اطلاعیه

کتب روانشناسی،علوم اجتماعی و علوم تربیتی

علل و انواع و درمان اختلالات آفازیا(ناتوانی یادگیری)

دانلود جزوات علوم پزشکی

کد محصول  OL883 تعداد صفحات: ۳۷ صفحه فایل WORD قیمت: ۵۰۰۰ تومان فهرست چکیده پایه مفهومی ناتوانائیهای یادگیری مظاهر توانائیهای یادگیری فهم معنی چیست؟ علل بروز اختلالات یادگیری تکرار بازشناسی تقسیم بندی آفازیها آفازی بروکا تولید گفتار آفازی ورتیکه آفازی هدایتی اختلالات تکلمی که اشکال در تکرار کلمات ندارند آفازی های …

مشاهده جزییات

بررسی علل و عوامل تاثیر گذار بر آموزش دانش آموزان

دانلود پروژه های رشته روانشاسی

کد محصول  OL879 تعداد صفحات: ۳۸ صفحه فایل ٌWORD قیمت: ۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب چکیده           ۱ مقدمه           ۲ فصل اول          ۴ توصیف وضع موجود        ۵ بیان مسئله          ۵ اهمیت تحقیق          ۶ اهداف تحقیق          ۷ سوال های تحقیق         ۷ تعریف واژه ها         ۹ آمادگی          ۱۰ انگیزش          ۱۰ آموزش          ۱۰ انضباط و نظم         …

مشاهده جزییات

بررسی نامساعد بودن جو عاطفی خانواده با فرار دختران از خانه

دانلود پروژه های رشته روانشاسی

کد محصول  OL876 تعداد صفحات: ۱۷۰ صفحه فایل WORD قیمت: ۱۷۰۰۰ تومان فهرست مطالب فصل اول مقدمه ۱ بیان مساله ۳ اهمیت و ضرورت پژوهشی ۴ اهداف تحقیق ۷ متغیرهای تحقیق ۷ فرضیه های پژوهش ۸ تعاریف عملیاتی متغیرها ۸ فصل دوم ادبیات و پیشینه پژوهش تعریف فرار ۱۰ عوامل موثر …

مشاهده جزییات

بررسی و مقایسه ویژگی‌های خانوادگی و اجتماعی سالمندان مبتلا به آلزایمر و سالمندان عادی

دانلود پروژه های رشته روانشاسی

کد محصول  OL873 تعداد صفحات: ۱۰۵ صفحه فایلWORD قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب مقدمه  ۷ فصل اول طرح مسئله  ۱۰ انگیزه پژوهشگر  ۱۲ هدف اصلی تحقیق ۱۲ ضرورت و اهمیت موضوع ۱۲ سئوالات اصلی تحقیق ۱۴ فرضیه‌های تحقیق ۱۳ فصل دوم بخش اول ادبیات نظری  ۱۶ ویژگی‌های جمعیتی سالمندان  ۱۷ ۱. …

مشاهده جزییات

بررسی و مقایسه سطح نیازهای اساسی مازلو بین دانشجویان شاهد و عادی

دانلود پروژه های رشته روانشاسی

کد محصول  OL870 تعداد صفحات:۵۶ صفحه فایل WORD   قیمت: ۱۰۰۰۰ تومان فهرست مطالب تشکرو قدردانی پیشگفتار چکیده تحقیق فصل اول:  طرح تحقیق مقدمه۱ بیان مسئله     ۳ تعریف موضوع تحقیق ۴ هدفها و سؤالهای ویژه تحقیق    ۶ فرضیه‌های تحقیق ۷ اهمیت موضوع تحقیق  ۸ روش انجام تحقیق ۹ محدودیتهای تحقیق     ۹ پیشینه …

مشاهده جزییات

مسائل و مشکلات زنان شاغل

دانلود پروژه های رشته روانشاسی

کد محصول  OL860 تعداد صفحات: ۱۰۴ صفحه فایلWORD قیمت: ۱۰۰۰۰ تومان فهرست مطالب چکیده           ۱ فصل اول          ۲ مقدمه           ۳ علل کار کردن         ۴ بیان موضوع (مسئله)        ۱۱ اهمیت پژوهش         ۱۷ اهداف           ۲۰ فرضیات          ۲۱ سوالات پژوهش         ۲۲ تعریف واژه ها         ۲۳ مسائل و مشکلات زنان شاغل       ۲۵ راهکارهایی برای بهبود …

مشاهده جزییات

نقش بازی در پرورش خلاقیت کودکان

دانلود پروژه های رشته روانشاسی

کد محصول  OL859 تعداد صفحات: ۶۰ صفحه فایلWORD قیمت: ۱۳۰۰۰ تومان فهرست مطالب  مقدمه ۱ بیان مسئله ۳ ضرورت تحقیق ۴ پیشینه ی تحقیق ۵ تفکر خلاق ۷ دیدگاه گانیه نسبت به آفرینندگی ۷ ورنون ۸ مایر ۹ ویژگی های افراد خلاق و نوآور ۹ ۱- سلامت فکر و روان ۱۰ ۲- انعطاف پذیری ۱۱ ۳- ابتکار ۱۲ ۴- ترجیح دادن پیچیدگی نسبت به سادگی ۱۲ مراحل تفکر …

مشاهده جزییات

بررسی سبک های حل مساله و شیوه های مقابل افراد وابسته به مواد مخدر و مقایسه آن با افراد غیر معتاد

دانلود پروژه های رشته روانشاسی

کد محصول  OL858 تعداد صفحات: ۹۶ صفحه فایل WORD قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب فصل اول: کلیات          ۲ مقدمه           ۳ اهمیت و ضرورت تحقیق         ۵ هدفهای پژوهش         ۶ سوالات پژوهش          ۶ تعریف اصطلاحات و مفاهیم کلیدی       ۹ حل مساله           ۹ فشار روانی          ۹ افیون یا مواد مخدر         ۱۰ متغیرهای تحقیق         ۱۴ وابستگی به مواد مخدر         ۱۴ سبکهای حل مساله         ۱۵ مقابله           ۱۵ …

مشاهده جزییات

مروری بر تجارت زنان

دانلود پروژه های رشته روانشاسی

کد محصول  OL849 تعداد صفحات:  ۹۰ صفحه فایلWORD قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان فهرست فصل اول: کلیات مقدمه            ۲ مسأله پژوهشی           ۳ اهمیت مسأله پژوهشی         ۴ اهداف پژوهش          ۵ پرسش های تحقیق          ۷ تعاریف و اصطلاحات         ۱۲ فصل دوم: بررسی پیشینه پژوهش        ۱۴ فصل سوم: روش پژوهش         ۱۶ فصل چهارم: یافته های پژوهش        ۱۷ بخش اول: ابعاد شکل گیری باندهای فساد       ۲۰ بخش دوم: ویژگی اعضای …

مشاهده جزییات

هوش جمعی و کاربردهای آن

دانلود پروژه های رشته روانشاسی

کد محصول  OL848 تعداد صفحات: ۸۵ صفحه فایلWORD قیمت: ۱۲۰۰۰ تومان فهرست مطالب مقدمه ۱ ۱- فصل اول : هوش مصنوعی و ارتباط آن با هوش جمعی ۲ ۱-۱ مقدمه۲ ۱- ۲ تاریخچه هوش مصنوعی۳ ۱- ۳ هوش چیست؟۴ ۱- ۴ فلسفه هوش مصنوعی۵ ۱-۵ مدیریت پیچیدگی۶ ۱-۶ عامل¬های هوشمند۷ ۱- …

مشاهده جزییات