اطلاعیه

بررسی علل و عوامل مهاجرت نیروی کار در ایران

کد محصول:hs292

فایل WORD

۶۵ صفحه

۱۲۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

مقدمه:
فصل اول
سؤالات:
بیان مسئله:
هدف کلی:
اهداف جزئی:
نمودار تحلیلی
فرضیات:
جامعه آماری :
نمونه و شیوه نمونه گیری :
ابزار و روشهای جمع آوری اطلاعات :
روش تحقیق :

فصل دوم
تعاریف:
تعریف منطقه:
تعریف دوگانگی منطقه‌ای:
معیارهای تعیین دوگانگی:
پدیده دوگانگی در اقتصاد ایران:
الف: مشخصات جغرافیایی- طبیعی کشور:
ب: پدیده دوگانگی و رشد نامتوازن در اقتصاد ایران:
۱-ارتباطات پسین:
۲- ارتباطات پیشین:
۳- ارتباطات مصرفی:
۴- ارتباطات مالی:
ج: دوگانگی منطقه‌ای در اقتصاد ایران:
اهم پیامدهای مهاجرت از شهرهای کوچک و روستاها به شهرها و مراکز
صنعتی:
شاخصهای توسعه صنعتی:(۱)
شاخصهای توسعه کشاورزی:
شاخصهای اشتغال:

فصل سوم
جامعه آماری :
نمونه و شیوه نمونه‌گیری:
ابزار و روشهای جمع‌آوری اطلاعات:
روش تحقیق زمینه‌یابی:
آنالیز تاکسونومی:
ویژگیهای روش تاکسونومی:
پرسشنامه
تجزیه تحلیل اطلاعات به دست امده

فصل چهارم
نتایج تحقیق:
پیشنهادات و ارائه طریقها:
فهرست منابع :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.