خانه / بایگانی/آرشیو برچسب ها : لیست مقالات انگلیسی مدیریت بدون ترجمه (پەڕە 13)

بایگانی/آرشیو برچسب ها : لیست مقالات انگلیسی مدیریت بدون ترجمه

مقاله انگلیسی یکپارچگی دولت و بهره وری سرمایه گذاری شرکت

دانلود مقالات انگلیسی سال 2017

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال 2017 دارای 20 صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. عنوان فارسی: مقاله انگلیسی حسابداری 2017 :  یکپارچگی دولت و بهره وری سرمایه گذاری شرکت عنوان انگلیسی: Government integrity and corporate investment efficiency

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی بررسی تأثیر تأکید استراتژیک بر تبلیغات در برابر تحقیق و توسعه در طی رکود و صعود بازار سهام

مقاله انگلیسی سال 2019

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال 2019 دارای 9 صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. عنوان فارسی: مقاله انگلیسی 2019 :  بررسی تأثیر تأکید استراتژیک بر تبلیغات در برابر تحقیق و توسعه در طی رکود و صعود بازار سهام عنوان انگلیسی: Exploring the impact of strategic emphasis on advertising versus R&D during stock market downturns and upturns

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی توزیع عادلانه مقالات در حسابداری، امور مالی و مدیریت

مقاله انگلیسی سال 2019

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال 2019 دارای 10 صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. عنوان فارسی: مقاله انگلیسی 2019 :  توزیع عادلانه مقالات در حسابداری، امور مالی و مدیریت: بررسی انتشارات A-star در فهرست مجلات ABDC عنوان انگلیسی: Inclusion fairness in accounting, finance, and management: An investigation of A-star publications on the ABDC journal list

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی ارزش رسانه های اجتماعی برای نوآوری: یک چشم انداز قابلیت و توانایی

مقاله انگلیسی سال 2019

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال 2019 دارای 12 صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. عنوان فارسی: مقاله انگلیسی 2019  :  ارزش رسانه های اجتماعی برای نوآوری: یک چشم انداز قابلیت و توانایی عنوان انگلیسی: The value of social media for innovation: A capability perspective

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی استراتژی تبلیغات و اثربخشی آن در جستجوی آنلاین مصرف کننده در بحران بد نام کردن محصول

مقالات بیس سال 2018

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه امرالد مربوط به سال 2018 دارای 38 صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. عنوان فارسی: مقاله انگلیسی 2018 : استراتژی تبلیغات و اثربخشی آن در جستجوی آنلاین مصرف کننده در بحران بد نام کردن محصول عنوان انگلیسی: Advertising Strategy and Its Effectiveness on Consumer Online Search in a Defaming Product-Harm Crisis

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی رابطه بین مدیریت دانش و عملکرد نوآوری

مقالات بیس سال 2018

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال 2018 دارای 15 صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. عنوان فارسی: مقاله انگلیسی مدیریت 2018 : رابطه بین مدیریت دانش و عملکرد نوآوری عنوان انگلیسی: The Relationship Between Knowledge Management and Innovation Performance

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی اندازه گیری بهره وری در سیستم های تولیدی

مقالات بیس سال 2018

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال 2018 دارای 7 صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. عنوان فارسی: مقاله انگلیسی 2018: اندازه گیری بهره وری در سیستم های تولیدی عنوان انگلیسی: Productivity Measurement of Manufacturing System

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی چارچوبی برای سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی پایدار

مقالات بیس سال 2018

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال 2018 دارای 33 صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. عنوان فارسی: مقاله انگلیسی 2018 : توسعه یک چارچوب برای اجرای سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی پایدار عنوان انگلیسی: Development of a Framework for Sustainable Enterprise Resource Planning Systems Implementation

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی بررسی روابط بین مهارت IT، ظرفیت نوآوری و چابکی سازمانی

مقالات بیس سال 2018

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال 2018 دارای 21 صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. عنوان فارسی: مقاله انگلیسی 2018 : بررسی روابط بین مهارت IT، ظرفیت نوآوری و چابکی سازمانی عنوان انگلیسی: Exploring the relationships between IT competence, innovation capacity and organizational agility

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی با ترجمه مدل های تعارض درون گروهی در مدیریت

مقالات بیس سال 2018

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال 2018 دارای 22 صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. عنوان فارسی: مقاله انگلیسی مدیریت 2018 : مدل های تعارض درون گروهی در مدیریت : بررسی ادبیات عنوان انگلیسی: Models of intragroup conflict in management: A literature review

مشاهده جزییات