اطلاعیه

کتب مدیریت

اثر هدفمند کردن یارانه در کاهش فقر

دانلود مقالات فارسی رشته حسابداری

کد محصول hs130 فایل وورد ۱۱۰ صفحه ۱۷۰۰۰ تومان فهرست مطالب چکیده ۸ فصل اول : مقدمه۱۲ اهمیت موضوع… ۱۵ اهداف تحقیق… ۱۷ فرضیات۱۷ فصل دوم : مروری بر پژوهش های انجام شده۲۰ فصل سوم : روش تحقیق… ۵۳ ۳ . ۱ ) کیفیت ۵۵ ۳ . ۲ ) تخمین …

مشاهده جزییات

بکارگیری سیستم هزینه‌ یابی بر مبنای فعالیت (ABC) در صنایع آلومینیوم

دانلود مقالات فارسی رشته حسابداری

کد محصول hs128 فایل وورد ۱۶۰ صفحه ۲۰۰۰۰ تومان فهرست مطالب چکیده ۱ فصل اول: کلیات ۲ ۱-۱ مقدمه ۳ ۲-۱ بیان مساله ۸ ۳-۱ انگیزه‌های انتخاب موضوع تحقیق ۹ ۴-۱ اهداف تحقیق ۱۰ ۵-۱ اهمیت موضوع تحقیق ۱۰ ۶-۱ سوالات اصلی تحقیق ۱۱ ۷-۱ فرضیه‌های تحقیق ۱۱ ۸-۱ نوآوری …

مشاهده جزییات

اثرات اقتصادی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) بر صنعت بیمه کشور

دانلود مقالات فارسی رشته حسابداری

کد محصول hs119 فایل وورد ۱۸۵ صفحه ۲۲۰۰۰ تومان فهرست مطالب  فصل اول – کلیات تحقیق ۱-۱) مقدمه ۱ ۱-۲) موضوع تحقیق ۲ ۱-۳-) هدف از انتخاب موضوع ۲ ۱-۴-) اهمیت و ارزش تحقیق ۲ ۱-۵) کاربرد نتایج تحقیق ۳ ۱-۶) فرضیات تحقیق ۳ ۱-۷) سابقه تحقیق ۴ ۱-۸) روش …

مشاهده جزییات

بررسی تاثیر هموارسازی سود بر بازده سهام

دانلود مقالات فارسی رشته حسابداری

کد محصول hs117 فایل وورد ۷۰ صفحه ۱۹۰۰۰ تومان فهرست مطالب فصل اول: کلیات تحقیق ۱-۱) مقدمه ۱ ۲-۱) بیانِ مسئله ۲ ۳-۱) اهمیتِ موضوع ۳ ۱-۴) استفاده کنندگان از نتایج ۳ ۱-۵) پرسش ها۴ ۱-۶) فرضیه های تحقیق ۴ ۱-۷) متغیر های تحقیق ۴ ۱-۸) روش تحقیق ۴ ۱-۹) …

مشاهده جزییات

بررسی روش های تامین مالی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار

دانلود مقالات فارسی رشته حسابداری

کد محصول:HS116 تعدا صفحات :۱۶۰ صفحه فرمت فایل : WORD قیمت : ۱۶۰۰۰ تومان فهرست مطالب : تشکر و قدردانی  أ تقدیم به             ب چکیده   د فصل اول : کلیات تحقیق              ۱ مقدمه     ۲ بیان مسئله            ۴ اهمیت موضوع تحقیق      ۶ اهداف تحقیق      ۸ دلایل و انگیزه …

مشاهده جزییات

تاثیر تحصیلات زنان بر توسعه اقتصادی کشور

دانلود مقالات فارسی رشته حسابداری

کد محصول hs115 فایل وورد ۱۱۰ صفحه ۱۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب مقدمه ۱ چارچوبی نظری تحقیق ۳ فرضیه‌ها ۴ روش تحقیق ۵ مشکلات و موانع ۵ اصطلاحات و واژه‌های کلیدی ۶ (۱) فصل اول: ۸ ۱-۱) توسعه و مفاهیم ۸ ۲-۱) توسعه اقتصادی ۱۷ ۳-۱) مطالعه اجمالی عوامل موثر بر …

مشاهده جزییات

تجارت بین الملل و رشد اقتصادی

دانلود مقالات فارسی رشته حسابداری

کد محصول hs110 فایل وورد ۱۱۰ صفحه ۱۸۰۰۰ تومان   چکیده طرح: با توجه به اینکه کشور ایران در زمره کشور های در حال توسعه قرار دارد و استراتژی توسعه صنعتی را سر لوحه کار خویش قرار داده است , نیازمند واردات انبوه کالاهای واسطه ای و سرمایه ای است …

مشاهده جزییات

بررسی بازاریابی برنج ایرانی

دانلود مقالات فارسی رشته حسابداری

کد محصول hs104 فایل وورد ۳۸ صفحه ۸۰۰۰ تومان فهرست مطالب فصل اول : مقدمه و کلیات،اهداف و فرضیات مقدمه برنج فرضیات،اهداف فصل دوم ضرورت مطالعه فصل سوم مفهوم بازاریابی حاشیه بازاریابی سهم عوامل بازاریابی ضریب هزینه بازاریابی روش تحقیق فصل چهارم جدول قیمت ها انجام محاسبات بحث و نتیجه …

مشاهده جزییات

تاثیر برنامه سوم توسعه بر نرخ بیکاری

دانلود مقالات فارسی رشته حسابداری

کد محصول hs99 فایل وورد ۵۰ صفحه ۷۰۰۰ تومان فهرست مطالب فصل اول کلیات تحقیق ادبیات موضوع تحقیق فصل سوم  روش شناسی تحقیق فصل چهارم  تحلیل داده ها فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات فهرست منابع ۱-         فصل اول ‌( کلیات تحقیق)   ۱-۱- مقدمه: برنامه به معنای مقررات با …

مشاهده جزییات

صادرات غیر نفتی جمهوری اسلامی ایران به جمهوری خلق چین

دانلود مقالات فارسی رشته حسابداری

کد محصول hs93 فایل وورد ۸۵ صفحه ۱۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب : مقدمه فصل اول : – ادبیات موضوع و سیرتکامل نظریه ها ( توسعه صادرات ) – صادرات و رشد اقتصادی استراتژی تجارت بین الملل رابطه میان کاهش ارزش پول و توسعه صادرات – بازار یابی بین المللی – …

مشاهده جزییات