خانه / مقالات انگلیسی با ترجمه (پەڕە 3)

مقاله انگلیسی یادگیری سازمانی در روابط ذینفعان

مقاله انگلیسی سال 2019

کد محصول: M854قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (09372555240)تعداد صفحه انگلیسی:  15سال نشر: 2019عنوان فارسی:مقاله انگلیسی 2019 :  یادگیری سازمانی در روابط ذینفعان عنوان انگلیسی:Organizational learning in stakeholder relations

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی یک مدل یادگیری سازمانی جمعی برای توسعه سازمانی

مقاله انگلیسی سال 2019

کد محصول: M853قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (09372555240)تعداد صفحه انگلیسی:  18سال نشر: 2019عنوان فارسی:مقاله انگلیسی 2019 :  یک مدل یادگیری سازمانی جمعی برای توسعه سازمانی عنوان انگلیسی:A collective organizational learning model for organizational development

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی جهت گیری کارآفرینانه و نقش میانجی یادگیری سازمانی در میان شرکت های تولیدی کوجک هند

مقاله انگلیسی سال 2019

کد محصول: M852قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (09372555240)تعداد صفحه انگلیسی:  21سال نشر: 2019عنوان فارسی:مقاله انگلیسی 2019 :  جهت گیری کارآفرینانه و نقش میانجی یادگیری سازمانی در میان شرکت های تولیدی کوجک هند عنوان انگلیسی:Entrepreneurial orientation and the mediating role of organisational learning amongst Indian S-SMEs

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی هم رنگی جمعیت شناختی، ارتباطات و اعتماد به روابط تجاری درون سازمانی

مقاله انگلیسی سال 2019

کد محصول: M851قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (09372555240)تعداد صفحه انگلیسی:  15سال نشر: 2019عنوان فارسی:مقاله انگلیسی 2019 :  هم رنگی جمعیت شناختی، ارتباط و اعتماد به روابط تجاری درون سازمانی عنوان انگلیسی:Demographic homophily, communication and trust in intra-organizational business relationships

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی مدیریت کیفیت به عنوان عامل تعیین کننده بهره وری

مقاله انگلیسی سال 2019

کد محصول: M850قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (09372555240)تعداد صفحه انگلیسی:  25سال نشر: 2019عنوان فارسی:مقاله انگلیسی 2019 :  مدیریت کیفیت به عنوان عامل تعیین کننده بهره وری: بررسی ادبی نظام مند عنوان انگلیسی:Quality management as a determinant factor of productivity: A systematic literature review

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی اقدامات مدیریت کیفیت در کسب و کارهای کوچک و متوسط

مقاله انگلیسی سال 2019

کد محصول: M849قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (09372555240)تعداد صفحه انگلیسی:  19سال نشر: 2019عنوان فارسی:مقاله انگلیسی 2019 :  اقدامات مدیریت کیفیت در کسب و کارهای کوچک و متوسط: مطالعه تطبیقی بین هند و نامیبیا عنوان انگلیسی:Quality management practices in SMEs: a comparative study between India and Namibia

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی حل مسائل انتخاب پروژه های تحقیق و توسعه چند معیاره با یک قاعده استدلال شهودی مبتنی بر داده

مقاله انگلیسی سال 2019

کد محصول: M848قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (09372555240)تعداد صفحه انگلیسی:  11سال نشر: 2019عنوان فارسی:مقاله انگلیسی 2019 :  حل مسائل انتخاب پروژه های تحقیق و توسعه چند معیاره با یک قاعده استدلال شهودی مبتنی بر داده عنوان انگلیسی:Solving multiple-criteria R&D project selection problems with a data-driven evidential reasoning rule

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی رابطه ی تحقیق و توسعه و ثبت اختراعات

مقالات بیس سال 2018

کد محصول: M847قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (09372555240)تعداد صفحه انگلیسی:  18سال نشر: 2018عنوان فارسی:مقاله انگلیسی 2018 :  تحقیق و توسعه و ثبت اختراعات: آیا خیابان دو طرفه است؟ عنوان انگلیسی:R&D and patents: is it a two way street?

مشاهده جزییات