اطلاعیه

لیست Journal of Accounting Education

مقاله انگلیسی با ترجمه فعالیت های یادگیری تجربی در آموزش حسابداری دانشگاهی: یک مرور ادبی سیستماتیک

مقالات انگلیسی 2020 با ترجمه تخصصی

 • سال نشر: 2020 از نشریه الزویر
 • نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
 • تعداد صفحه انگلیسی:  13 صفحه PDF
 • تعداد صفحه ترجمه فارسی:  34  صفحه WORD
 • قیمت فایل ترجمه شده: 52000 تومان

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده براوردن تقاضا برای حسابداران شهرداری: مزایای یک دوره حسابداری دولتی و غیر انتفاعی

دانلود مقالات انگلیسی با ترجمه سال 2017

 • سال نشر: 2017 از نشریه الزویر
 • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
 • تعداد صفحه انگلیسی: 12 صفحه PDF
 • تعداد صفحه ترجمه فارسی: 20 صفحه word
 • قیمت فایل ترجمه شده: 23000 تومان

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده مقاومت استادان حسابداری در برابر فن آوری های جدید آموزشی در آموزش عالی

مقالات انگلیسی ترجمه شده سال 2016

 • سال نشر: 2016 از نشریه الزویر
 • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
 • تعداد صفحه انگلیسی: 15 صفحه PDF
 • تعداد صفحه ترجمه فارسی:  21  صفحه word
 • قیمت فایل ترجمه شده:   23000 تومان

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی با ترجمه مصاحبه‌ی بودجه‌ای: فرآیند یادگیری ارادی دانشجویان در حسابداری دولتی و غیرانتفاعی

دانلود مقالات انگلیسی ترجمه شده 2013

 • سال نشر: 2013 از نشریه الزویر
 • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
 • تعداد صفحه انگلیسی:  13 صفحه PDF
 • تعداد صفحه ترجمه فارسی:   25 صفحه word
 • قیمت فایل ترجمه شده:   19000 تومان

مشاهده جزییات