کتب مدیریت

دانلود کتاب های الکترونیک و مقاله جزوه منابع علمی تحقیقاتی در زمینه ی مدیریت در گرایش های مدیریت دولتی صنعتی بازرگانی اجرایی مالی آموزشی تحول منابع انسانی استراتژیک

صادرات غیر نفتی جمهوری اسلامی ایران به جمهوری خلق چین

دانلود مقالات فارسی رشته حسابداری

کد محصول hs93 فایل وورد ۸۵ صفحه ۱۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب : مقدمه فصل اول : – ادبیات موضوع و سیرتکامل نظریه ها ( توسعه صادرات ) – صادرات و رشد اقتصادی استراتژی تجارت بین الملل رابطه میان کاهش ارزش پول و توسعه صادرات – بازار یابی بین المللی – …

مشاهده جزییات

عـوامل موثر در محاسبه بهای تمام شده برق در نیروگاه از دیدگاه مدیران مالی

دانلود مقالات فارسی رشته حسابداری

کد محصول hs92 فایل وورد ۲۶۰ صفحه ۲۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب چکیده : ۱ روش تحقیق ۱ جامعه آماری. ۲ آزمونهای آماری مورداستفاده درتحقیق ۲ پیشنهادات مبتنی بربررسی فرضیه های تحقیق ۲ مقدمه ۳ صنعت برق در ایران ۳ بیست سال با صنعت برق ایران ۱۰ صنعت برق در جهان ۱۳ پیش گفتار ۱۶ فصل اول، کلیات تحقیق تعریف عنوان تحقیق …

مشاهده جزییات

بررسی میزان استفاده از تکنیک های حسابداری مدیریت در تصمیم گیری مدیران ارشد شرکت های برق منطقه ای

دانلود مقالات فارسی رشته حسابداری

کد محصول MO6 تعداد صفحات: ۱۳۰ صفحه فرمت فایل: WORD قیمت: ۲۰۰۰۰ تومان فهرست مطالب  فصل اول، کلیات تحقیق مقدمه.. ۱ بیان مسأله پژوهشی(Problems) ۱ اهمیت، ضرورت و انگیزه پژوهش.. ۲ اهداف پژوهش ۲ هدف اصلی.. ۳ اهداف فرعی ۳ تبیین فرضیه های تحقیق ۴ روش تحقیق ۴ پیــام تحقیق. ۴ تعریف اصطلاحات، واژه ها و متغیرهای عملیاتی. ۵ خلاصه فصل ۷ فصل دوم، ادبیات تحقیق …

مشاهده جزییات

پروژه حسابداری محاسبه هزینه مواد و دستمزد با استفاده از تکنیک های زمان سنجی در کارخانه تولید لوله و اتصالات PVC

دانلود مقالات فارسی رشته حسابداری

کد محصول hs32 تعداد صفحات :۷۰ صفحه فرمت فایل : WORD قیمت :۱۸۰۰۰ تومان فهرست مطالب کلیات فصل اول: معرفی کارخانه مقدمه ای در مورد معرفی واحد تولیدی قسمتهای دخیل در فرایند تولید و اتصالات انبار مواد سالن میکس سالن تولید انبار محصول آزمایشگاه فصل دوم: زمانسنجی زمانسنجی به روش …

مشاهده جزییات

مروری بر کاربرد الگوریتم ژنتیک در برنامه ریزی فرآیند به کمک کامپیوتر(CAPP) در محیط های صنعتی مختلف

مقالات فارسی رشته مهندسی کامپیوتر

کد محصول T90 فایلWORD ۱۰۰ صفحه ۱۸۰۰۰ تومان فهرست مطالب مقدمه ۱۱ فصل یکم –  معرفی برنامه ریزی فرآیند به کمک کامپیوتر(CAPP) و الگوریتم ژنتیک ۱۷ ۱-۱-  برنامه ریزی فرآیند به کمک کامپیوتر۱۷ ۱-۱-۱- رویکرد بنیادی ۱۸ ۱-۱-۲- رویکرد متنوع ۱۸ ۱-۲- الگوریتم ژنتیک۲۰ ۱-۲-۱-کلیات الگوریتم ژنتیک۲۱ ۱-۲-۲-قسمت های مهم …

