خانه / مقالات انگلیسی با ترجمه (پەڕە 30)

مقاله انگلیسی ادراکات از فرهنگ سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی

مقالات بیس سال 2018

کد محصول: M753 قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (09372555240) تعداد صفحه انگلیسی: 10 سال نشر: 2018 عنوان فارسی: مقاله انگلیسی مدیریت 2018 : ادراکات از فرهنگ سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی توسط اعضای هیئت علمی دانشکده های دارو سازی ایالات متحده عنوان انگلیسی: Perceptions of organizational culture and organizational citizenship by faculty in U.S. colleges and schools of pharmacy

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی نقش میانجی سبک های رهبری در پروژه های یکپارچه مشارکتی: دیدگاه هوش هیجانی

مقالات بیس سال 2018

کد محصول: M752 قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (09372555240) تعداد صفحه انگلیسی: 14 سال نشر: 2018 عنوان فارسی: مقاله انگلیسی مدیریت 2018 : نقش میانجی سبک های رهبری در پروژه های یکپارچه مشارکتی: دیدگاه هوش هیجانی عنوان انگلیسی: The mediation role of leadership styles in integrated project collaboration: An emotional intelligence perspective

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی کاهش فساد بوروکراتیک: دیدگاه های بین رشته ای در مورد مشاغل

مقالات بیس سال 2018

کد محصول: M751 قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (09372555240) تعداد صفحه انگلیسی: 18 سال نشر: 2018 عنوان فارسی: مقاله انگلیسی مدیریت 2018 : کاهش فساد بوروکراتیک: دیدگاه های بین رشته ای در مورد مشاغل عنوان انگلیسی: Reducing bureaucratic corruption: Interdisciplinary perspectives on what works

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی مهارت های چندگانه در مدیریت ارتباط با مشتری

مقالات بیس سال 2018

کد محصول: M750 قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (09372555240) تعداد صفحه انگلیسی: 6 سال نشر: 2018 عنوان فارسی: مقاله انگلیسی مدیریت 2018 : مهارت های چندگانه در مدیریت ارتباط با مشتری: مفاهیم مدیریتی و یک برنامه تحقیقاتی عنوان انگلیسی: Multidexterity in customer relationship management: Managerial implications and a research agenda

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی تاثیر ویژگی های محصول بر رضایت مشتری

مقالات بیس سال 2018

کد محصول: M749 قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (09372555240) تعداد صفحه انگلیسی: 11 سال نشر: 2018 عنوان فارسی: مقاله انگلیسی مدیریت 2018 : تاثیر ویژگی های محصول بر رضایت مشتری: تجزیه و تحلیل بررسی های آنلاین برای ماشین های شستشو عنوان انگلیسی: Impact of product attributes on customer satisfaction: An analysis of online reviews for washing machines

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده چگونه بازاریابی داخلی موجب رضایت مشتری در بازارهای رشد یافته و در حال رشد اروپایی می شود؟

مقاله انگلیسی با ترجمه تخصصی 2018

کد محصول: M748 قیمت فایل ترجمه شده: 31000 تومان تعداد صفحه انگلیسی: 9 سال نشر: 2018 تعداد صفحه ی ترجمه فارسی: 19 صفحه فایل WORD عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده مدیریت 2018 : چگونه بازاریابی داخلی موجب رضایت مشتری در بازارهای رشد یافته و در حال رشد اروپایی می شود؟ عنوان انگلیسی: How internal marketing drive customer satisfaction in matured and maturing European markets?

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی با ترجمه یک رویکرد برای ادغام استراتژی های نگهداری و تعمیرات آینده نگر در یک مدل کنترل و برنامه ریزی تولید

مقاله انگلیسی با ترجمه تخصصی 2018

کد محصول: M746 قیمت فایل ترجمه شده: 23000 تومان تعداد صفحه انگلیسی: 6 تعداد صفحه ی ترجمه فارسی: 13 صفحه WORD سال نشر: 2018 عنوان فارسی: مقاله انگلیسی ترجمه شده مدیریت 2018 : یک رویکرد برای ادغام استراتژی های نگهداری و تعمیرات آینده نگر (پیشگیرانه) در یک مدل کنترل و برنامه ریزی تولید عنوان انگلیسی: An Approach for the Integration of Anticipative Maintenance Strategies within a Production Planning and Control Model

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده یک سیستم مدیریت یکپارچه برای سلامت و ایمنی شغلی و محیط کاری و سیستم اطلاعات مدیریت در نیروگاه هسته ای

مقاله انگلیسی با ترجمه تخصصی 2018

کد محصول: M745 قیمت فایل ترجمه شده: 26000 تومان تعداد صفحه انگلیسی: 11 سال نشر: 2018 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 26 صفحه WORD عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده 2018 : یک سیستم مدیریت یکپارچه برای سلامت و ایمنی شغلی و محیط کاری و سیستم اطلاعات مدیریت در نیروگاه هسته ای فعال در شرق چین عنوان انگلیسی: An integrated management system for occupational health and safety and environment in an operating nuclear power plant in East China and its management information system

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده فرهنگ سازمانی و یک محیط کار ایمن و آگاهانه : نقش میانجی رضایت ارتباطی کارکنان

دانلود مقالات انگلیسی با ترجمه سال 2017

کد محصول: M744 قیمت فایل ترجمه شده: 24000 تومان تعداد صفحه انگلیسی: 8 سال نشر: 2017 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 18 صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده : فرهنگ سازمانی و یک محیط کار ایمن و آگاهانه : نقش میانجی رضایت ارتباطی کارکنان عنوان انگلیسی: Organizational culture and a safety-conscious work environment: The mediating role of employee communication satisfaction

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده رشد وفاداری مشتری و تاثیر آن بر سودآوری در خدمات مالی

مقاله انگلیسی با ترجمه تخصصی 2018

کد محصول: M743 قیمت فایل ترجمه شده: 28000 تومان تعداد صفحه انگلیسی: 23 سال نشر: 2018 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 24 صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده : رشد وفاداری مشتری و تاثیر آن بر سودآوری در خدمات مالی عنوان انگلیسی: The Customer Loyalty Cascade and Its Impact on Profitability in Financial Services

مشاهده جزییات