خانه / مقالات انگلیسی با ترجمه (پەڕە 10)

مقاله انگلیسی با ترجمه توانایی مدیریتی و فرصت سرمایه گذاری شرکت

مقاله انگلیسی با ترجمه تخصصی 2018

کد محصول: M874 قیمت فایل ترجمه شده: 25000 تومان تعداد صفحه انگلیسی:  12 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 46 صفحه WORD سال نشر: 2018 عنوان فارسی: مقاله انگلیسی 2018 :  توانایی مدیریتی و فرصت سرمایه گذاری شرکت عنوان انگلیسی: Managerial ability and corporate investment opportunity

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی دارایی نقدی و رفتار سرمایه گذاری بیش از حد در شرکت هایی با مدیران مسئله دار

مقاله انگلیسی سال 2019

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال 2019 دارای 37 صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. عنوان فارسی: مقاله انگلیسی 2019 :  دارایی نقدی و رفتار سرمایه گذاری بیش از حد در شرکت هایی با مدیران مسئله دار عنوان انگلیسی: Cash holding and over-investment behavior in firms with problem directors

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی با ترجمه آیا همگرایی IFRS کیفیت حسابداری را افزایش می دهد

مقاله انگلیسی ترجمه شده 2019

کد محصول: H464 قیمت فایل ترجمه شده: 28000 تومان تعداد صفحه انگلیسی:  17 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 23 صفحه WORD سال نشر: 2019 عنوان فارسی: مقاله انگلیسی ترجمه شده 2019 :  آیا همگرایی IFRS واقعا کیفیت حسابداری را افزایش می دهد؟ شواهدی از بازارهای نوظهور عنوان انگلیسی: Does IFRS convergence really increase accounting qualities? Emerging market evidence

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی ترجمه شده تصویرسازی بحران های اقتصادی با استفاده از مدل های حسابداری

مقاله انگلیسی ترجمه شده 2019

کد محصول: H432قیمت فایل ترجمه شده: 39000 تومان تعداد صفحه انگلیسی:  16تعداد صفحه ترجمه فارسی: 37 صفحه WORDسال نشر: 2019عنوان فارسی:مقاله انگلیسی حسابداری 2019 :  تصویرسازی بحران های اقتصادی با استفاده از مدل های حسابداری عنوان انگلیسی:Visualising economic crises using accounting models

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی هزینه پاداش مبتنی بر سهام، بازده سهامداران و بحران مالی

مقاله انگلیسی سال 2019

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال 2019 دارای 16 صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. عنوان فارسی: مقاله انگلیسی 2019 :  هزینه پاداش مبتنی بر سهام، بازده سهامداران و بحران مالی عنوان انگلیسی: Share-option based compensation expense, shareholder returns and financial crisis

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی تأثیر نامتقارن شوک ها بر شاخص های سهام اسلامی

مقاله انگلیسی سال 2019

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه امرالد مربوط به سال 2019 دارای 86 صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. عنوان فارسی:مقاله انگلیسی 2019 :  تأثیر نامتقارن شوک ها بر شاخص های سهام اسلامی: یک تحلیل میان کشوری عنوان انگلیسی:Asymmetric impact of shocks on Islamic stock indices: a cross country analysis

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی با ترجمه مدیریت کیفیت به عنوان عامل تعیین کننده بهره وری

مقاله انگلیسی ترجمه شده 2019

کد محصول: M850قیمت فایل ترجمه شده: 31000 تومانتعداد صفحه انگلیسی:  25تعداد صفحه ترجمه فارسی: 34 صفحه WORDسال نشر: 2019عنوان فارسی:مقاله انگلیسی 2019 :  مدیریت کیفیت به عنوان عامل تعیین کننده بهره وری: بررسی ادبی نظام مند عنوان انگلیسی:Quality management as a determinant factor of productivity: A systematic literature review

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی با ترجمه آینده بازی های جدی در آموزش حسابداری: مطالعه دلفی

مقاله انگلیسی ترجمه شده 2019

کد محصول: H435قیمت فایل ترجمه شده: 30000 تومان تعداد صفحه انگلیسی:  10تعداد صفحه ترجمه فارسی: 25 صفحه WORDسال نشر: 2019عنوان فارسی:مقاله انگلیسی حسابداری 2019 :  آینده بازی های جدی در آموزش حسابداری: مطالعه دلفی عنوان انگلیسی:The future of 'serious games' in accounting education: A Delphi study

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی استفاده از بودجه واحد یا بودجه های جداگانه برای برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد

مقاله انگلیسی سال 2019

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال 2019 دارای 18 صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. عنوان فارسی:مقاله انگلیسی 2019 :  استفاده از بودجه واحد یا بودجه های جداگانه برای برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد عنوان انگلیسی:The use of a single budget or separate budgets for planning and performance evaluation

مشاهده جزییات