لیست Advances in Accounting

مقاله انگلیسی با ترجمه بی طرفی حسابرس به عنوان تابعی از باورهای خودکارآمدی مذاکره حسابرس

مقاله انگلیسی ترجمه شده 2019

  • سال نشر: 2019 از نشریه الزویر
  • نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
  • تعداد صفحه انگلیسی: 11  صفحه PDF
  • تعداد صفحه ترجمه فارسی:   35 صفحه WORD
  • قیمت فایل ترجمه شده35000  تومان

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی با ترجمه آیا تصدی بلند مدت مدیران اجرایی منجر به رانت خواهی می شود؟ تجزیه و تحلیل پاداش نقدی و عملکرد مدیریتی پس از آن

مقاله انگلیسی ترجمه شده 2019

  • سال نشر: 2019 از نشریه الزویر
  • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
  • تعداد صفحه انگلیسی: 15 صفحه PDF
  • تعداد صفحه ترجمه فارسی:  49  صفحه WORD
  • قیمت فایل ترجمه شده: 37000   تومان

مشاهده جزییات