خانه / بایگانی/آرشیو برچسب ها : مقالات مدیریت بدون ترجمه (پەڕە 3)

بایگانی/آرشیو برچسب ها : مقالات مدیریت بدون ترجمه

مقاله انگلیسی روند تصمیم گیری امکانات با رویکرد مهندسی ارزش اصلاح شده

مقاله انگلیسی سال 2019

کد محصول: M860قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (09372555240)تعداد صفحه انگلیسی:  19سال نشر: 2019عنوان فارسی:مقاله انگلیسی 2019 :  روند تصمیم گیری امکانات با رویکرد مهندسی ارزش اصلاح شده عنوان انگلیسی:Facility decision making process with modified value engineering approach

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی مسئولیت اجتماعی شرکت و رفتار شهروندی سازمانی نقش میانجی رضایت شغلی

مقاله انگلیسی سال 2019

کد محصول: M859قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (09372555240)تعداد صفحه انگلیسی:  23سال نشر: 2019عنوان فارسی:مقاله انگلیسی 2019 :  مسئولیت اجتماعی شرکت و رفتار شهروندی سازمانی نقش میانجی رضایت شغلی عنوان انگلیسی:Corporate social responsibility and organizational citizenship behavior The mediating role of job satisfaction

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی رهبری متعهد چگونه رفتار شهروندی سازمانی را در محیط کاری پیش بینی می کند

مقاله انگلیسی سال 2019

کد محصول: M858قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (09372555240)تعداد صفحه انگلیسی:  15سال نشر: 2019عنوان فارسی:مقاله انگلیسی 2019 :  رهبری متعهد چگونه رفتار شهروندی سازمانی را برای محیط کاری در چین پیش بینی می کند عنوان انگلیسی:How responsible leadership predicts organizational citizenship behavior for the environment in China

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی تاثیر ساختار سازمانی و همسویی استراتژیک بر موفقیت محصول جدید

مقاله انگلیسی سال 2019

کد محصول: M857قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (09372555240)تعداد صفحه انگلیسی:  20سال نشر: 2019عنوان فارسی:مقاله انگلیسی 2019 :  چگونه ساختار سازمانی و همسویی استراتژیک بر موفقیت محصول جدید تأثیر می گذارد عنوان انگلیسی:How organizational structure and strategic alignment influence new product success

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی اتخاذ سیستم های هوش تجاری در کسب و کارهای کوچک و متوسط: تاثیر سیستم ها بر عملکرد شرکت

مقاله انگلیسی سال 2019

کد محصول: M856قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (09372555240)تعداد صفحه انگلیسی:  20سال نشر: 2019عنوان فارسی:مقاله انگلیسی 2019 :  تصدیق اتخاذ سیستم های هوش تجاری در کسب و کارهای کوچک و متوسط: تاثیر سیستم ها بر عملکرد شرکت عنوان انگلیسی:Justifying business intelligence systems adoption in SMEs: Impact of systems use on firm performance

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی عوامل موفقیت بحرانی در پروژه های ارتقاء برنامه ریزی منابع سازمانی ERP

مقاله انگلیسی سال 2019

کد محصول: M855قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (09372555240)تعداد صفحه انگلیسی:  21سال نشر: 2019عنوان فارسی:مقاله انگلیسی 2019 :  عوامل موفقیت بحرانی در پروژه های ارتقاء برنامه ریزی منابع سازمانی ERP عنوان انگلیسی:Critical success factors in ERP upgrade projects

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی یادگیری سازمانی در روابط ذینفعان

مقاله انگلیسی سال 2019

کد محصول: M854قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (09372555240)تعداد صفحه انگلیسی:  15سال نشر: 2019عنوان فارسی:مقاله انگلیسی 2019 :  یادگیری سازمانی در روابط ذینفعان عنوان انگلیسی:Organizational learning in stakeholder relations

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی یک مدل یادگیری سازمانی جمعی برای توسعه سازمانی

مقاله انگلیسی سال 2019

کد محصول: M853قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (09372555240)تعداد صفحه انگلیسی:  18سال نشر: 2019عنوان فارسی:مقاله انگلیسی 2019 :  یک مدل یادگیری سازمانی جمعی برای توسعه سازمانی عنوان انگلیسی:A collective organizational learning model for organizational development

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی جهت گیری کارآفرینانه و نقش میانجی یادگیری سازمانی در میان شرکت های تولیدی کوجک هند

مقاله انگلیسی سال 2019

کد محصول: M852قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (09372555240)تعداد صفحه انگلیسی:  21سال نشر: 2019عنوان فارسی:مقاله انگلیسی 2019 :  جهت گیری کارآفرینانه و نقش میانجی یادگیری سازمانی در میان شرکت های تولیدی کوجک هند عنوان انگلیسی:Entrepreneurial orientation and the mediating role of organisational learning amongst Indian S-SMEs

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی اقدامات مدیریت کیفیت در کسب و کارهای کوچک و متوسط

مقاله انگلیسی سال 2019

کد محصول: M849قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (09372555240)تعداد صفحه انگلیسی:  19سال نشر: 2019عنوان فارسی:مقاله انگلیسی 2019 :  اقدامات مدیریت کیفیت در کسب و کارهای کوچک و متوسط: مطالعه تطبیقی بین هند و نامیبیا عنوان انگلیسی:Quality management practices in SMEs: a comparative study between India and Namibia

مشاهده جزییات