کتب مدیریت

دانلود کتاب های الکترونیک و مقاله جزوه منابع علمی تحقیقاتی در زمینه ی مدیریت در گرایش های مدیریت دولتی صنعتی بازرگانی اجرایی مالی آموزشی تحول منابع انسانی استراتژیک

بررسی رابطه بین توانمندی های(فنی- انسانی- ادراکی) و اثربخشی کارکنان اداره آموزش و پرورش

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

کد محصول :SA17   فرمت فایل: WORD تعداد صفحات :۱۰۰ صفحه قیمت: ۲۵۰۰۰ تومان فصل اول: کلیات تحقیق   ۱-۱مقدمه      ۱ ۱-۲  بیان مسئله         ۳ ۱-۳ اهمیت و ضرورت  تحقیق    ۴ ۱-۴ اهداف تحقیق۵ ۱-۴-۱ هدف کلی ۵ ۱-۴-۲ هدف جزئی      ۵ ۱-۵ فرضیات تحقیق     ۶ ۱-۵-۱ فرضیه اهم ۶ ۱-۵-۲ فرضیات اخص  …

مشاهده جزییات

بررسی میزان رضایت شغلی تکنسین های بیمارستان

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

کد محصول : MO9 فرمت فایل: WORD تعداد صفحات : ۸۵ صفحه قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب  فصل اول  مقدمه : بیان مسأله اهمیت و ضرورت پژوهش اهداف پژوهش الف ) هدف کلی ب ) اهداف جزئی سوالا تحقیق متغیرهای تحقیق متغیر مستقل : تکنسینهای زن و مرد متغیر …

مشاهده جزییات

بررسی رضایت شغلی کارآموزان موسسه طلا سازی

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

کد مجصول :MO8 تعدا صفحات: ۶۵ صفحه فرمت فایل: word قیمت: ۱۳۰۰۰ تومان فهرست مطالب چکیده فصل اول مقدمه : طرح مساله اهداف تحقیق ضرورت تحقیق بیان فرضی فصل دوم تاریخچه مطالعات رضایت شغلی تحقیقات مربوطه به رضایت شغلی و متغیر های آن فصل سوم تعاریف و مفاهیم پیشینه مطالعاتی …

مشاهده جزییات

بررسی فرهنگ سازمانی حاکم و شناسایی و شناخت ویژگی‌های اصلی آن در شرکت آب و فاضلاب

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

این فایل موجود نیست فهرست مطالب صرفا جهت معرفی ارائه گردیده است فهرست مطالب چکیده ‌. فصل اول: کلیات تحقیق   ۱-۱ مقدمه . ۲ ۲-۱ عنوان تحقیق  ۳ ۳-۱ بیان مسئله تحقیق . ۳ ۴-۱ اهمیت و ضرورت تحقیق . ۴ ۵-۱ اهداف تحقیق .. ۵ ۶-۱ سؤالات تحقیق . ۶ ۷-۱ متغیرهای عملیاتی تحقیق …

مشاهده جزییات

بررسی میزان آگاهی مدیران از وظایف آموزشی و تأثیر آن بر موفقیت

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

این فایل موجود نیست فهرست مطالب صرفا جهت معرفی ارائه گردیده است فهرست مطالب: فصل اول – کلیات  مقدمه: بیان مسأله: اهداف تحقیق: فرضیات تحقیق: فرضیه اصلی: فرضیات فرعی: تعاریف واژه‌ها و اصطلاحات: آگاهی مدیران: موفقیت مدیران: فصل دوم – ادبیات تحقیق مدیریت : تاریخچه مدیریت: قرن بیستم و آغاز …

مشاهده جزییات

بررسی میزان توانمندی کارکنان گمرکات با استناد به مدل وتن و کمرون

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

متن کامل این فایل موجود نمی باشد فهرست مطالب صرفا برای آشنایی دانشجویان با سر فصل های مقاله ارائه شده است. فهرست مطالب : فصل اول: کلیات تحقیق ۱-۱ مقدمه ۱-۲ بیان مساله ۱-۳ پیشینه تحقیق ۱-۴ اهمیت وضرورت تحقیق ۱-۵ اهداف تحقیق ۱-۶ فرضیه های تحقیق ۱-۷چارچوب نظری ومدل …

مشاهده جزییات

بررسی عوامل موثر بر کاهش بهای تمام شده پروژه های خطوط انتقال نیرو به روش کلید در دست

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

متن کامل این فایل موجود نمی باشد فهرست مطالب صرفا برای آشنایی دانشجویان با سر فصل های مقاله ارائه شده است. فهرست مطالب :  فصل اول : کلیات -۱-۱ مقدمه                  ۱ -۱-۲ بیان مسئله            ۴ -۱-۳ اهمیت، ضرورت و انگیزه پژوهش     ۵ -۱-۴ اهداف پژوهش        ۵ -۱-۵ پرسشها و فرضی ههای …

مشاهده جزییات

بررسی عوامل عدم استقبال شهروندان از اخذ اشتراک فاضلاب

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

این فایل موجود نیست فهرست مطالب صرفا جهت معرفی ارائه گردیده است فهرست مطالب فصل اول: طرح تحقیق مقدمه                ۱۰ ۱ـ موضوع تحقیق ۱۱ ۲ـ بیان مسئله ۱۱ ۳ـ۱ضرورت و اهمیت تحقیق ۱۲ ۴ـ۱ اهداف تحقیق ۱۶ ۵ـ۱ فرضیه های تحقیق ۱۷ ۶ـ۱ پیشینه تحقیق ۱۸ ۷ـ۱ قلمرو تحقیق ۱۹ ۸ـ۱ روش تحقیق ۲۰ ۹ـ۱ جامعه آماری ۲۰ ۱۰ـ۱ نمونه …

مشاهده جزییات

بررسی ارتباط میزان بهره وری تولید و میزان رضایت مندی مشتریان در نمایندگی سایپا

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

کد محصول : SA25 فرمت فایل: WORD تعداد صفحات: ۱۰۰ صفحه قیمت: ۲۵۰۰۰ تومان  چکیده: امروزه  افزایش بهره وری تولید عامل مؤثری در افزایش رضایت مشتریان سازمان ها محسوب می شوند و در سازمان ها  هرگونه کاهش کیفیت، خدمات و تولید کالا را می توان با توجه به عوامل درونی …

مشاهده جزییات

بررسی تاثیر انواع فنون آموزش بر بهبود بهره وری منابع انسانی

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

متن کامل این فایل موجود نمی باشد فهرست مطالب صرفا برای آشنایی دانشجویان با سر فصل های مقاله ارائه شده است. فصل اول: کلیات تحقیق فصل دوم: ادبیات تحقیق فصل سوم: روش تحقیق فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات منابع و مآخذ ضمائم فصل …

مشاهده جزییات