خانه / بایگانی/آرشیو برچسب ها : مقالات مدیریت بدون ترجمه (پەڕە 2)

بایگانی/آرشیو برچسب ها : مقالات مدیریت بدون ترجمه

مقاله انگلیسی الگوها و چالش های در حال رشد مدیریت استعداد از دیدگاه کارفرمایان

مقاله انگلیسی سال 2019

کد محصول: M865قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (09372555240)تعداد صفحه انگلیسی:  17سال نشر: 2019عنوان فارسی:مقاله انگلیسی 2019 :  الگوها و چالش های در حال رشد مدیریت استعداد در روسیه و قزاقستان: بررسی دیدگاه کارفرمایان عنوان انگلیسی:Evolving talent management patterns and challenges in Russia and Kazakhstan: Investigating employer perspective

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی سبک رهبری،ادراک شغلی و رفتار شهروندی سازمانی

مقاله انگلیسی سال 2019

کد محصول: M864قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (09372555240)تعداد صفحه انگلیسی:  17سال نشر: 2019عنوان فارسی:مقاله انگلیسی 2019 :  سبک رهبری، ادراک شغلی و رفتار شهروندی سازمانی در نظام آموزشی عربی در اسرائیل عنوان انگلیسی:Leadership style, occupational perception and organizational citizenship behavior in the Arab education system in Israel

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی شایستگی های انسانی برای مدیریت استراتژیک پایدار

مقاله انگلیسی سال 2019

کد محصول: M863قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (09372555240)تعداد صفحه انگلیسی:  31سال نشر: 2019عنوان فارسی:مقاله انگلیسی 2019 :  شایستگی های انسانی برای مدیریت استراتژیک پایدار: شواهدی از برزیل عنوان انگلیسی:Human competences for sustainable strategic management: evidence from Brazil

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی رابطه بین اقدامات مدیریت منابع انسانی،محیط اخلاقی و عملکرد سازمانی

مقاله انگلیسی سال 2019

کد محصول: M862قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (09372555240)تعداد صفحه انگلیسی:  21سال نشر: 2019عنوان فارسی:مقاله انگلیسی 2019 :  رابطه بین اقدامات مدیریت منابع انسانی، محیط اخلاقی و عملکرد سازمانی، روابط گمشده: یک تحلیل تجربی عنوان انگلیسی:Relationship between human resource management practices, ethical climates and organizational performance, the missing link: An empirical analysis

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی مدیریت ارتباط با مشتری و عملکرد سازمانی

مقاله انگلیسی سال 2019

کد محصول: M861قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (09372555240)تعداد صفحه انگلیسی:  20سال نشر: 2019عنوان فارسی:مقاله انگلیسی 2019 :  مدیریت ارتباط با مشتری و عملکرد سازمانی : بررسی شرکت های مخابراتی در کویت عنوان انگلیسی:CRM and organizational performance A survey on telecommunication companies in Kuwait

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی حسابداری سرمایه فکری در عصر گزارشگری یکپارچه

مقاله انگلیسی سال 2019

کد محصول: H476قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (09372555240)تعداد صفحه انگلیسی:  10سال نشر: 2019عنوان فارسی:مقاله انگلیسی 2019 :  حسابداری سرمایه فکری در عصر گزارشگری یکپارچه: تفسیر عنوان انگلیسی:Intellectual capital accounting in the age of integrated reporting: a commentary

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی ارتباط بین جنبه های حسابداری مدیریت استراتژیک و عملکرد سازمانی

مقاله انگلیسی سال 2019

کد محصول: H475قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (09372555240)تعداد صفحه انگلیسی:  24سال نشر: 2019عنوان فارسی:مقاله انگلیسی 2019 :  ارتباط بین جنبه های حسابداری مدیریت استراتژیک و عملکرد سازمانی عنوان انگلیسی:Association between strategic management accounting facets and organizational performance

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی حسابداری مدیریت و تغییر سازمانی: چشم اندازهای جایگزین

مقاله انگلیسی سال 2019

کد محصول: H474قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (09372555240)تعداد صفحه انگلیسی:  25سال نشر: 2019عنوان فارسی:مقاله انگلیسی 2019 :  حسابداری مدیریت و تغییر سازمانی: چشم اندازهای جایگزین عنوان انگلیسی:Management accounting and organizational change: alternative perspectives

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی شبکه های اجتماعی،فساد و موسسات حسابداری، حسابرسی و حسابدهی

مقاله انگلیسی سال 2019

کد محصول: H473قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (09372555240)تعداد صفحه انگلیسی:  25سال نشر: 2019عنوان فارسی:مقاله انگلیسی حسابداری 2019 :  شبکه های اجتماعی، فساد و موسسات حسابداری، حسابرسی و حسابدهی عنوان انگلیسی:Social networks, corruption and institutions of accounting, auditing and accountability

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی سبک مدیریت تعارض و خستگی در حسابداری دولتی

مقاله انگلیسی سال 2019

کد محصول: H466قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (09372555240)تعداد صفحه انگلیسی:  25سال نشر: 2019عنوان فارسی:مقاله انگلیسی 2019 :  سبک مدیریت تعارض و خستگی در حسابداری دولتی عنوان انگلیسی:Conflict management style and exhaustion in public accounting

مشاهده جزییات