بررسی فواید برگزاری دوره های آموزشی IT برای معلمان

کد محصول T8

فایلWORD

۶۲ صفحه

۱۱۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

پیشگفتار
فصل اول : کلیات
مقدمه
بیان مساله
اهمیت و ضرورت تحقیق
بیان فرضیه ها
تعریف واژه ها و اصطلاحات در تحقیق
محدودیتهای تحقیق
اهداف تحقیق
روش تحقیق

فصل دوم : سابقه تحقیق
سابقه تحقیق
قسمتهای تشکیل دهنده دوره های IT
الف – ویندوز
ب – اینترنت
ج – WORD
د POWER POINT

فصل سوم  : روش تحقیق
آزمودنیها و روش گزینش آنها
روش جمع آوری اطلاعات
متغیرهای تحقیق
متغیر مستقل
متغیر وابسته
روش های آماری

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته ها
جدول شماره ۱
توزیع فراوانی و درصد نظر سنجی ضرورت برگزاری این دوره در همه مقاطع مربوط به سوال یک : به نظر شما گذراندن این دوره ها برای معلمان تمام مقاطع ضروریست ؟
جدول شماره ۲
توزیع فراوانی ودرصد نظر سنجی از استفاده از خدمات کامپیوتری امری اجتناب ناپذیر است .
جدول شماره ۳
توزیع فراوانی و درصد تاثیر این دوره ها در ارتقاء شغلی معلمان مربوط به سوال ۳:
جدول شماره ۴
توزیع فراوانی و درصد در خصوص کیفیت این دوره ها
جدول شماره ۵
توزیع فراوانی و درصد کارایی در خصوص پیشرفت کاری
جدول شماره ۶
توزیع فراوانی و درصد در خصوص مدت برگزاری
جدول شماره ۷
توزیع فراوانی و درصد رضایت از گذراندن این دوره ها
جدول شماره ۸
توزیع فراوانی و درصد در خصوص افزایش اطلاعات شغلی
جدول شماره ۹
توزیع فراوانی و درصد در خصوص اینکه این دوره ها از طرف آموزش و پرورش از وی طرح و نقشه برگزار می گردد .
جدول شماره ۱۰
توزیع فراوانی و درصد موفقیت گذراندن این دوره ها
جدول شماره ۱۱
توزیع فراوانی و درصد استفاده بهتر از وقت توسط این دوره ها
جدول شماره ۱۲
توزیع فراوانی و درصد در چه صورت کارایی بهتری دارد ؟
جدول شماره ۱۳
توزیع فراوانی و درصد مواجه شدن با مشکل در شرکت کلاسها
جدول شماره ۱۴
توزیع فراوانی و درصد استفاده از کامپیوتر برای برنامه ریزی
جدول شماره ۱۵
توزیع فراوانی ودرصد توانایی استفاده از روشهای تدریس جدید
نمودار شماره ۱
مربوط به فرضیه شماره یک : برگزاری دوره های IT سبب می گردد تا معلمان با مهارتهای استفاده از کامپیوتر آشنا شوند .
نمودار شماره ۲
مربوط به فرضیه شماره ۲ : این دوره های آموزشی موجب می گردد تا معلمان با مهارت استفاده از کامپیوتر بتوانند وارد بخش اینترنت شده با الگوهای جدید تدریس آشنا شوند .
نمودار شماره ۳
مربوط به فرضیه شماره ۳ : این دوره ها سبب می شود تا معلمان بتوانند از حداقل زمان استفاده مطلوب را ببرند .

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
خلاصه تحقیق
نتیجه گیری کلی
پیشنهادات
پیوست
پرسشنامه
سوالات پرسشنامه
فهرست منابع