مشاهده جزییات

درآمدی بر نقش دولت در زمینه سازی توسعه فن آوری اطلاعاتی در ایـران

مقالات فارسی رشته مهندسی کامپیوتر

کد محصول T86 فایلWORD تعداد صفحات:   ۲۴۹ ۱۷۰۰۰ تومان چکیده  ۱۲ فصل اول           ۱۳ ج) هدف پژوهش:          ۱۵ د) پرسشهای پژوهش       ۱۵ هـ) فرضیه های تحقیق :   ۱۶ و) تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم و متغیرها:         ۱۶ ۱-        دولت، که به عنوان متغیر مستقل مطرح شده است    ۱۶ ۲- توسعه …

مشاهده جزییات

بررسی چگونگی آموزش از راه دور دانش آموزان ۱۲ تا ۱۸ سال در ایران

مقالات فارسی رشته مهندسی کامپیوتر

کد محصول T78 فایلWORD ۶۵ صفحه ۱۰۰۰۰ تومان فهرست مطالب فصل اول مقدمه بیان مسأله اهمیت و ضرورت تحقیق اهداف – اهداف کلی – اهداف جزئی – سوالات تحقیق تعریف مفهومی واژه‌ها   فصل دوم پیشینه و تاریخچه آموزش از راه دور مسایل بنیادی درآموزش از راه دور – رویکردهای اساسی …

مشاهده جزییات

مروری بر مدیریت بهره وری فراگیر در صنعت IT

مقالات فارسی رشته مهندسی کامپیوتر

کد محصول T51 فایلWORD ۱۰۲ صفحه ۱۷۰۰۰ تومان فهرست مطالب فصل اول : مقدمه ۱ ۱-۱ ارایه دیدگاه های مختلف ۱ ۱-۲ تاریخچه بهره وری ۱ ۱-۳ بهره وری چیست  ۲ ۱-۴ مرکز بهره وری ژاپن  ۳ ۱-۵ خلاصه ای از تاریخچه سازمان های بهره وری در جهان و سازمان بهره وری آسیایی ۳ ۱-۶ …

مشاهده جزییات

تاثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد کارکنان

مقالات فارسی رشته مهندسی کامپیوتر

کد محصول T45 فایلWORD ۱۲۰ صفحه ۱۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب فصل اول: کلیات تحقیق مقدمه ۲ ۱-۱- بیان مساله تحقیق ۳ ۱-۲- ضرورت تحقیق ۳ ۱-۳- سوالات تحقیق ۴ ۱-۳-۱- سوالات اصلی ۴ ۱-۳-۲- سوالات فرعی ۴ ۱-۴- اهداف انجام تحقیق ۵ ۱-۴-۱- هدف کلی ۵ ۱-۴-۲- اهداف جزئی ۵ ۱-۵- فرضیه های تحقیق ۵ ۱-۵-۱- …

مشاهده جزییات

شناخت عوامل موثر بر میزان اثربخشی استفاده از سیستم آموزش مجازی

مقالات فارسی رشته مهندسی کامپیوتر

کد محصول T9 فایلWORD ۱۳۰ صفحه ۱۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب فصل اول – کلیات تحقیق ۱- مقدمه ۲- بیان مسئله ۳- اهداف تحقیق ۴- فرضیات تحقیق ۵- روش تحقیق ۶- روشهای جمع آوری اطلاعات ۷- قلمرو تحقیق ۸- دوره زمانی تحقیق ۹- جامعه آماری ۱۰- نمونه های آماری ۱۱- استفاده …

مشاهده جزییات