خانه / مقالات انگلیسی با ترجمه / مهندسی کامپیوتر

مهندسی کامپیوتر

مقالات انگلیسی مهندسی کامپیوتر

مقاله انگلیسی با ترجمه هوش مصنوعی در حسابداری

مقاله انگلیسی ترجمه شده 2019

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه وایلی مربوط به سال 2019 دارای 5 صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF  و 10 صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد. عنوان کامل فارسی: مقاله انگلیسی 2019 :  هوش مصنوعی در حسابداری عنوان کامل انگلیسی: Artificial intelligence in accounting: GAAP's “FAS133”

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی حسابداری و حسابرسی در دوره تکنولوژی بلاکچین

مقاله انگلیسی سال 2019

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه وایلی مربوط به سال 2019 دارای 12 صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. عنوان کامل فارسی: مقاله انگلیسی 2019 :حسابداری و حسابرسی در دوره تکنولوژی بلاکچین: یک برنامه تحقیقاتی عنوان کامل انگلیسی: Accounting and Auditing at the Time of Blockchain Technology: A Research Agenda

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی خرد جمعی در پروژه های توسعه نرم افزار و تاثیر آن بر عملکرد پروژه

مقالات انگلیسی 2020جدید

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال 2020 دارای 16 صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. عنوان کامل فارسی: مقاله انگلیسی 2020 :  خرد جمعی در پروژه های توسعه نرم افزار و تاثیر آن بر عملکرد پروژه عنوان کامل انگلیسی: Team wisdom in software development projects and its impact on project performance

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی ادراک ذینفعان از سیاست امنیت اطلاعات: تجزیه و تحلیل سازه های شخصی

مقالات انگلیسی 2020جدید

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال 2020 دارای 11 صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. عنوان فارسی: مقاله انگلیسی 2020 :  ادراک ذینفعان از سیاست امنیت اطلاعات: تجزیه و تحلیل سازه های شخصی عنوان انگلیسی: Stakeholder perceptions of information security policy: Analyzing personal constructs

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده :  کاربرد تکنولوژی ارتباطات اطلاعاتی در چین در میان بیماران PLHIV

مقاله انگلیسی با ترجمه تخصصی 2018

  کد محصول: P3 قیمت فایل ترجمه شده: ۲۳۰۰۰   تومان تعداد صفحه انگلیسی:  ۷ سال نشر: ۲۰۱۸ تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۱۶ صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده :  کاربرد تکنولوژی ارتباطات اطلاعاتی (ICT)  در چین در میان بیماران PLHIV: حوزه ی امیدوارکننده اما کم مصرف برای پیشگیری و مراقبت …

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی با ترجمه کاربرد داده کاوی در حسابداری

دانلود مقالات انگلیسی با ترجمه سال 2017

کد محصول: H232 قیمت فایل ترجمه شده: 24000 تومان تعداد صفحه انگلیسی:  27 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 65 صفحه فایل WORD سال نشر: 2017 عنوان فارسی: مقاله انگلیسی حسابداری 2017 :  کاربرد داده کاوی در حسابداری : مرور ادبی و چارچوب سازماندهی عنوان انگلیسی: Data mining applications in accounting: A review of the literature and organizing framework

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده ریسک رایانش (محاسبات) ابری و موضوعات حسابرسی

مقالات انگلیسی سال 2015 با ترجمه

کد محصول: h213 قیمت فایل ترجمه شده:  21000  تومان تعداد صفحه انگلیسی:  6 سال نشر: 2015 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  16  صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده :  ریسک رایانش (محاسبات) ابری و موضوعات حسابرسی عنوان انگلیسی: Cloud computing risk and audit issues

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده مدیریت عملکرد بعنوان فرایندی از توسعه نوآوری در صنعت نرم افزار

مقالات انگلیسی سال 2015 با ترجمه

  کد محصول: M610 قیمت فایل ترجمه شده:   ۲۱۰۰۰ تومان تعداد صفحه انگلیسی:  ۷ سال نشر: ۲۰۱۵ تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۴   صفحه word عنوان فارسی: مقاله isi  ترجمه شده رشته مدیریت :  مدیریت عملکرد بعنوان فرایندی از توسعه نوآوری در صنعت نرم افزار عنوان انگلیسی: Performance management as a …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده سیستم های مبتنی بر هوش مصنوعی که در بازاریابی صنعتی به کار برده می شوند

دانلود مقالات انگلیسی ترجمه شده 2013

  کد محصول: M574 قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۹۰۰۰  تومان تعداد صفحه انگلیسی:  ۷ سال نشر: ۲۰۱۳ تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۸  صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده :  سیستم های مبتنی بر هوش مصنوعی که در بازاریابی صنعتی به کار برده می شوند : بررسی نقلی ، نگرش …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده ویروس ها ، کرم ها و تروژان ها چه هستند؟

دانلود رایگان مقالات انگلیسی ترجمه شده

  کد محصول: M257 قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۰۰۰۰  تومان تعداد صفحه انگلیسی:  ۸ سال نشر: —– تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۸   صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده :  ویروس ها ، کرم ها و تروژان ها چه هستند؟ عنوان انگلیسی: What are viruses, worms, and Trojans? چکیده فارسی: …

مشاهده جزییات