خانه / مقالات انگلیسی با ترجمه (پەڕە 2)

مقاله انگلیسی رهبری متعهد چگونه رفتار شهروندی سازمانی را در محیط کاری پیش بینی می کند

مقاله انگلیسی سال 2019

کد محصول: M858قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (09372555240)تعداد صفحه انگلیسی:  15سال نشر: 2019عنوان فارسی:مقاله انگلیسی 2019 :  رهبری متعهد چگونه رفتار شهروندی سازمانی را برای محیط کاری در چین پیش بینی می کند عنوان انگلیسی:How responsible leadership predicts organizational citizenship behavior for the environment in China

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی با ترجمه هماهنگی مداخلات اشتراک دانش با پیشرفت موفقیت شرکت: نیاز به مدیریت منابع انسانی استراتژیک برای تعادل تنش ها و چالش ها

مقاله انگلیسی ترجمه شده 2019

کد محصول: M811قیمت فایل ترجمه شده: 35000 تومانتعداد صفحه انگلیسی:  9سال نشر: 2019تعداد صفحه ترجمه فارسی: 29 صفحه WORDعنوان فارسی:مقاله انگلیسی ترجمه شده مدیریت 2019 :  هماهنگی مداخلات  اشتراک دانش با پیشرفت موفقیت شرکت: نیاز به مدیریت منابع انسانی استراتژیک برای تعادل تنش ها و چالش ها عنوان انگلیسی:Aligning knowledge sharing interventions with the promotion of firm success: The need for SHRM to balance tensions and challenges

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی با ترجمه آیا شخصیت کشور سازنده برند موجب افزایش ارزش طول عمر مشتریان خرده فروشی می شود؟

مقاله انگلیسی با ترجمه تخصصی 2018

کد محصول: M845قیمت فایل ترجمه شده: 38000 تومانتعداد صفحه انگلیسی:  11سال نشر: 2018تعداد صفحه ترجمه فارسی: 38 صفحه WORDعنوان فارسی:مقاله انگلیسی ترجمه شده 2018 :  آیا شخصیت کشور سازنده برند موجب افزایش ارزش طول عمر مشتریان خرده فروشی می شود؟ رویکرد تجزیه و تحلیل داده بزرگ عنوان انگلیسی:Does country-of-origin brand personality generate retail customer lifetime value? A Big Data analytics approach

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی با ترجمه تجربه خرید آنلاین از یک بازار خرده فروشی الکترونیکی نو ظهور

مقاله انگلیسی با ترجمه تخصصی 2018

کد محصول: M846قیمت فایل ترجمه شده: 35000 تومانتعداد صفحه انگلیسی:  22سال نشر: 2018تعداد صفحه ترجمه فارسی: 35 صفحه WORDعنوان فارسی:مقاله انگلیسی ترجمه شده  2018 :  تجربه خرید آنلاین از یک بازار خرده فروشی الکترونیکی نو ظهور عنوان انگلیسی:Online shopping experience in an emerging e-retailing market

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی تاثیر ساختار سازمانی و همسویی استراتژیک بر موفقیت محصول جدید

مقاله انگلیسی سال 2019

کد محصول: M857قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (09372555240)تعداد صفحه انگلیسی:  20سال نشر: 2019عنوان فارسی:مقاله انگلیسی 2019 :  چگونه ساختار سازمانی و همسویی استراتژیک بر موفقیت محصول جدید تأثیر می گذارد عنوان انگلیسی:How organizational structure and strategic alignment influence new product success

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی اتخاذ سیستم های هوش تجاری در کسب و کارهای کوچک و متوسط: تاثیر سیستم ها بر عملکرد شرکت

مقاله انگلیسی سال 2019

کد محصول: M856قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (09372555240)تعداد صفحه انگلیسی:  20سال نشر: 2019عنوان فارسی:مقاله انگلیسی 2019 :  تصدیق اتخاذ سیستم های هوش تجاری در کسب و کارهای کوچک و متوسط: تاثیر سیستم ها بر عملکرد شرکت عنوان انگلیسی:Justifying business intelligence systems adoption in SMEs: Impact of systems use on firm performance

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی عوامل موفقیت بحرانی در پروژه های ارتقاء برنامه ریزی منابع سازمانی ERP

مقاله انگلیسی سال 2019

کد محصول: M855قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (09372555240)تعداد صفحه انگلیسی:  21سال نشر: 2019عنوان فارسی:مقاله انگلیسی 2019 :  عوامل موفقیت بحرانی در پروژه های ارتقاء برنامه ریزی منابع سازمانی ERP عنوان انگلیسی:Critical success factors in ERP upgrade projects

مشاهده جزییات