اطلاعیه

بررسی تأثیر رسانه های نوین آموزشی را بر یادگیری دانش آموزان دختر راهنمایی از دیدگاه معلمان

کد محصول: OL933

تعداد صفحات: ۱۰۷ صفحه فایل WORD

قیمت: ۲۵۰۰۰  تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

چکیده: ‌م

فصل اول کلیات

مقدمه   ۲

بیان مساله، موضوع و سوال های اصلی تحقیق      ۳

اهداف پژوهش  ۳

اهداف کلی پژوهش       ۳

اهداف فرعی پژوهش     ۴

سؤالات پژوهش ۴

سؤال اصلی      ۴

سؤال فرعی       ۴

اهمیت و ضرورت         ۴

فرضیات پژوهش ۵

فرضیات اصلی   ۵

فرضیات فرعی   ۵

تعریف متغیرها و اصطلاحات پژوهش      ۵

تعریف نظری متغیرها     ۵

تعریف عملیاتی  ۶

فصل دوم ادبیات و پیشینه پژوهش

تاریخچه تکنولوژی آموزشی       ۸

تحولات تکنولوژی آموزشی در ادوار تاریخی(قبل از ۱۹۰۰):          ۸

تحولات تکنولوژی آموزشی بعد از ۱۹۰۰: ۹

تاریخچه تحول تکنولوژی آموزشی در ایران:         ۹

تاریخچه پیدایش تکنولوژی آموزشی:       ۱۰

تعریف تکنولوژی:         ۱۱

مفهوم فناوری (تکنولوژی):         ۱۱

تعریف تکنولوژی آموزشی:         ۱۱

تعریف تکنولوژی آموزشی نوین:  ۱۲

یادگیری شناخت  ادراک  حس  توجه :    ۱۲

تکنولوژی آموزشی وضرورت آن: ۱۲

تکنولوژی و جامعه:        ۱۲

کارایی تکنولوژی در تعلیم و تربیت و آموزش:      ۱۳

نقش فناوری در آموزش: ۱۴

فواید تکنولوژی آموزشی: ۱۵

نقش تکنولوژی در یادگیری :      ۱۷

نقش فناوری در تسهیل یادگیری : ۱۸

نقش حواس در یادگیری :          ۱۸

فعال ساختن شاگردان در جریان یادگیری : ۱۹

تأثیرات رسانه بر روی یادگیری شاگردان:  ۱۹

توسعه زمینه های اصلی تکنولوژی آموزشی:         ۲۱

آموزش برای فردا:         ۲۱

فرایند ارتباط چگونه اتفاق می افتد؟        ۲۲

رمز گذاری:      ۲۲

رمز خوانی:       ۲۳

موانع ارتباطی:    ۲۳

مدل های ارتباطی:         ۲۳

مدل ارسطو:      ۲۴

مدل هارولد لَس ول:      ۲۴

مدل شانون و ویو:         ۲۴

جایگاه رسانه آموزشی درمدل ارتباطی کجاست؟    ۲۵

جایگاه رسانه ها و فناوری در آموزش و یادگیری : ۲۵

رسانه آموزشی چگونه به یادگیرنده کمک می کند؟ ۲۶

رسانه های آموزشی       ۲۶

تعریف رسانه :   ۲۶

انواع رسانه آموزشی:      ۲۶

امتیاز استفاده از تصاویر متحرک:  ۲۷

رسانه های آموزشی:       ۲۷

ویژگی های یک رسانه آموزشی مناسب:   ۲۹

شرایط استفاده از یک رسانه آموزشی مناسب:       ۳۱

انتخاب رسانه های آموزشی:       ۳۲

طبقه بندی رسانه آموزشی :        ۳۳

انتخاب و کاربرد رسانه ها:         ۳۵

تفاوت رسانه آموزشی با وسایل کمک آموزشی :    ۳۵

اصول انتخاب رسانه :     ۳۵

معیار انتخاب وسایل آموزشی :    ۳۷

ویژگی های فنی وسیله:   ۳۸

شرایط و امکانات اجرایی :         ۳۸

انواع رسانه های آموزشی:          ۳۸

وسایل آموزشی نمایشی:  ۳۹

وسایل آموزشی مرجع:    ۳۹

وسایل آموزشی گروهی:  ۳۹

وسایل کمک‌آموزشی شنیداری و دیداری:  ۴۰

کار برد رسانه های آموزشی:       ۴۰

چرا از رسانه های آموزشی استفاده می کنیم؟        ۴۰

موانع و مشکلات کاربرد مواد و وسایل آموزشی    ۴۰

دیدگاه های مختلف مربوط به علل عدم استفاده از وسایل کمک آموزشی:    ۴۱

روش کلی بهره گیری رسانه ها:   ۴۲

نتایج آموزشی حاصل از کاربرد فنـاوری آموزشی : ۴۲

