خانه / بایگانی/آرشیو برچسب ها : مقالات مدیریت بدون ترجمه (پەڕە 9)

بایگانی/آرشیو برچسب ها : مقالات مدیریت بدون ترجمه

مقاله انگلیسی مهارت های چندگانه در مدیریت ارتباط با مشتری

مقالات بیس سال 2018

کد محصول: M750 قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (09372555240) تعداد صفحه انگلیسی: 6 سال نشر: 2018 عنوان فارسی: مقاله انگلیسی مدیریت 2018 : مهارت های چندگانه در مدیریت ارتباط با مشتری: مفاهیم مدیریتی و یک برنامه تحقیقاتی عنوان انگلیسی: Multidexterity in customer relationship management: Managerial implications and a research agenda

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی تاثیر ویژگی های محصول بر رضایت مشتری

مقالات بیس سال 2018

کد محصول: M749 قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (09372555240) تعداد صفحه انگلیسی: 11 سال نشر: 2018 عنوان فارسی: مقاله انگلیسی مدیریت 2018 : تاثیر ویژگی های محصول بر رضایت مشتری: تجزیه و تحلیل بررسی های آنلاین برای ماشین های شستشو عنوان انگلیسی: Impact of product attributes on customer satisfaction: An analysis of online reviews for washing machines

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی عوامل تعیین کننده رضایت شغلی و عملکرد دریانوردان

مقالات بیس سال 2018

کد محصول: M732 قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (09372555240) تعداد صفحه انگلیسی: 12 سال نشر: 2018 عنوان فارسی: مقاله انگلیسی مدیریت 2018 : عوامل تعیین کننده رضایت شغلی و عملکرد دریانوردان عنوان انگلیسی: Determinants of job satisfaction and performance of seafarers

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی مدلی برای نقش اعتماد در سطح عملکرد شرکت: مطالعه موردی یک کسب و کار خانوادگی

مقالات بیس سال 2018

کد محصول: M725 قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (09372555240) تعداد صفحه انگلیسی: 12 سال نشر: 2018 عنوان فارسی: مقاله انگلیسی 2018 : مدلی برای نقش اعتماد در سطح عملکرد شرکت: مطالعه موردی یک کسب و کار خانوادگی عنوان انگلیسی: A model for the role of trust in firm level performance: The case of family businesses

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی برنامه ریزی استراتژیک نیروی کار در مراقبت های بهداشتی

مقالات بیس سال 2018

کد محصول: M719 قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (09372555240) تعداد صفحه انگلیسی: 14 سال نشر: 2018 عنوان فارسی: مقاله انگلیسی 2018 : برنامه ریزی استراتژیک نیروی کار در مراقبت های بهداشتی عنوان انگلیسی: Strategic workforce planning in healthcare

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی نفوذ بازار بیمه و رشد اقتصادی در کشورهای منطقه یورو

مقالات بیس سال 2018

کد محصول: M704 قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (09372555240) تعداد صفحه انگلیسی: 18 سال نشر: 2018 عنوان فارسی: مقاله انگلیسی مدیریت بیمه 2018 : نفوذ بازار بیمه و رشد اقتصادی در کشورهای منطقه یورو: شواهد سری زمانی بر روی علیت عنوان انگلیسی: Insurance market penetration and economic growth in Eurozone countries: Time series evidence on causality

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی مدیران ارشد مالی و مدیریت درآمد پیرامون عرضه اولیه سهام

مقالات بیس سال 2018

کد محصول: H371 قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (09372555240) تعداد صفحه انگلیسی: 16 سال نشر: 2018 عنوان فارسی: مقاله انگلیسی حسابداری 2018 : مدیران ارشد مالی و مدیریت درآمد پیرامون عرضه اولیه سهام عنوان انگلیسی: Financial Expert CEOs and Earnings Management Around Initial Public Offerings

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی پاداش تشویقی ،اختیارات حسابداری و سرمایه بانک

مقالات بیس سال 2018

کد محصول: H361 قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (09372555240) تعداد صفحه انگلیسی: 22 سال نشر: 2018 عنوان فارسی: مقاله انگلیسی حسابداری 2018 : پاداش تشویقی ،اختیارات حسابداری و سرمایه بانک عنوان انگلیسی: Incentive compensation, accounting discretion and bank capital

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی بازارهای مالی آفریقا در میان بحران مالی جهانی

مقالات بیس سال 2018

کد محصول: H332 قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (09372555240) تعداد صفحه انگلیسی: 16 سال نشر: 2018 عنوان فارسی: مقاله انگلیسی حسابداری 2018 : بازارهای مالی آفریقا در میان بحران مالی جهانی: جدا شدن یا ملحق شدن عنوان انگلیسی: African stock markets in the midst of the global financial crisis: recoupling or decoupling?

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی حساب های سرمایه طبیعی و تصمیمات عمومی سیاست

مقالات بیس سال 2018

کد محصول: H315 قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (09372555240) تعداد صفحه انگلیسی: 16 سال نشر: 2018 عنوان فارسی: مقاله انگلیسی حسابداری 2018 : حساب های سرمایه طبیعی و تصمیمات عمومی سیاست: یافته ها از یک نظرسنجی عنوان انگلیسی: Natural Capital Accounts and Public Policy Decisions: Findings From a Survey

مشاهده جزییات