اطلاعیه

بررسی تأثیر خدمات پس از فروش بر فروش کالا

کد محصول:hs290

فایل WORD

۷۰ صفحه

۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

بررسی تأثیر خدمات پس از فروش بر فروش کالا
پیشگفتار
بیان مسئله
هدف
فرضیه تحقیق
روش تحقیق
نمونه
بخش اول
مباحث نظری
فصل اول
مروری بر تاریخچه مساًله وموضوع تحقیق
تعریف خدمات
خصوصیات خدمات
نامحسوس بودن
تفکیک ناپذیری
تغییر پذیری
فنا پذیری
ارتباط خدمات و کالا
ترکیب خدمات همراه کالا
نحوه ارائه خدمات همراه کالا
کانالهای توزیع در بخش خدمات
توزیع خدمات
بررسی نیازهای خدماتی مصرف کنندگان
مقدار خرید
عدم تمرکز بازار
تنوع کالا
خدمات بعد از فروش
بازار یابی خدمات
کالا
مراحل فرایند پذیرش کالا
آگاهی
تمایل
ارزیابی
آزمایش
پذیرش
کیفیت خدمات
فصل دوم
مبانی نظری تحقیق
نظریه ها
بررسی چند دیدگاه
تجزیه تحلیل دوره زمانی فروش
تجزیه تحلیل اماری تقاضا
نتیجه
فصل سوم
مروری بر سابقه مطالعاتی تحقیق
مقاله بازاریابی مبنی بر انسان
اولین منبع
کشور های پیشرفته به ازای هر دلار سرمایه گذاری در تولید یک دلار در خدمات سرمایه گذاری می کنند
دومین منبع
هفت کلید استراتژی خدمات
سومین منبع
بازاریابی مدیریت بازار
منبع چهارم
بررسی راهبردی عناصر آمیخته بازار یابی شرکت های موفق ایرانی
منبع پنجم
روش آزمون فرضیه
جدول ۲-۱ زیر مجموعه های محصول با توجه به رتبه اهمیت
نتیجه
بخش دوم
تحلیل
فصل اول
الگوی تحلیل
تعاریف و مفاهیم
قطعات تند مصرف
نمایندگی مجاز
تعیین عوامل ومتغیر ها
تعیین روابط بین متغیر ها
جدول ۱-۳ :میانگین هندسی عوامل مورد مقایسه
جدول۲-۳: اولویت بندی عوامل
فرضیه دوم:
جدول۳-۳ :نتایج وآماره های آزمون  Tبرای فرضیه دوم
جدول ۴-۳ :نتایج حاصل از آزمون T
جدول ۵-۳:نتایج وآماره های آزمون T برای تعداد تعمیرات پیکان
فصل چهارم
نتیجه گیری و پیشنهادات
۱-۴:مقدمه
۲-۴- نتایج تحقیق
۳-۴-  پیشنهادات
فهرست منابع و ماًخذ
مقدمه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.