اطلاعیه

لیست Advances in Accounting

مقاله انگلیسی با ترجمه بررسی سیستم های حسابداری مشتری به عنوان یک منبع مزیت رقابتی پایدار

مقالات انگلیسی ترجمه شده سال 2016

  • سال نشر: 2016 از نشریه الزویر
  • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
  • تعداد صفحه انگلیسی: 13 صفحه PDF
  • تعداد صفحه ترجمه فارسی:  30  صفحه word
  • قیمت فایل ترجمه شده:  23000  تومان

مشاهده جزییات