اطلاعیه

لیست International Journal of Production Economics

مقاله انگلیسی با ترجمه فناوری بلاکچین و زنجیره تأمین پایدار: بررس تئوری موانع پذیرش

مقالات انگلیسی سال 2021 با ترجمه تخصصی

 • سال نشر: 2021 از نشریه الزویر
 • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
 • تعداد صفحه انگلیسی: 21 صفحه PDF
 •  تعداد صفحه ترجمه فارسی:  60 صفحه WORD
 • قیمت فایل ترجمه شده72000 تومان

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی با ترجمه زنجیره تامین خریدار محور و ریسک گریزی تحت اختیار معامله: کمینه سازی CVaR و تناسب کانال

مقالات انگلیسی 2020 با ترجمه تخصصی

 • سال نشر: 2020 از نشریه  الزویر
 • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
 • تعداد صفحه انگلیسی:  16 صفحه PDF
 • تعداد صفحه ترجمه فارسی: 56 صفحه WORD
 • قیمت فایل ترجمه شده52000 تومان

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی با ترجمه مدیریت منابع انسانی سبز و همکاری های زیست محیطی: دیدگاه توانمندی – انگیزش- فرصت و دیدگاه اقتضایی

مقالات انگلیسی 2020 با ترجمه تخصصی

 • سال نشر: 2020 از نشریه  الزویر
 • نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
 • تعداد صفحه انگلیسی: 12  صفحه PDF
 • تعداد صفحه ترجمه فارسی: 38 صفحه WORD
 • قیمت فایل ترجمه شده39000  تومان

مشاهده جزییات