خانه / مقالات انگلیسی با ترجمه (پەڕە 4)

مقاله انگلیسی ارتباط غیر کلامی در گردشگری: تلاقی مذهب و جنسیت

مقالات انگلیسی 2020جدید

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال 2020 دارای 10  صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. مقاله انگلیسی 2020 :  ارتباط غیر کلامی در گردشگری: تلاقی مذهب و جنسیت عنوان کامل انگلیسی: Non-verbal communication in hospitality: At the intersection of religion and gender

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی تملک و بازده سهامداران در شرکت های رستوران: اثرات جریان نقدی آزاد، فرصت های رشد و فرانشیز

مقالات انگلیسی 2020جدید

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال 2020 دارای 9 صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. مقاله انگلیسی 2020 :  تملک (اکتساب) و بازده سهامداران در شرکت های رستوران: اثرات جریان نقدی آزاد، فرصت های رشد و فرانشیز (حق امتیاز) عنوان کامل انگلیسی: Acquisitions and shareholders' returns in restaurant firms: The effects of free cash flow, growth opportunities, and franchising

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی تقویت رفتار اجتماعی خیرخواهانه کارکنان در مواجهه با خدمات هتل

مقالات انگلیسی 2020جدید

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال 2020 دارای 10 صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. مقاله انگلیسی 2020 :  چگونه رفتار اجتماعی خیرخواهانه( رفتار اجتماعی مثبت) کارکنان را در مواجهه با خدمات هتل تقویت کنیم How to fuel employees’ prosocial behavior in the hotel service encounter

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی سیاست های بازاریابی و موجودی در زنجیره تامین محصول فاسد شدنی

مقالات انگلیسی 2020جدید

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال 2020 دارای 16 صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. مقاله انگلیسی 2020 :  سیاست های بازاریابی و موجودی در زنجیره تامین محصول فاسد شدنی عنوان کامل انگلیسی: Inventory and marketing policy in a supply chain of a perishable product

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی ترجمه شده افزایش تفکر انتقادی حسابرسان در حسابرسی برآوردهای پیچیده

مقاله انگلیسی ترجمه شده 2019

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال 2019 دارای 15 صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF  و 44 صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد. مقاله انگلیسی حسابداری 2019 :  افزایش تفکر انتقادی حسابرسان در حسابرسی برآوردهای پیچیده عنوان انگلیسی:Enhancing auditors' critical thinking in audits of complex estimates

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی با ترجمه سیستم مدیریت دانش در شرکت های خدماتی

مقاله انگلیسی با ترجمه تخصصی 2018

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال 2018 دارای 9 صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF  و 14 صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد. مقاله انگلیسی ترجمه شده 2018 :  سیستم مدیریت دانش در شرکت های خدماتی Knowledge Management System in Service Companies

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی تبعیض درک شده مشتریان همجنس گرا و مدیریت هویت

مقالات انگلیسی 2020جدید

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال 2020 دارای 9  صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. مقاله انگلیسی 2020 :  تبعیض درک شده مشتریان همجنس گرا و مدیریت هویت Gay and lesbian customers’ perceived discrimination and identity management

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی منحصر به فرد بودن کارآفرینی در بخش اقامتگاه اشتراکی : توسعه یک بعد از سرمایه کارآفرینانه

مقالات انگلیسی 2020جدید

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال 2020 دارای 9  صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. مقاله انگلیسی 2020 :  منحصر به فرد بودن کارآفرینی در بخش اقامتگاه اشتراکی : توسعه یک بعد از سرمایه کارآفرینانه The uniqueness of entrepreneurship in the sharing accommodation sector: Developing a scale of entrepreneurial capital

مشاهده جزییات