کتب مدیریت

دانلود کتاب های الکترونیک و مقاله جزوه منابع علمی تحقیقاتی در زمینه ی مدیریت در گرایش های مدیریت دولتی صنعتی بازرگانی اجرایی مالی آموزشی تحول منابع انسانی استراتژیک

بررسی تاثیراتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران استانداری و حوزه ستادی

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

این فایل موجود نیست فهرست مطالب صرفا جهت معرفی ارائه گردیده است چکیده: مادرعصری زندگی می کنیم که عصرشگفت انگیز دانش و اطلاعات ، عصرشتاب غیرقابل باور فناوری و خلاقیت است .با عمومیت یافتن سریع دسترسی به کامپیوتر ها و تکنولوژی اطلاعاتی و رسانه های پیشرفته هیچ کشوری نمی تواند …

مشاهده جزییات

بررسی رابطه بین مهارت مذاکره مدیران بازرگانی با فروش شرکت

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

کد محصول : SA20 فایل WORD تعداد صفحات: ۱۳۰ صفحه     قیمت: ۲۵۰۰۰ تومان فصل اول :کلیات تحقیق  ۱ مقدمه ….. ۲ تعریف موضوع تحقیق . ۳ تاریخچه و سابقه موضوع تحقیق …. ۴ اهمیت و ضرورت تحقیق .. ۵ اهداف تحقیق  ۶ چهارچوب نظری تحقیق … ۶ ارکان …

مشاهده جزییات

بررسی معیارهای شایستگی مدیریت و ویژگی های یک مدیر موفق از دیدگاه اسلام

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

کد محصول : SA19 فرمت فایل WORD تعداد صفحات: ۲۳۶ صفحه      قیمت:۱۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب پیشگفتار فصل اول: کلیات ۱-         مقدمه ۲-         معرفی موضوع تحقیق ۳-         اهمیت تحقیق ۴-         انگیزه و هدف از تحقیق ۵-         روش تحقیق ۶-         موانع و مشکلات تحقیق فصل دوم: ضرورت شناخت انسان و …

مشاهده جزییات

بررسی رابطه بین عزت نفس و بالندگی سازمانی در آموزش و پرورش

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

کد محصول : SA18 تعداد صفحات ۱۰۰ صفحه فرمت فایل WORD قیمت:  ۲۵۰۰۰ تومان همراه با فایل های آماری SPSS فصل اول : ۱ کلیات تحقیق.. ۱ ۱-۱ مقدمه. ۲ ۱-۲ بیان مسئله. ۵ ۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق.. ۶ ۱-۴ اهداف تحقیق.. ۷ ۱-۴-۱ هدف کلی: ۷ ۱-۴-۲ اهداف …

مشاهده جزییات

بررسی میزان رضایت مشتریان از کیفیت خدمات الکترونیک بانک صادرات

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

کد محصول : SA15 فرمت فایل WORD تعداد صفحات : ۱۲۰ صفحه      قیمت: ۲۵۰۰۰ تومان چکیده: یکی از مدل هایی که در زمینه ارزیابی کیفیت خدمات در بخش های خدماتی مورد  استفاده قرار می گیرد،مدل سروکوال است. از این رو ،در این پژوهش به بررسی و سنجش میزان شکاف …

مشاهده جزییات

بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی با عملکرد شغلی کارکنان جهادکشاورزی

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

کد محصول:SA14 فرمت فایل WORD تعداد صفحات :۸۰ صفحه       قیمت:۲۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب فصل اول: کلیات تحقیق ۱-۱ مقدمه..۱ ۱-۲ بیان مسئله تحقیق……۲ ۱-۳ اهمیت وضرورت موضوع تحقیق……۳ ۱-۴ اهداف تحقیق…۵ ۱-۴-۱ هدف کلی….۵ ۱-۴-۲ هدف های جزئی..۵ ۱-۵ فرضیات تحقیق۶ ۱-۵-۱ فرضیه اهم….۶ ۱-۵-۲ فرضیات اخص….۶ ۱- …

مشاهده جزییات

بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و بکارگیری فناوری اطلاعات و در ادارات آموزش و پرورش شهر تهران

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

کد مجصول :SA13  فرمت فایل WORD تعداد صفحات ۱۵۰ صفحه     قیمت :  ۲۰۰۰۰ تومان فهرست مطالب چکیده ۱ فصل اول: کلیات پژوهش ۱-۱- مقدمه ۴ ۲-۱- بیان مسئله ۶ ۳-۱- اهمیت ضرورت پژوهش ۷ ۴-۱- انگیزه پژوهش ۹ ۵-۱- هدف پژوهش ۹ ۶-۱- سوال پژوهش ۱۰ ۷-۱- تعاریف …

مشاهده جزییات

بررسی میزان علاقه مندی شهروندان به خرید انشعاب فاضلاب

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

این فایل موجود نیست فهرست مطالب صرفا جهت معرفی ارائه گردیده است فهرست مطالب : پیشگفتار ۴ فصل اول: ۸ بخش اول: طرح مسئله وتعریف موضوع ۹ مقدمه: ۹ الف- طرح مسئله: ۱۰ ب- تعریف موضوع: ۱۱ بخش دوم: انگیزه ، فایده ، هدف وفرضیه های تحقیق ۱۳ الف- انگیزه انتخاب موضوع پژوهش ۱۳ ب- فایده تحقیق ۱۴ ج- …

مشاهده جزییات

بررسی رابطه بین سبک های مدیران و رضایت شغلی کارکنان مدرسه

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

 کد محصول:MO1   فرمت فایل WORD تعداد صفحات : ۸۸ صفحه قیمت:  ۱۵۰۰۰ تومان چکیده: این پژوهش به منظور بررسی سبک های مدیریتی مدیران و رضایت شغلی کارکنان انجام گرفت برای انجام این پژوهش مدیران و کارکنان مدارس منطقه ۷ بعنوان نمونه آماری انتخاب شدند برای جمع آوری اطلاعات از دو …

مشاهده جزییات

مشکلات پیاده سازی عملیات بودجه بندی در بانک

دانلود مقالات فارسی رشته حسابداری

این فایل موجود نیست فهرست مطالب صرفا جهت معرفی ارائه گردیده است فهرست مطالب پیشگفتار فصل اول:کلیات تحقیق ۱-۱ مقدمه ۱-۲. بیان مسئله ۱-۳.ضروریت و اهمیت تحقیق ۱-۴.اهداف تحقیق ۱-۵.فرضیه های تحقیق ۱-۶.متغیرهای تحقیق ۱-۷.روش تحقیق ۱-۸.ابزار گردآوری داده های تحقیق ۱-۹.جامعه آماری و نمونه گیری ۱-۱۰.روش تجزیه و تحلیل …

مشاهده جزییات