اطلاعیه

لیست Accounting-Organizations and Society

مقاله انگلیسی با ترجمه تجدید فعالیت های مشاوره ای گسترده در Big 4 و کیفیت حسابرسی

مقالات انگلیسی 2020 با ترجمه تخصصی

  • سال نشر: 2020 از نشریه  الزویر
  • نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
  • تعداد صفحه انگلیسی:  20 صفحه PDF
  • تعداد صفحه ترجمه فارسی:  54  صفحه WORD
  • قیمت فایل ترجمه شده61000 تومان

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی با ترجمه استفاده از بودجه واحد یا بودجه های جداگانه برای برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد

مقاله انگلیسی ترجمه شده 2019

  • سال نشر: 2019 از نشریه الزویر
  • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
  • تعداد صفحه انگلیسی:  18 صفحه PDF
  • تعداد صفحه ترجمه فارسی: 53 صفحه WORD
  • قیمت فایل ترجمه شده37000  تومان

مشاهده جزییات