لیست Journal of Accounting and Economics

مقاله انگلیسی با ترجمه قابل اعتماد بودن چهره مدیران، دوره تصدی حسابرس و حق الزحمه حسابرسی

مقالات انگلیسی 2020 با ترجمه تخصصی

  • سال نشر: 2020 از نشریه الزویر
  • نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
  • تعداد صفحه انگلیسی: 23 صفحه PDF
  • تعداد صفحه ترجمه فارسی:  50  صفحه WORD
  • قیمت فایل ترجمه شده44000  تومان

مشاهده جزییات