامل خانوادگی ۲-۴-۱پرتوتابی ۳-۴-۱-تماس پدر با عوامل مختلف ۴-۴-۱- سن …

مشاهده جزییات

نگرش مردم روستاها نسبت به خشکسالی و تاثیر آن بر زندگی آنها

دانلود پروژه های رشته روانشاسی

کد محصول: OL352 تعداد صفحات: ۷۰ صفحه فایلword قیمت: ۱۴۰۰۰ تومان فهرست مطالب مقدمه  ۱ فصل اول: طرح تحقیق بیان مسئله  ۲ ادبیات تحقیق  ۳ اهمیت تحقیق  ۳ اهداف پژوهش (تحقیق) ۴ فرضیات  ۴ تعاریف عملیاتی (شاخص ها و سؤالات) ۵ تعاریف  ۷ روش تحقیق ۱۲ جامعه آماری  ۱۲ نمونه آماری  ۱۳ شیوه نمونه گیری …

مشاهده جزییات

نگرش مردم نسبت به برنامه های تنظیم خانواده و عوامل موثر بر آن

دانلود پروژه های رشته روانشاسی

کد محصول: OL351 تعداد صفحات: ۶۵ صفحه فایلword قیمت: ۱۳۰۰۰ تومان فهرست مطالب مقدمه    ۱ فصل اول  : طرح تحقیق بیان مسئله  ۲ اهمیت پژوهش  ۳ اهداف پژوهش  ۴ فرضیات  ۴ مفاهیم نظری  ۴ تعاریف  ۶ روش تحقیق  ‌ ۶ جامعه آماری    ۶ نمونه آماری    ۶ شیوه نمونه گیری   ۶ ابزار جمع آوری …

مشاهده جزییات