خانه / مقالات انگلیسی با ترجمه (پەڕە 4)

مقاله انگلیسی رهبری تحول گرا، رهبری تبادل گرا و تعهد سازمانی عاطفی

مقاله انگلیسی سال 2019

کد محصول: M844قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (09372555240)تعداد صفحه انگلیسی:  24سال نشر: 2019عنوان فارسی:مقاله انگلیسی 2019 :  رهبری تحول گرا، رهبری تبادل گرا و تعهد سازمانی عاطفی: نگاهی دقیق تر به روابط آنها در دو زمینه ی متمایز ملی عنوان انگلیسی:Transformational leadership, transactional leadership, and affective organizational commitment: a closer look at their relationships in two distinct national contexts

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی با ترجمه هیئت مدیره، کمیته حسابرسی و عملکرد شرکت

مقاله انگلیسی با ترجمه تخصصی 2018

کد محصول: H453قیمت فایل ترجمه شده: 38000 تومان تعداد صفحه انگلیسی:  47سال نشر: 2018تعداد صفحه ترجمه فارسی: 39 صفحه WORDعنوان فارسی:مقاله انگلیسی ترجمه شده حسابداری 2018 :  هیئت مدیره، کمیته حسابرسی و عملکرد شرکت: شواهدی از یونان عنوان انگلیسی:Board of directors, audit committee, and firm performance: Evidence from Greece

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی تأثیر اتخاذ داوطلبانه clawback (بازپس گرفتن هزینه ها) در گزارشگری غیر GAAP

مقاله انگلیسی سال 2019

کد محصول: H463قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (09372555240)تعداد صفحه انگلیسی:  27سال نشر: 2019عنوان فارسی:مقاله انگلیسی حسابداری 2019 :  تأثیر اتخاذ داوطلبانه clawback  (بازپس گرفتن هزینه ها) در گزارشگری غیر GAAP عنوان انگلیسی:The effect of voluntary clawback adoption on non-GAAP reporting

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی حساب های پرداختنی و ارزش شرکت

مقاله انگلیسی سال 2019

کد محصول: H462قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (09372555240)تعداد صفحه انگلیسی:  59سال نشر: 2019عنوان فارسی:مقاله انگلیسی حسابداری 2019 :  حساب های پرداختنی و ارزش شرکت: شواهد بین المللی عنوان انگلیسی:Accounts payable and firm value: International evidence

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی چگونه نوع پاداش کمیته حسابرسی بر هزینه های حسابرسی تاثیر می گذارد؟

مقاله انگلیسی سال 2019

کد محصول: H461قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (09372555240)تعداد صفحه انگلیسی:  12سال نشر: 2019عنوان فارسی:مقاله انگلیسی حسابداری 2019 :  چگونه نوع پاداش کمیته حسابرسی بر هزینه های حسابرسی تاثیر می گذارد؟ عنوان انگلیسی:How does the type of equity compensation of audit committee affect audit fees?

مشاهده جزییات