مهندسی کامپیوتر

مقالات انگلیسی مهندسی کامپیوتر

مقاله انگلیسی با ترجمه ارزیابی عملکرد سیستم های اطلاعاتی ، معرفی یک تکنیک دو سطحی

مقالات انگلیسی سال 2015 با ترجمه

  • سال نشر: 2015 از نشریه الزویر
  • نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
  • تعداد صفحه انگلیسی:  14 صفحه PDF
  • تعداد صفحه ترجمه فارسی:  44  صفحه WORD
  • قیمت فایل ترجمه شده29000  تومان

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی با ترجمه نقش فناوری های مرتبط با اینترنت در شکل دهی کار حسابداران: مسیرهای جدید برای تحقیقات حسابداری

مقاله انگلیسی ترجمه شده 2019

  • سال نشر: 2019 از نشریه الزویر
  • تعداد صفحه انگلیسی:  20 صفحه PDF
  • تعداد صفحه ترجمه فارسی:  49  صفحه WORD
  • قیمت فایل ترجمه شده39000  تومان

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده :  کاربرد تکنولوژی ارتباطات اطلاعاتی در چین در میان بیماران PLHIV

مقاله انگلیسی با ترجمه تخصصی 2018

  کد محصول: P3 قیمت فایل ترجمه شده: ۲۳۰۰۰   تومان تعداد صفحه انگلیسی:  ۷ سال نشر: ۲۰۱۸ تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۱۶ صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده :  کاربرد تکنولوژی ارتباطات اطلاعاتی (ICT)  در چین در میان بیماران PLHIV: حوزه ی امیدوارکننده اما کم مصرف برای پیشگیری و مراقبت …

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی با ترجمه کاربرد داده کاوی در حسابداری

دانلود مقالات انگلیسی با ترجمه سال 2017

کد محصول: H232 قیمت فایل ترجمه شده: 24000 تومان تعداد صفحه انگلیسی:  27 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 65 صفحه فایل WORD سال نشر: 2017 عنوان فارسی: مقاله انگلیسی حسابداری 2017 :  کاربرد داده کاوی در حسابداری : مرور ادبی و چارچوب سازماندهی عنوان انگلیسی: Data mining applications in accounting: A review of the literature and organizing framework

مشاهده جزییات