لیست emerald:Managerial Auditing Journal

مقاله انگلیسی با ترجمه بودجه عملکرد حسابرسی داخلی در مورد انتخاب حسابرس متخصص و حق الزحمه های حسابرسی : آیا مالکیت خانوادگی مهم است؟

مقاله انگلیسی ترجمه شده 2019

  • سال نشر: 2019 از نشریه امرالد
  • نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
  • تعداد صفحه انگلیسی:  37 صفحه PDF
  • تعداد صفحه ترجمه فارسی:  55  صفحه WORD
  • قیمت فایل ترجمه شده:   41000 تومان

مشاهده جزییات