خانه / بایگانی/آرشیو برچسب ها : لیست مقالات انگلیسی مدیریت بدون ترجمه (پەڕە 3)

بایگانی/آرشیو برچسب ها : لیست مقالات انگلیسی مدیریت بدون ترجمه

مقاله انگلیسی رضایت و نارضایتی مهمان در هتل های لوکس

مقالات انگلیسی 2020جدید

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال 2020 دارای 8 صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. عنوان کامل فارسی: مقاله انگلیسی 2020 :  رضایت و نارضایتی مهمان در هتل های لوکس: کاربرد داده های بزرگ عنوان کامل انگلیسی: Guest satisfaction & dissatisfaction in luxury hotels: An application of big data

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی نقش جو سازمانی در مدیریت اشتراک دانش

مقالات انگلیسی 2020جدید

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال 2020 دارای 11 صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. عنوان کامل فارسی: مقاله انگلیسی 2020 :  نقش جو سازماني در مدیریت اشتراک دانش در میان دانشگاهیان در آموزش عالی عنوان کامل انگلیسی: The role of organisational climate in managing knowledge sharing among academics in higher education

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی مسیرهای یادگیری سازمانی بر اساس پذیرش صنعت ۴.۰

مقالات انگلیسی 2020جدید

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال 2020 دارای 11  صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. عنوان کامل فارسی: مقاله انگلیسی 2020 :  مسیرهای یادگیری سازمانی بر اساس پذیرش صنعت 4.0: مطالعه تجربی با تولید کنندگان برزیلی عنوان کامل انگلیسی: Organizational learning paths based upon industry 4.0 adoption: An empirical study with Brazilian manufacturers

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی تأثیر ادراکات کارکنان هتل از برند بر پیامدهای خدمات مطلوب

مقالات انگلیسی 2020جدید

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال 2020 دارای 9 صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. عنوان کامل فارسی: مقاله انگلیسی 2020 :  بررسی تأثیرات رو به رشد ادراکات کارکنان خط مقدم هتل از برند بر پیامدهای خدمات مطلوب عنوان کامل انگلیسی: An examination of the progressive effects of hotel frontline employees’ brand perceptions on desirable service outcomes

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی نقش برنامه های وفاداری در ارتقای وفاداری مهمانان هتل: تاثیر موانع تغییر

مقالات انگلیسی 2020جدید

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال 2020 دارای 10  صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. مقاله انگلیسی 2020 :  نقش برنامه های وفاداری در ارتقای وفاداری مهمانان هتل: تاثیر موانع تغییر عنوان کامل انگلیسی: The role of loyalty programs in boosting hotel guest loyalty: Impact of switching barriers

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی ارتباط غیر کلامی در گردشگری: تلاقی مذهب و جنسیت

مقالات انگلیسی 2020جدید

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال 2020 دارای 10  صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. مقاله انگلیسی 2020 :  ارتباط غیر کلامی در گردشگری: تلاقی مذهب و جنسیت عنوان کامل انگلیسی: Non-verbal communication in hospitality: At the intersection of religion and gender

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی تملک و بازده سهامداران در شرکت های رستوران: اثرات جریان نقدی آزاد، فرصت های رشد و فرانشیز

مقالات انگلیسی 2020جدید

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال 2020 دارای 9 صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. مقاله انگلیسی 2020 :  تملک (اکتساب) و بازده سهامداران در شرکت های رستوران: اثرات جریان نقدی آزاد، فرصت های رشد و فرانشیز (حق امتیاز) عنوان کامل انگلیسی: Acquisitions and shareholders' returns in restaurant firms: The effects of free cash flow, growth opportunities, and franchising

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی تقویت رفتار اجتماعی خیرخواهانه کارکنان در مواجهه با خدمات هتل

مقالات انگلیسی 2020جدید

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال 2020 دارای 10 صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. مقاله انگلیسی 2020 :  چگونه رفتار اجتماعی خیرخواهانه( رفتار اجتماعی مثبت) کارکنان را در مواجهه با خدمات هتل تقویت کنیم How to fuel employees’ prosocial behavior in the hotel service encounter

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی سیاست های بازاریابی و موجودی در زنجیره تامین محصول فاسد شدنی

مقالات انگلیسی 2020جدید

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال 2020 دارای 16 صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. مقاله انگلیسی 2020 :  سیاست های بازاریابی و موجودی در زنجیره تامین محصول فاسد شدنی عنوان کامل انگلیسی: Inventory and marketing policy in a supply chain of a perishable product

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی تبعیض درک شده مشتریان همجنس گرا و مدیریت هویت

مقالات انگلیسی 2020جدید

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال 2020 دارای 9  صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. مقاله انگلیسی 2020 :  تبعیض درک شده مشتریان همجنس گرا و مدیریت هویت Gay and lesbian customers’ perceived discrimination and identity management

مشاهده جزییات