اطلاعیه

کتب مدیریت

مطالعه تطبیقی بهاء تمام شده آب در شبکه های آبیاری و زهکشی و ارائه طریق برای کاهش هزینه ها

دانلود مقالات فارسی رشته حسابداری

این فایل موجود نیست فهرست مطالب صرفا جهت معرفی ارائه گردیده است فهرست مطالب عنوان صفحه فصل اول : ۱-۱- تعریف موضوع ۲-۱- اهمیت موضوع تحقیق ۳-۱- فرضیه های اصلی و فرعی تحقیق ۴-۱- هدف تحقیق ۵-۱- قلمرو تحقیق ۶-۱- مشکلات و محدودیتهای تحقیق ۷-۱- تعریف و واژه ها فصل …

مشاهده جزییات

موانع و محدودیت های اشتغال زنان در ایران

دانلود مقالات فارسی رشته حسابداری

کد محصول hs163 فایل وورد ۱۵۰ صفحه ۱۷۰۰۰ تومان فهرست مطالب پیشگفتار  ۱ مقدمه ۲ بخش اول: بررسی اشتغال زنان از دیدگاههای مختلف فصل اول: اشتغال زنان از دیدگاه اجتماعی و اقتصادی ۸ گفتار اول : وضعیت اشتغال زنان از نگاه آمار ۹ بند اول: اشتغال زنان در دنیا ۱۲ …

مشاهده جزییات

بررسی مشکلات قیمت گذاری در صنعت پرس سازی سفارشی

دانلود مقالات فارسی رشته حسابداری

کد محصول hs159 فایل وورد ۳۵ صفحه ۷۰۰۰ تومان فهرست مطالب چکیده در این جهت هدف تحقیق حاضر عبارتست از : مقدمه بیان موضوع اهمیت موضوع اهداف تحقیق محدودیت های تحقیق تعریف اصطلاحات ادبیات تحقیق و مبانی نظری تعریف قیمت، اهمیت آن و اهداف قیمت گذاری تعریف قیمت : اهمیت …

مشاهده جزییات

بررسی تأثیر یارانه‌های دولت بر قیمت کالاهای وارداتی

دانلود مقالات فارسی رشته حسابداری

کد محصول hs158 فایل وورد ۷۸ صفحه ۱۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب پیشگفتار تاریخچه فصل اول (کلیات) بیان مسئله ضرورت واهمیت تحقیق اهداف تحقیق سؤال‌های تحقیق فرضیه‌های تحقیق تعاریف عملیاتی فصل دوم (ادبیات تحقیق) مقدمه ادبیات تحقیق تحقیقات انجام شده در ایران و خارج از ایران فصل سوم (روش های تحقیق) …

مشاهده جزییات

بررسی وضعیت بازاریابی شرکت سامسونگ

دانلود مقالات فارسی رشته حسابداری

کد محصول hs156 فایل وورد ۷۱ صفحه ۱۰۰۰۰ تومان فهرست مطالب پیشگفتار : فصل اول – معرفی سامسونگ آشنایی با شرکت سامسونگ قدرت بازاری سامسونگ الکترونیک در ۵ زمینه تجاریکار میکند: Giheung ،Gyeonggi-do در کره جنوبی – نیمه هادی نام‌های تجاریشرکت سامسونگ الکترونیک در یک نگاه تاریخچه حوزه های فعالیت …

مشاهده جزییات

بازاریابی و بازارسازی زیره و زرشک

دانلود مقالات فارسی رشته حسابداری

کد محصول hs144 فایل وورد ۲۲۳ صفحه ۱۸۰۰۰ تومان فهرست مطالب : فصل اول ۱-۱ مقدمه ۲ ۲-۱ ضرورت‌ و اهمیت‌ مسئله‌ ۵ ۳-۱ اهداف تحقیق ۸ ۴- ۱ فرضیات تحقیق ۸ ۵-۱ کاربردهای انجام تحقیق ۹ ۶-۱ پیشینه تحقیق ۹ تحقیقات انجام شده در زمینه بازاریابی و بازار رسانی …

مشاهده جزییات

قابلیت گزارشگری سیستم اطلاعات حسابداری شهرداری

دانلود مقالات فارسی رشته حسابداری

کد محصول hs143 فایل وورد ۱۰۶ صفحه ۱۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب : ـ چکیده ۱ فصل اول : کلیات پژوهش ۱ـ۱ـ دیباچه ۳ ۱ـ۲ـ بیان مسئله وانگیزه برگزیدن موضوع پژوهش ۴ ۱ـ۳ـ اهمیت و ضرورت انجام پژوهش ۵ ۱ـ۴ـ اهداف پژوهش ۶ ۱ـ۵ـ فرضیه های پژوهش ۷ ۱ـ۶ـ روش پزوهش …

مشاهده جزییات

مزیت نسبی در تولید و صادرات فرش دستبافت

دانلود مقالات فارسی رشته حسابداری

کد محصول hs142 فایل وورد ۳۴۵ صفحه ۲۲۰۰۰ تومان فهرست مطالب : چکیده فصل اول: کلیات ۱-۱- مقدمه ۲ ۲-۱- اهمیت تحقیق ۲ ۳-۱- فرضیات تحقیق ۴ ۴-۱- اهداف تحقیق ۴ ۵-۱- روش شناسی تحقیق ۵ ۶-۱- سابقه تحقیق ۶ ۷-۱-فصل بندی و رئوس مطالعات تحقیق ۸ فصل دوم: مبانی …

مشاهده جزییات

وضعیت فروش محصولات چرمی‌ سبک

دانلود مقالات فارسی رشته حسابداری

کد محصول hs139 فایل وورد ۲۰۰ صفحه ۱۹۰۰۰ تومان فهرست مطالب : فصل اول طرح تحقیق ۱ بیان موضوع یا تعریف مسأله: ۲ ضرورت انجام تحقیق: ۴ پیشینه تحقیق: ۵ فرضیات ۶ تعریف عملیات متغیرها: ۷ نوع تحقیق و دلایل آن: ۷ ابزار گردآوری داده ها: ۸ جامعه آماری: ۸ …

مشاهده جزییات

وضعیت بازار سبزیجات خشک

دانلود مقالات فارسی رشته حسابداری

کد محصول hs138 فایل وورد ۹۰ صفحه ۱۴۰۰۰ تومان فهرست مطالب: فصل اول(طرح تحقیق) ۱ هدف و ضرورت تحقیق ۲ فرضیه ی تحقیق: ۳ روش تحقیق: ۳ فصل دوم(ادبیات تحقیق) ۴ تجارت بین الملل و کشورهای روبه توسعه ۵ جایگاه صادرات غیر نفتی در اقتصاد کشور ۷ آثار جانبی افزایش …

مشاهده جزییات