اطلاعیه

لیست Management Accounting Research

مقاله انگلیسی با ترجمه سیستم های کنترل مدیریت مبتنی بر ارزش و پویایی سرمایه در گردش

مقالات انگلیسی سال 2021 با ترجمه تخصصی

 • سال نشر: 2021 از نشریه الزویر
 • نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
 • تعداد صفحه انگلیسی:  28 صفحه PDF
 • تعداد صفحه ترجمه فارسی:  88  صفحه WORD
 • قیمت فایل ترجمه شده76000  تومان

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی با ترجمه قدرت چانه زنی و اثر چرخ دنده ای بودجه : شواهدی از دولت های محلی کره جنوبی

مقالات انگلیسی سال 2021 با ترجمه تخصصی

 • سال نشر: 2021 از نشریه الزویر
 • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
 • تعداد صفحه انگلیسی: 10 صفحه PDF
 • تعداد صفحه ترجمه فارسی:  33 صفحه WORD
 • قیمت فایل ترجمه شده56000 تومان

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی با ترجمه حسابداران مدیریت و حسابداری مدیریت استراتژیک: نقش فرهنگ سازمانی و سیستم های اطلاعاتی

مقالات انگلیسی سال 2021 با ترجمه تخصصی

 • سال نشر: 2021 از نشریه  الزویر
 • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
 • تعداد صفحه انگلیسی: 17 صفحه PDF
 • تعداد صفحه ترجمه فارسی:  59 صفحه WORD
 • قیمت فایل ترجمه شده: 69000 تومان

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی با ترجمه هزینه های تعدیل نیروی کار و رفتار هزینه نامتقارن

مقالات انگلیسی 2020 با ترجمه تخصصی

 • سال نشر: 2020 از نشریه الزویر
 • نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
 • تعداد صفحه انگلیسی:  10 صفحه PDF
 • تعداد صفحه ترجمه فارسی:   37 صفحه WORD
 • قیمت فایل ترجمه شده51000 تومان

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی با ترجمه حسابداری مدیریت و پارادوکس در آژانس های نهادینه شده: چارچوبی برای تجزیه و تحلیل منابع تغییرساختاری

مقاله انگلیسی با ترجمه تخصصی 2018

 • سال نشر: 2018 از نشریه الزویر
 • نوع مقاله: Editorial
 • تعداد صفحه انگلیسی: 11 صفحه PDF
 • تعداد صفحه ی ترجمه فارسی: 30 صفحه فایل WORD
 • قیمت فایل ترجمه شده: 25000 تومان

مشاهده جزییات