اطلاعیه

بررسی رابطه بین شادکامی و سلامت روان در دانشجویان دختر

کد محصول:OL934

تعداد صفحات: ۹۰ صفحه فایل WORD

قیمت:۱۰۰۰۰ تومان

فصل ۴ کامل نیست

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

چکیده  ۶

فصل یک         ۷

کلیات تحقیق     ۷

مقدمه   ۸

بیان مساله :       ۹

اهمیت و ضرورت تحقیق :         ۱۱

اهداف تحقیق :  ۱۴

هدف کلی :      ۱۴

هدف جزئی:     ۱۴

فرضیه تحقیق :   ۱۴

متغیرهای تحقیق :          ۱۴

تعاریف متغییر ها :         ۱۴

تعریف نظری سلامت روان :       ۱۴

تعریف نظری شادکامی :  ۱۵

تعریف عملیاتی سلامت روان :    ۱۶

تعریف عملیاتی شادکامی :         ۱۶

فصل دوم         ۱۷

مبانی نظری و پیشینه پژوهش      ۱۷

مقدمه:  ۱۸

پیشینه نظری      ۱۹

مفهوم سلامت روان  در نظریه های روانکاوی:      ۲۰

دیدگاه فروید (۱۸۵۶) در ارتباط با سلامت روان:   ۲۰

مفهوم سلامت در نظریه روانی اجتماعی و زیستی آدلر (۱۸۷۰)       ۲۱

نظریه اریکسون (۱۹۶۳) در ارتباط با سلامت :      ۲۱

نظریه کورت لوین)۱۸۹۰( در ارتباط با سلامت روان:         ۲۲

نظریه کارل راجرز (۱۹۰۲) در ارتباط با سلامت روان:        ۲۲

شادکامی :         ۲۲

در فرهنگ لغت شادى با مجموعه‏اى از کلمات مثبت از قبیل نشاط   ۲۳

اهمیت شادی    ۲۳

قدم ۱: افزایش فعالیت:    ۲۴

۲- کاهش توقعات         ۲۴

قدم ۳: شناخت احساسات و بیان آنها       ۲۴

قدم ۴: افزایش فعالتی اجتماعی:   ۲۴

قدم ۵: مثبت اندیشی      ۲۵

قدم ۶: فرار از احساسات منفی    ۲۵

قدم ۷: خود برون          ۲۵

قدم ۸: خلاقیت  ۲۵

قدم ۹: صمیمیت ۲۵

قدم ۱۰: زندگی در زمان حال      ۲۶

قدم ۱۱: برنامه ریزی      ۲۶

قدم ۱۲: اولویت دادن به شادی    ۲۶

جوان و عوامل شادی آفرین :      ۲۶

شادی لازمه حیات اجتماعی       ۲۷

دیدگاه صاحبنظران        ۲۹

تعریف شادی از نظر روان شناسی چیست؟          ۳۱

به نظر شما راز خندیدن چیست؟ خنده واقعی چه می تواند باشد؟   ۳۲

طرز تفکر چقدر می تواند در شاد بودن افراد دخیل باشد؟   ۳۳

لازمه شاد بودن چیست؟ ۳۴

چطور می توان به بالا بردن سطح شادی در جامعه کمک کرد؟        ۳۵

از دیدگاه روانشناسی تأثیرات شادی بر روابط اجتماعی افراد چیست؟         ۳۶

شادکامی در خانواده و عوامل موثر درآن    ۳۹

عدم شادکامی و طلاق در خانواده وعلل آن          ۴۲

شادکامی و مثبت‌اندیشی  ۴۷

شخصیت برون‌گرا و شادکامی      ۴۸

شادکامی و موفقیت        ۵۰

موانع دستیابی به شادکامی          ۵۰

موانع دستیابی به شادکامی به شرح ذیل می باشد.   ۵۱

هوش هیجانی و شادکامی :         ۵۴

هوش هیجانی، چه فرقی با هوش منطقی دارد؟      ۵۵

هوش هیجانی، چه جور هوشی است؟      ۵۶

عناصر تشکیل‌دهنده مؤلّفه‌های هوش‌ هیجانی، از دیدگاه بار- اون» اینها بودند:          ۵۷

الف) مهارت‌های درون‌فردی       ۵۷

ب) مهارت‌های میانْ‌فردی:         ۵۷

ج) سازگاری     ۵۸

د) کنترل استرس ۵۸

و) خلق عمومی  ۵۸

هوش هیجانی را چه طور می‌شود پرورش داد؟     ۵۹

رابطه هوش هیجانی با شادکامی   ۶۱

پیشینه پژوهشی: ۶۳

فصل سوم        ۶۸

روش تحقیق     ۶۸

مقدمه فصل سوم:          ۶۹

روش تحقیق :    ۶۹

روش همبستگی :          ۶۹

جامعه آماری :   ۷۰

حجم نمونه :     ۷۰

روش نمونه گیری :        ۷۰

روش اجرای پژوهش :    ۷۰

ابزار پژوهش :   ۷۰

روش های آمار توصیفی : ۷۱

روش های آمار استنباطی :          ۷۱

اعتبار و روایی:   ۷۱

فصل چهارم      ۷۷

یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها ۷۷

مقدمه فصل چهارم        ۷۸

جدول ۱-۴ : نمرات خام آزمودنی ها       ۷۸

جدول فراوانی بدست آمده :       ۷۹

جدول ۱۴- توزیع فراوانی مربوط به نمرات شادکامی        ۷۹

جدول ۱۵- توزیع فراوانی مربوط به نمرات سلامت روان   ۸۰

نمودار ۱ – نمودار هیستوگرام شادکامی    ۸۱

نمودار ۲– نمودار هیستوگرام سلامت روان ۸۲

یافته ها و تجزیه و تحلیل آنها      ۸۲

جدول ۲-۴ ضریب همبستگی بین شادکامی و سلامت روان ۸۳

فصل پنجم        ۸۵

بحث و نتیجه گیری       ۸۵

بحث و نتیجه گیری:      ۸۶

محدودیتها :      ۸۷

پیشنهادات:       ۸۷

پیوست  ۸۸

پرسش نامه GHQ :       ۸۹

منابع و ماخذ     ۹۲

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.