اطلاعیه

لیست Advances in Accounting

مقاله انگلیسی با ترجمه آیا کیفیت حسابرسی برآوردهای پیچیده برای سرمایه گذاران ارزشمند است؟

مقالات ترجمه شده 2022

  • سال نشر: 2022 از نشریه الزویر
  • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
  • تعداد صفحه انگلیسی: 14 صفحه PDF
  • تعداد صفحه ترجمه فارسی:  45 صفحه WORD
  • قیمت فایل ترجمه شده:  67000 تومان

مشاهده جزییات