خانه / مقالات انگلیسی با ترجمه (پەڕە 20)

مقاله انگلیسی مزاحمت سایبری در محیط دانشگاه.ارتباط با محیط خانوادده و هوش هیجانی

مقاله انگلیسی سال 2019

کد محصول: R110 قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (09372555240) تعداد صفحه انگلیسی:  16 سال نشر: 2019 عنوان فارسی: مقاله انگلیسی 2019 :  مزاحمت سایبری در محیط دانشگاه.ارتباط با محیط خانوادده و هوش هیجانی عنوان انگلیسی: Cyberbullying in the university setting. Relationship with family environment and emotional intelligence

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی ادغام گزارش های پایداری در مدیریت ریسک سازمانی و ارتباط آن با عملکرد کسب و کار

مقاله انگلیسی سال 2019

کد محصول: M810 قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (09372555240) تعداد صفحه انگلیسی:  29 سال نشر: 2019 عنوان فارسی: مقاله انگلیسی مدیریت 2019 :  ادغام گزارش های پایداری در مدیریت ریسک سازمانی و ارتباط آن با عملکرد کسب و کار: یک چارچوب مفهومی عنوان انگلیسی: Integrating sustainability reporting into enterprise risk management and its relationship with business performance: A conceptual framework

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی یک مدل بلوغ برای سیستم های اطلاعات بیمارستانی

مقاله انگلیسی سال 2019

کد محصول: M808 قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (09372555240) تعداد صفحه انگلیسی:  12 سال نشر: 2019 عنوان فارسی: مقاله انگلیسی مدیریت 2019 :  یک مدل بلوغ برای سیستم های اطلاعات بیمارستانی عنوان انگلیسی: A Maturity model for hospital information systems

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی مدل سازی و تجزیه و تحلیل زنجیره تامین پایدار

مقاله انگلیسی سال 2019

کد محصول: M807 قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (09372555240) تعداد صفحه انگلیسی:  13 سال نشر: 2019 عنوان فارسی: مقاله انگلیسی مدیریت 2019 :  مدل سازی و تجزیه و تحلیل زنجیره تامین پایدار: مباحث گذشته، مشکلات موجود و چالش های آینده عنوان انگلیسی: Sustainable supply chain modeling and analysis: Past debate, present problems and future challenges

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی یکپارچه سازی پویایی موجودی مواد در حسابداری جریان مواد اقتصادی

مقاله انگلیسی سال 2019

کد محصول: H401 قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (09372555240) تعداد صفحه انگلیسی:  12 سال نشر: 2019 عنوان فارسی: مقاله انگلیسی حسابداری 2019 :  یکپارچه سازی پویایی موجودی مواد در حسابداری جریان مواد اقتصادی: مفاهیم، مدل سازی و کاربرد جهانی برای سال های 1900-2050 عنوان انگلیسی: Integrating Material Stock Dynamics Into Economy-Wide Material Flow Accounting: Concepts, Modelling, and Global Application for 1900–2050

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی بررسی تاثیر توزیع سرمایه گذاری در بخش بندر برای خانوارهای ساکن در جزیره موریس: رویکرد ماتریس حسابداری اجتماعی

مقاله انگلیسی سال 2019

کد محصول: H400 قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (09372555240) تعداد صفحه انگلیسی:  10 سال نشر: 2019 عنوان فارسی: مقاله انگلیسی حسابداری 2019 :  بررسی تاثیر توزیع سرمایه گذاری در بخش بندر برای خانوارهای ساکن در جزیره موریس: رویکرد ماتریس حسابداری اجتماعی عنوان انگلیسی: Exploring the distributional impact of investment in the port sector on households in Mauritius: A social accounting matrix approach

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی حسابداری برای نرخ های ارز واقعی با استفاده از داده های میکرو

مقاله انگلیسی سال 2019

کد محصول: H398 قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (09372555240) تعداد صفحه انگلیسی:  40 سال نشر: 2019 عنوان فارسی: مقاله انگلیسی حسابداری 2019 :  حسابداری برای نرخ های ارز واقعی با استفاده از داده های میکرو عنوان انگلیسی: Accounting for Real Exchange Rates Using Micro-Data

مشاهده جزییات