اطلاعیه

کتب مدیریت

بررسی علل و عوامل مهاجرت نیروی کار در ایران

دانلود مقالات فارسی رشته حسابداری

کد محصول:hs292 فایل WORD ۶۵ صفحه ۱۲۰۰۰ تومان فهرست مطالب مقدمه: فصل اول سؤالات: بیان مسئله: هدف کلی: اهداف جزئی: نمودار تحلیلی فرضیات: جامعه آماری : نمونه و شیوه نمونه گیری : ابزار و روشهای جمع آوری اطلاعات : روش تحقیق : فصل دوم تعاریف: تعریف منطقه: تعریف دوگانگی منطقه‌ای: …

مشاهده جزییات

بررسی تأثیر خدمات پس از فروش بر فروش کالا

دانلود مقالات فارسی رشته حسابداری

کد محصول:hs290 فایل WORD ۷۰ صفحه ۱۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب بررسی تأثیر خدمات پس از فروش بر فروش کالا پیشگفتار بیان مسئله هدف فرضیه تحقیق روش تحقیق نمونه بخش اول مباحث نظری فصل اول مروری بر تاریخچه مساًله وموضوع تحقیق تعریف خدمات خصوصیات خدمات نامحسوس بودن تفکیک ناپذیری تغییر پذیری …

مشاهده جزییات

بررسی جایگاه و تأثیر اتاق بازرگانی و صنایع و معادن در اقتصاد کشور

دانلود مقالات فارسی رشته حسابداری

کد محصول:hs289 فایل WORD ۱۹۰ صفحه ۲۲۰۰۰ تومان فهرست مطالب پیشگفتار مقدمه فصل اول: کلیات تحقیق موضوع تحقیق بیان مساله اهداف تحقیق اهمیت تحقیق پیشینه تحقیق فرضیه های تحقیق قلمرو تحقیق روش تحقیق روشهای جمع آوری اطلاعات محدودیت های تحقیق واژه ها و اصطلاحات کلیدی فصل دوم: مبانی نظری تحقیق …

مشاهده جزییات

کلیات حسابداری منابع انسانی

دانلود مقالات فارسی رشته حسابداری

کد محصول hs226 فایل وورد ۵۰ صفحه ۱۲۰۰۰ تومان فهرست مراحل توسعه و موقعیت حسابداری منابع انسانی مسیر آینده حسابداری منابع انسانی موارد استفاده برای مدیران ومتخصصان منابع انسانی نقش متخصصان منابع انسانی اطلاعات برای کنترل هزینه های تغییرات پرسنلی اطلاعات برای ارزیابی کارآیی مدیریت اطلاعات برای هیأت مدیره و …

مشاهده جزییات

شناسایی و سنجش عوامل تعیین کننده عملکرد صادراتی در صنعت مواد غذایی

دانلود مقالات فارسی رشته حسابداری

این فایل موجود نیست فهرست مطالب صرفا جهت معرفی ارائه گردیده است فهرست مطالب فصل اول      کلیات تحقیق ۱-۱ مقدمه         ۲ ۱-۲ مسأله تحقیق       ۲ ۱-۳ تشریح و بیان موضوع      ۳ ۱-۴ ضرورت انجام تحقیق      ۶ ۱-۵ فرضیه های تحقیق       ۶ ۱-۶ اهداف اساسی از انجام تحقیق     ۶ ۱-۷ نتایج مورد انتظار پس از انجام …

مشاهده جزییات

نقش زن در توسعه اقتصادی – اجتماعی کشورهای مسلمان

دانلود مقالات فارسی رشته حسابداری

کد محصول hs209 فایل وورد ۱۵۰  صفحه ۱۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب چکیده مقدمه تاریخچه توسعه طرح مطالعاتی بیان مسأله صورت مسأله ضرورت تحقیق رویکرد مطالعاتی چارچوب مفهومی چارچوب نظری تحقیق قلمرو مطالعاتی روش مطالعاتی پیشینه مطالعاتی موانع و تنگناها برنامه زمان بندی بخش اول تعریف توانمندسازی معیارهای توانمندسازی زنان رابطه …

مشاهده جزییات

تاثیر سیاست های پولی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی

دانلود مقالات فارسی رشته حسابداری

این فایل موجود نیست فهرست مطالب صرفا جهت معرفی ارائه گردیده است فهرست مطالب چکیده فصل اول : ضرورت تحقیق (۱-۱) مقدمه (۱-۲) اهمیت موضوع (۱-۳) اهداف تحقیق (۱-۴) فرضیات تحقیق (۱-۵) روش تحقیق (۱-۶) روش تحقیق فصل دوم: مبانی نظری سیاستهای پولی، تولید و مکانیزم اثرگذاری سیاستهای پولی بر سطح تولید …

مشاهده جزییات

مزیت نسبی کشور در زمینه تولید و صدور فرش دستباف و ارزیابی عوامل مؤثر بر آن

دانلود مقالات فارسی رشته حسابداری

این فایل موجود نیست فهرست مطالب صرفا جهت معرفی ارائه گردیده است فهرست مطالب چکیده فصل اول: کلیات ۱-۱- مقدمه           ۲ ۲-۱- اهمیت تحقیق          ۲ ۳-۱- فرضیات تحقیق          ۴ ۴-۱- اهداف تحقیق          ۴ ۵-۱- روش شناسی تحقیق         ۵ ۶-۱- سابقه تحقیق          ۶ ۷-۱-فصل بندی و رئوس مطالعات تحقیق       ۸ فصل …

مشاهده جزییات

طراحی و آزمون مدل بهینه تامین مالی در شرکت ایران خودرو

دانلود مقالات فارسی رشته حسابداری

این فایل موجود نیست فهرست مطالب صرفا جهت معرفی ارائه گردیده است فهرست مطالب چکیده: ۱ فـــــــصــــل اول : مقدمه تحقیق ۱-۱- بیان کلی موضوع و ضرورت انجام تحقیق : ۱-۱-۱- بیان موضوع و پرسشهای اصلی تحقیق۳ ۲-۱-۱- اهمیت  و ضرورت انجام  تحقیق۴ ۳-۱-۱- فرضیات تحقیق۵ ۴-۱-۱- موضوع واهداف تحقیق۶ ۵-۱-۱- روش …

مشاهده جزییات

بررسی تاثیر بدهی صنعت بر ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود مقالات فارسی رشته حسابداری

این فایل موجود نیست فهرست مطالب صرفا جهت معرفی ارائه گردیده است فهرست مطالب  فصل اول : کلیات مقدمه  ۹ ۱-۱- تعریف موضوع و بیان مسأله  ۱۱ ۲-۱- اهمیت و ضرورت تحقیق  ۱۴ ۳-۱- اهداف تحقیق  ۱۵ ۴-۱- فرضیات تحقیق  ۱۷ ۵-۱- روش تحقیق  ۱۷ ۶-۱- روش و ابزار گردآوری اطلاعات …

مشاهده جزییات