اطلاعیه

بررسی تاثیرهوش فرهنگی بر اثر بخشی گروهی دربین دانشجویان

کد محصول:OL942

تعداد صفحات: ۸۷ صفحه فایل WORD

قیمت: ۲۰۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فرضیات تحقیق:

فرضیه اصلی:

بین هوش فرهنگی و اثربخشی گروهی رابطه معنی داری وجود دارد.

فرضیات فرعی:

۱.        بین هوش فرهنگی  فراشناختی و اثر بخشی گروهی رابطه معنی داری وجود دارد .

۲.        بین هوش فرهنگی شناختی و اثربخشی گروهی رابطه معنی داری وجود دارد .

۳.        بین هوش فرهنگی انگیزشی و اثربخشی گروهی رابطه معنی داری وجود دارد .

۴.        بین هوش فرهنگی رفتاری و اثربخشی گروهی رابطه معنی داری وجود دارد .

فهرست مطالب

فصل اول         ۵

کلیات تحقیق     ۵

۱-۱ بیان مساله  ۶

۱-۲ سوالات تحقیق       ۹

۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق    ۹

۱-۴ اهداف تحقیق        ۱۳

۱-۴-۱ هدف اصلی:      ۱۳

۱-۴-۲ هدف فرعی       ۱۳

۱-۵ مدل مفهومی         ۱۳

۱-۶ فرضیات تحقیق:     ۱۴

۱-۶-۱ فرضیه اصلی:     ۱۴

۱-۶-۲ فرضیات فرعی:   ۱۴

۱-۷ قلمرو تحقیق         ۱۵

فصل دوم         ۱۶

ادبیات و پیشینه پژوهش  ۱۶

۲-۱ ادبیات تحقیق        ۱۷

۲-۲ مفهوم و تاریخچه هوش فرهنگی      ۱۸

هوش   ۱۹

هوش فرهنگی   ۱۹

۲-۳ ابعاد هوش فرهنگی ۲۱

۲-۴ نگرش چهار عاملی در سنجش هوش فرهنگی ۲۴

۲-۵ تقویت هوش فرهنگی :       ۲۵

۲-۶ استراتژی هوش فرهنگی:     ۲۶

۲-۷ دانش هوش فرهنگی:         ۲۷

۲-۸ انگیزش هوش فرهنگی:       ۲۷

۲-۹ رفتار هوش فرهنگی :         ۲۸

۲-۱۰ پیشینه تحقیقات    ۲۸

تحقیقات داخلی ۲۸

پیشینه خارجی   ۳۱

۲-۱۱ تنوع فرهنگی در گروه       ۳۵

۲-۱۲ ابعاد هوش فرهنگی          ۳۷

۲-۱۳ نگرش سه عاملی در سنجش هوش فرهنگی ۳۷

بعد عاطفی یا انگیزشی -«تعهدات میان فرهنگی»    ۳۸

بعد شناختی-« درک فرهنگی»     ۳۸

بعد عملی یا رفتاری -«ارتباط میان فرهنگی»         ۳۹

هوش فرهنگی،  ۴۲

ارتباط بین هوش فرهنگی و عملکرد فردی ۴۵

فصل سوم:        ۵۵

روش شناسی تحقیق      ۵۵

۳- ۱  مقدمه     ۵۶

۳ – ۲  روش تحقیق      ۵۶

روش تحقیق در این مطالعه         ۵۷

۳ – ۳ جامعه آماری       ۵۸

۳ – ۴ روش جمع آوری اطلاعات          ۵۸

۳ – ۵ ابزار اندازه گیری  ۵۹

۳-۶ روایی و پایایی       ۶۱

۳-۶-۱  روائی ( اعتبار)   ۶۱

۳-۶-۲ پایائی    ۶۱

۳-۷ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات        ۶۳

۳-۸ متغیرهای تحقیق     ۶۳

فصل چهارم:     ۶۴

تجزیه و تحلیل داده ها    ۶۴

۴- ۱  مقدمه     ۶۵

۴-۲ توصیف داده ها      ۶۵

جنسیت افراد:    ۶۵

وضعیت تأهل افراد:       ۶۷

۴-۳ آزمون فرضیه ها:     ۶۸

فرضیه اهم:       ۶۸

فرضیه اول:      ۷۰

فرضیه دوم:       ۷۱

فرضیه سوم:      ۷۳

فرضیه چهارم:    ۷۵

فصل پنجم:       ۷۸

نتیجه گیری و پیشنهادها  ۷۸

۵- ۱  مقدمه     ۷۹

۵-۲ نتیجه گیری ۷۹

۵-۳ پیشنهادات  ۸۳

۵-۴ محدودیت ها         ۸۳

پرسشنامه اثر بخشی گروهی       ۸۵

پرسشنامه هوش فرهنگی ۸۷

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.