اطلاعیه

مقاله انگلیسی مروری بر ادبیات آموزش حسابداری

این مقاله علمی ترویجی (ISI) به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۱ دارای ۲۴ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: H654

سال نشر: ۲۰۲۱

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   Journal of Accounting Education

نوع مقاله: مروری (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۲۴ صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۲۱ :  مروری بر ادبیات آموزش حسابداری (۲۰۲۰)

عنوان کامل انگلیسی:

Accounting education literature review (2020)

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه ی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:H654)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

این مطالعه به مرور ادبیات آموزش حسابداری شامل ۸۸ مقاله منتشر شده در طی سال ۲۰۲۰ در پنج مجله آموزش حسابداری می پردازد: (۱) مجله آموزش حسابداری ، (۲) آموزش حسابداری ، (۳) پیشرفت در آموزش حسابداری: نوآوری های تدریس و برنامه درسی ، (۴) مسائل آموزش حسابداری و (۵) مجله مربیان حسابداری. ما ۱۵ مطالعه قبلی در مورد ادبیات آموزش حسابداری را  از طریق سازماندهی و تلخیص مطالعات آموزش حسابداری که طی سال ۲۰۲۰ انجام شده است، به روز می کنیم. مقالات در پنج بخش متناظر با پایگاه های دانش سنتی طبقه بندی می شوند: (۱) برنامه درسی و تدریس ، (۲) آموزش براساس محتوا ، (۳) فناوری آموزشی ، (۴) دانشجو و (۵) کادر آموزشی. ما خلاصه ای از طرح تحقیق مقالات تجربی را ارائه می دهیم. پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی ارائه شده است. مقالاتی که در پنج مجله در طول سال ۲۰۲۰ منتشر شده اند  ، بر اساس محتوا در پیوست  طبقه بندی و جدول بندی شده اند.

واژه های کلیدی: اطمینان از یادگیری ، برنامه درسی و تدریس ، فناوری آموزشی ، کادر آموزشی ، بررسی ادبیات ، دانشجویان

۱.مقدمه

این مطالعه به مرور ادبیات آموزش حسابداری شامل ۸۸ مقاله منتشر شده در طی سال ۲۰۲۰ در پنج مجله آموزش حسابداری می پردازد: (۱) مجله آموزش حسابداری ، (۲) آموزش حسابداری ، (۳) پیشرفت در آموزش حسابداری: نوآوری های تدریس و برنامه درسی ، (۴) مسائل آموزش حسابداری و (۵) مجله مربیان حسابداری. این مقاله مروری، شانزدهمین مقاله از سری بررسی های ادبیات آموزش حسابداری است که برای اولین بار در سال ۱۹۸۶ منتشر شد (منابع در جدول ۱ ارائه شده). جدول ۲ گزارشی از مجلات آموزش حسابداری است که از سال ۱۹۹۱ بررسی شده اند. ما هر مقاله منتشر شده را به عنوان مطالعه تجربی ، توصیفی ، منبع آموزشی یا موردی طبقه بندی می کنیم. مقالات تجربی و توصیفی به طور خلاصه در متن مقاله آورده شده است. مطالعات موردی در پیوست A آورده شده است. در سال ۲۰۲۰ هیچ مقاله ای مطابق با تعریف منبع آموزشی منتشر نشده است …

۷.۲ پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده

نظر متمایز ما در مرور تحقیقات آموزش حسابداری در سال ۲۰۱۹ چنین بود: “در واقع ، ممکن است زمان آن فرا رسیده باشد که این حرفه،  برنامه ای برای تحقیقات آتی که گذشته ، حال و آینده حرفه را به هم پیوند می دهد ، ارائه کند.” آپوستولو و همکاران. (۲۰۲۰ ، ۲۰)..

Abstract

This review of the accounting education literature includes 88 articles published during 2020 in five accounting education journals: (1) Journal of Accounting Education, (2) Accounting Education, (3) Advances in Accounting Education: Teaching and Curriculum Innovations, (4) Issues in Accounting Education, and (5) The Accounting Educators’ Journal. We update 15 prior accounting education literature reviews by organizing and summarizing contributions to the accounting education literature made during 2020. Articles are categorized into five sections corresponding to traditional knowledge bases: (1) curriculum and instruction, (2) instruction by content area, (3) educational technology, (4) students, and (5) faculty. We summarize the research design of the empirical articles. Suggestions for research are presented. Articles classified as cases published in the same five journals during 2020 are tabulated in an appendix categorized by content area.

Keywords: Assurance of learning, Curriculum and instruction, Educational technology, Faculty, Literature review, Students

۱.Introduction

 This review of the accounting education literature includes 88 articles published during 2020 in five accounting education journals: (1) Journal of Accounting Education, (2) Accounting Education, (3) Advances in Accounting Education: Teaching and Curriculum Innovations, (4) Issues in Accounting Education, and (5) The Accounting Educators’ Journal.1 This review article is the 16th in a series of accounting education literature reviews first published in 1986 (references presented in Table 1). Table 2 reports the accounting education journals reviewed since 1991. We classify a published article as empirical, descriptive, instructional resource, or case. Empirical and descriptive articles are summarized in the body of the article. Cases are tabulated in Appendix A. No articles meeting the definition of instructional resource were published in 2020…

۷.۲.Suggestions for future scholarship

Our parting comment in our review of the 2019 accounting education research was ‘‘Indeed, it may be time for the profession to develop an agenda for future research that connects past, present, and future of the profession” Apostolou et al. (2020, 20). The editors and contributors to the special issue of Issues in Accounting Education30 expressed the same idea; their project to address the suggestion was already underway. The articles in that special issue are summarized in Section 6.1, and we will not restate the summaries here. However, the authors cover the spectrum of accounting education, and bring forward extant knowledge about the topics. Our summary comment about future scholarship is to use those articles as they relate to a topic of interest because they are rich with ideas…

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات حسابداری

مقاله انگلیسی درباره  آموزش حسابداری

مقاله انگلیسی در مورد مدیریت آموزشی