توسعه علوم:      ۴۴

ب ) موانع  استفاده ازرسانه های آموزشی در امر تدریس – یادگیری ۴۴

روش شناسایی تکنولوژی:          ۴۵

تلفیق وسایل تمرکز توجه در آموزش:       ۴۵

مسائل و مشکلات تکنولوژی آموزشی در جهان سوم:        ۴۶

مراحل اجرای یک سیستم پیشرفته آموزشی:         ۴۸

اهمیت نظریه سیستم ها:  ۴۸

میزان فراموشی بعد از فعالیت:     ۵۰

معرفی و طبقه بندی انواع رسانه های آموزشی       ۵۱

نقش رسانه ها و تکنولوژی آموزشی در آموزش و یادگیری  ۵۲

تاریخچه تدریس و یادگیری با کامپیوتر     ۵۷

کامپیوتر، یک رسانه آموزشی       ۵۹

کامپیوترها چگونه به فراگیران کمک می کنند؟       ۵۹

کاربرد ابزار تألیف چند رسانه ای ها در آموزش     ۶۱

چند رسانه ای و مزایای استفاده از آن چیست؟      ۶۲

تکنولوژی چند رسانه ای و روندهای تکنولوژی     ۶۳

چند رسانه ای در توسعه آموزش  ۶۴

تحقیقات انجام شده در داخل و خارج کشور        ۶۸

فصل سوم روش تحقیق

مقدمه:  ۷۱

جامعه آماری پژوهش:    ۷۱

کلیه دبیران مدارس راهنمایی دختر انه ناحیه ا آموزش و پروش کرج ۷۱

نمونه آماری  و روش نمونه گیری:          ۷۱

طرح پژوهش:    ۷۱

روش دست یابی به داده ها:        ۷۲

روش اجرای پژوهش:     ۷۲

روش آماری:     ۷۲

فصل چهارم تجزیه و تحلیل آماری

مقدمه:  ۷۴

آمار استنباطی و توصیفی  ۷۵

فصل پنجم بحث و نتیجه گیری

مقدمه   ۸۶

خلاصه پژوهش ۸۶

یافته های پژوهش         ۸۶

پیشنهادات پژوهشی       ۸۷

پیشنهادات کاربردی       ۸۷

محدودیتهای پژوهش     ۸۸

منابع…………۸۹

 پرسشنامه

فهرست جداول :

جدول (۱)ارتقا سطح یادگیری دانش آموزان ………۷۴

جدول (۲)انگیزه معلمان در استفاده از رسانه های نوین.۷۶

جدول (۳)میزان آشنایی معلمان با رسانه های آموزشی..۷۷

جدول ۴ بهبود کیفیت تدریس با استفاده از رسانه های آموزشی……۷۹

جدول (۵)عینی ساختن مطالب انتزاعی……۸۱

جدول (۶)ایجاد انگیزه کار در معلم…۸۲

جدول(۷)میزان اشنایی معلمان با رسانه های آموزش…۸۳

جدول (۸)بهبود کیفیت تدریس…….۸۴

فهرست نمودارها

نمودار(۱) ارتقا سطح یادگیری دانش آموزان………۷۵

نمودار(۲)انگیزه معلمان در استفاده از رسانه های نوین.۷۶

نمودار (۳)میزان آشنایی معلمان با رسانه های آموزشی……….۷۸

نمودار(۴) بهبود کیفیت تدریس با استفاده از رسانه های آموزشی..۷۹

چکیده:

هدف این پژوهش تأثیر رسانه های نوین آموزشی را بر یادگیری دانش آموزان دختر راهنمایی ناحیه ۱ کرج از دیدگاه معلمان بود طرح پژوهش از نوع پس رویدادی و از طریق نمونه گیری در دسترس تعداد۱۴۳ نفر از معلمان ناحیه ا آموزش و پرورش انتخاب شدند ابزار پژوهش شامل پرسشنامه محقق ساخته بود  فرضیه های  تحقیق بین استفاده از رسانه های نوین آموزشی و میزان یادگیری دانش آموزان رابطه وجود دارد. و بین میزان آشنایی معلمان با رسانه های نوین و میزان استفاده از آن و بین استفاده از رسانه های نوین و ایجاد انگیزه در کار معلمان و بین استفاده از رسانه های آموزشی با عینی تر ساختن مطالب انتزاعی و بین استفاده از رسانه های آموزشی با بهبود کیفیت تدریس با اطمینان ۹۹% مورد قبول واقع شد

کلمات کلیدی:رسانه های آموزشی،یادگیری،دانش آموزان،معلمان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.