خانه / مقالات انگلیسی با ترجمه (پەڕە 3)

مقاله انگلیسی خرد جمعی در پروژه های توسعه نرم افزار و تاثیر آن بر عملکرد پروژه

مقالات انگلیسی 2020جدید

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال 2020 دارای 16 صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. عنوان کامل فارسی: مقاله انگلیسی 2020 :  خرد جمعی در پروژه های توسعه نرم افزار و تاثیر آن بر عملکرد پروژه عنوان کامل انگلیسی: Team wisdom in software development projects and its impact on project performance

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی رضایت و نارضایتی مهمان در هتل های لوکس

مقالات انگلیسی 2020جدید

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال 2020 دارای 8 صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. عنوان کامل فارسی: مقاله انگلیسی 2020 :  رضایت و نارضایتی مهمان در هتل های لوکس: کاربرد داده های بزرگ عنوان کامل انگلیسی: Guest satisfaction & dissatisfaction in luxury hotels: An application of big data

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی نقش جو سازمانی در مدیریت اشتراک دانش

مقالات انگلیسی 2020جدید

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال 2020 دارای 11 صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. عنوان کامل فارسی: مقاله انگلیسی 2020 :  نقش جو سازماني در مدیریت اشتراک دانش در میان دانشگاهیان در آموزش عالی عنوان کامل انگلیسی: The role of organisational climate in managing knowledge sharing among academics in higher education

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی مسیرهای یادگیری سازمانی بر اساس پذیرش صنعت ۴.۰

مقالات انگلیسی 2020جدید

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال 2020 دارای 11  صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. عنوان کامل فارسی: مقاله انگلیسی 2020 :  مسیرهای یادگیری سازمانی بر اساس پذیرش صنعت 4.0: مطالعه تجربی با تولید کنندگان برزیلی عنوان کامل انگلیسی: Organizational learning paths based upon industry 4.0 adoption: An empirical study with Brazilian manufacturers

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی تأثیر ادراکات کارکنان هتل از برند بر پیامدهای خدمات مطلوب

مقالات انگلیسی 2020جدید

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال 2020 دارای 9 صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. عنوان کامل فارسی: مقاله انگلیسی 2020 :  بررسی تأثیرات رو به رشد ادراکات کارکنان خط مقدم هتل از برند بر پیامدهای خدمات مطلوب عنوان کامل انگلیسی: An examination of the progressive effects of hotel frontline employees’ brand perceptions on desirable service outcomes

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی نقش برنامه های وفاداری در ارتقای وفاداری مهمانان هتل: تاثیر موانع تغییر

مقالات انگلیسی 2020جدید

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال 2020 دارای 10  صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. مقاله انگلیسی 2020 :  نقش برنامه های وفاداری در ارتقای وفاداری مهمانان هتل: تاثیر موانع تغییر عنوان کامل انگلیسی: The role of loyalty programs in boosting hotel guest loyalty: Impact of switching barriers

مشاهده جزییات