خانه / بایگانی/آرشیو برچسب ها : مقالات حسابداری و اقتصاد بدون ترجمه (پەڕە 3)

بایگانی/آرشیو برچسب ها : مقالات حسابداری و اقتصاد بدون ترجمه

مقاله انگلیسی مدیریت سرمایه در گردش در بحران مالی جهانی

مقاله انگلیسی سال 2019

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال 2019 دارای 14 صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. عنوان فارسی:مقاله انگلیسی 2019 :  مدیریت سرمایه در گردش در بحران مالی جهانی: شواهد از ژاپن عنوان انگلیسی:Working Capital Management during the Global Financial Crisis: Evidence from Japan

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی واکنش بازار بورس به سود سهام نقدی

مقاله انگلیسی سال 2019

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه امرالد مربوط به سال 2019 دارای 16 صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. عنوان فارسی:مقاله انگلیسی 2019 :  واکنش بازار بورس به سود سهام نقدی: شواهدی از بازار سهام نیجریه عنوان انگلیسی:Stock market reaction to cash dividends: evidence from the Nigerian stock market

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی عوامل تعیین کننده تصمیم گیری برای پذیرش مالی اسلامی

مقاله انگلیسی سال 2019

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه امرالد مربوط به سال 2019 دارای 22 صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. عنوان فارسی:مقاله انگلیسی 2019 :  عوامل تعیین کننده تصمیم گیری برای پذیرش مالی اسلامی: شواهد از عمان عنوان انگلیسی:Determinants of the decision to adopt Islamic finance: evidence from Oman

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی عوامل موثر بر ساختار سرمایه بانک های اسلامی در اقتصادهای در حال توسعه

مقاله انگلیسی سال 2019

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه امرالد مربوط به سال 2019 دارای 22 صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. عنوان فارسی:مقاله انگلیسی 2019 :  عوامل موثر بر ساختار سرمایه بانک های اسلامی در اقتصادهای در حال توسعه عنوان انگلیسی:Factors influencing Islamic banks’ capital structure in developing economies

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی اثر متقابل قیمت فلزات گران بها و بازارهای سهام اسلامی

مقاله انگلیسی سال 2019

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه امرالد مربوط به سال 2019 دارای 20 صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. عنوان فارسی:مقاله انگلیسی 2019 :  اثر متقابل بین قیمت فلزات گران بها و بازارهای سهام اسلامی عنوان انگلیسی:Interaction between precious metals price and Islamic stock markets

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی هموارسازی سود و اثر همسازی ذخایر زیان وام در بانک های اسلامی

مقاله انگلیسی سال 2019

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه امرالد مربوط به سال 2019 دارای 28 صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. عنوان فارسی:مقاله انگلیسی 2019 :  رفتار هموارسازی سود و اثر همسازی ذخایر زیان وام در بانک های اسلامی: شواهد جهانی عنوان انگلیسی:Income smoothing behaviour and the procyclical effect of loan loss provisions in Islamic banks: global evidence

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی رابطه محافظه کاری حسابداری،عملکرد و پاداش مدیر اجرایی

مقاله انگلیسی سال 2019

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه امرالد مربوط به سال 2019 دارای 29 صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. عنوان فارسی:مقاله انگلیسی 2019 :  بررسی تجربی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و میزان حساسیت عملکرد به پاداش مدیر اجرایی عنوان انگلیسی:An empirical study of relationships between accounting conservatism and executive compensation performance sensitivity

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی توانایی پیش بینی متغیرهای مالی در شرایط اقتصادی متغیر

مقاله انگلیسی سال 2019

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال 2019 دارای 32 صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. عنوان فارسی:مقاله انگلیسی 2019 :  توانایی پیش بینی متغیرهای مالی در شرایط اقتصادی متغیر عنوان انگلیسی:Predictive Ability of Financial Variables in Changing Economic Circumstances

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی حسابداری سرمایه فکری در عصر گزارشگری یکپارچه

مقاله انگلیسی سال 2019

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه امرالد مربوط به سال 2019 دارای 10 صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. عنوان فارسی:مقاله انگلیسی 2019 :  حسابداری سرمایه فکری در عصر گزارشگری یکپارچه: تفسیر عنوان انگلیسی:Intellectual capital accounting in the age of integrated reporting: a commentary

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی ارتباط بین جنبه های حسابداری مدیریت استراتژیک و عملکرد سازمانی

مقاله انگلیسی سال 2019

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه امرالد مربوط به سال 2019 دارای 24 صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. عنوان فارسی:مقاله انگلیسی 2019 :  ارتباط بین جنبه های حسابداری مدیریت استراتژیک و عملکرد سازمانی عنوان انگلیسی:Association between strategic management accounting facets and organizational performance

مشاهده جزییات