اطلاعیه

لیست emerald:Managerial Auditing Journal

مقاله انگلیسی با ترجمه حق الزحمه های حسابرسی، تاخیر گزارش حسابرسی و لحن غیرعادی: شواهدی از چین

دانلود مقاله 2023 با ترجمه تخصصس

  • سال نشر: 2023 از نشریه امرالد
  • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research Article)
  • تعداد صفحه انگلیسی: 20  صفحه PDF
  • تعداد صفحه ترجمه فارسی:   29 صفحه WORD
  • قیمت فایل ترجمه شده:  89000 تومان

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی با ترجمه بودجه عملکرد حسابرسی داخلی در مورد انتخاب حسابرس متخصص و حق الزحمه های حسابرسی : آیا مالکیت خانوادگی مهم است؟

مقاله انگلیسی ترجمه شده 2019

  • سال نشر: 2019 از نشریه امرالد
  • نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
  • تعداد صفحه انگلیسی:  37 صفحه PDF
  • تعداد صفحه ترجمه فارسی:  55  صفحه WORD
  • قیمت فایل ترجمه شده:   41000 تومان

مشاهده جزییات