مهندسی کامپیوتر

مقالات انگلیسی مهندسی کامپیوتر

مقاله انگلیسی با ترجمه مطالعه تجربی رفتارهای حفاظت از حریم خصوصی شرکت های پلتفرم بر اساس fsQCA

مقالات ترجمه شده 2022

 • سال نشر: 2022 از نشریه وایلی/هینداوی
 • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
 • تعداد صفحه انگلیسی: 12 صفحه PDF
 • تعداد صفحه ترجمه فارسی:  30 صفحه WORD
 • قیمت فایل ترجمه شده:  59000 تومان

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی با ترجمه سیستم مدیریت خدمات مالی زنجیره تامین مبتنی بر به اشتراک گذاری داده های بلاکچین IoT و رایانش مرزی

مقالات ترجمه شده 2022

 • سال نشر: 2022 از نشریه الزویر
 • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
 • تعداد صفحه انگلیسی: 12 صفحه PDF
 • تعداد صفحه ترجمه فارسی:  34  صفحه WORD
 • قیمت فایل ترجمه شده:   59000 تومان

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی با ترجمه نقش هوش مصنوعی در تحول کسب و کارها:مطالعه موردی شرکت های داروسازی

مقالات انگلیسی سال 2021 با ترجمه تخصصی

 • سال نشر: 2021 از نشریه الزویر
 • نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
 • تعداد صفحه انگلیسی:  11 صفحه PDF
 • تعداد صفحه ترجمه فارسی:  41  صفحه WORD
 • قیمت فایل ترجمه شده66000 تومان

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی با ترجمه روش طبقه بندی مبتنی بر یادگیری ماشین برای آنالیز نظرسنجی تجربه مشتری

مقالات انگلیسی 2020 با ترجمه تخصصی

 • سال نشر: 2020 از نشریه MDPI
 • نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
 • تعداد صفحه انگلیسی: 22  صفحه PDF
 • تعداد صفحه ترجمه فارسی:   44 صفحه WORD
 • قیمت فایل ترجمه شده53000  تومان

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی با ترجمه بازارهای الکترونیک در پلتفرم های دیجیتال و هوش مصنوعی

مقالات انگلیسی سال 2021 با ترجمه تخصصی

 • سال نشر: 2021 از نشریه اسپرینگر
 • نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
 • تعداد صفحه انگلیسی: 9  صفحه PDF
 • تعداد صفحه ترجمه فارسی:  20  صفحه WORD
 • قیمت فایل ترجمه شده35000  تومان

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی با ترجمه فناوری بلاکچین و زنجیره تأمین پایدار: بررس تئوری موانع پذیرش

مقالات انگلیسی سال 2021 با ترجمه تخصصی

 • سال نشر: 2021 از نشریه الزویر
 • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
 • تعداد صفحه انگلیسی: 21 صفحه PDF
 •  تعداد صفحه ترجمه فارسی:  60 صفحه WORD
 • قیمت فایل ترجمه شده72000 تومان

مشاهده جزییات