خانه / بایگانی/آرشیو برچسب ها : مقالات حسابداری و اقتصاد بدون ترجمه (پەڕە 3)

بایگانی/آرشیو برچسب ها : مقالات حسابداری و اقتصاد بدون ترجمه

مقاله انگلیسی راحتی حسابرسان با تخمین های غیر قطعی

مقاله انگلیسی سال 2019

کد محصول: H450قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (09372555240)تعداد صفحه انگلیسی:  11سال نشر: 2019عنوان فارسی:مقاله انگلیسی حسابداری 2019 :  راحتی حسابرسان با تخمین های غیر قطعی: شواهد بیشتر همیشه بهتر نیست عنوان انگلیسی:Auditors’ comfort with uncertain estimates: More evidence is not always better

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی تعدیل حساب جاری و سود انباشته

مقاله انگلیسی سال 2019

کد محصول: H449قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (09372555240)تعداد صفحه انگلیسی:  40سال نشر: 2019عنوان فارسی:مقاله انگلیسی 2019 :  تعدیل حساب جاری و سود انباشته عنوان انگلیسی:Current account adjustment and retained earnings

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی گزارشگری یکپارچه: یک ابزار افشای حسابداری برای گزارشگری مالی اساسی و تأثیر آن در ارزیابی بازار شرکت

مقاله انگلیسی سال 2019

کد محصول: H448قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (09372555240)تعداد صفحه انگلیسی:  66سال نشر: 2019عنوان فارسی:مقاله انگلیسی حسابداری 2019 :  گزارشگری یکپارچه: یک ابزار افشای حسابداری برای گزارشگری مالی اساسی و تأثیر آن در ارزیابی بازار شرکت عنوان انگلیسی:Integrated Reporting: An Accounting Disclosure Tool for Substantial Financial Reporting and its Effects on a firm’s Market Valuation

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی حسابداری برای کلاهبرداری

مقاله انگلیسی سال 2019

کد محصول: H447قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (09372555240)تعداد صفحه انگلیسی:  14سال نشر: 2019عنوان فارسی:مقاله انگلیسی حسابداری 2019 :  حسابداری برای کلاهبرداری عنوان انگلیسی:Accounting for extortion

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی پیچیدگی استانداردهای گزارشگری مالی و تخصص حسابداری

مقاله انگلیسی سال 2019

کد محصول: H446قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (09372555240)تعداد صفحه انگلیسی:  28سال نشر: 2019عنوان فارسی:مقاله انگلیسی حسابداری 2019 :  پیچیدگی استانداردهای گزارشگری مالی و تخصص حسابداری عنوان انگلیسی:Complexity of financial reporting standards and accounting expertise

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی فساد در سطح کشور و انتخاب حسابداری: سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه تحت IFRS

مقاله انگلیسی سال 2019

کد محصول: H445قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (09372555240)تعداد صفحه انگلیسی:  66 -سال نشر: 2019عنوان فارسی:مقاله انگلیسی حسابداری 2019 :  فساد در سطح کشور و انتخاب حسابداری: سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه تحت IFRSعنوان انگلیسی:Country-level corruption and accounting choice: Research & development capitalization under IFRS

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی عوامل موثر بر نتایج تحقیقات حسابداری در کشورهای در حال توسعه

مقالات بیس سال 2018

کد محصول: H444قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (09372555240)تعداد صفحه انگلیسی:  52- سال نشر: 2018عنوان فارسی:مقاله انگلیسی حسابداری 2018:  عوامل موثر بر نتایج تحقیقات حسابداری در کشورهای در حال توسعه: یک مطالعه اکتشافی عنوان انگلیسی:Factors impacting accounting research output in developing countries: An exploratory study

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی افزایش تفکر انتقادی حسابرسان در حسابرسی برآوردهای پیچیده

مقاله انگلیسی سال 2019

کد محصول: H443قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (09372555240)تعداد صفحه انگلیسی:  15سال نشر: 2019عنوان فارسی:مقاله انگلیسی حسابداری 2019 :  افزایش تفکر انتقادی حسابرسان در حسابرسی برآوردهای پیچیده عنوان انگلیسی:Enhancing auditors' critical thinking in audits of complex estimates

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی نگهداری طولانی تر بیت کوین: توانایی پوشش ریسک پویای بیت کوین

مقاله انگلیسی سال 2019

کد محصول: H441قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (09372555240)تعداد صفحه انگلیسی:  7سال نشر: 2019 عنوان فارسی:مقاله انگلیسی 2019 :  نگهداری طولانی تر بیت کوین : توانایی پوشش ریسک پویای بیت کوین عنوان انگلیسی:Holding Bitcoin longer: The dynamic hedging abilities of Bitcoin

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه و عملکرد مالی شرکت

مقاله انگلیسی سال 2019

کد محصول: H440قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (09372555240)تعداد صفحه انگلیسی:  13سال نشر: 2019عنوان فارسی:مقاله انگلیسی 2019 :  عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه و عملکرد مالی شرکت - رویکرد PLS-SEM: شواهدی از مالزی و اندونزیعنوان انگلیسی:Determinants of capital structure and firm financial performance—APLS-SEM approach: Evidence from Malaysia and Indonesia

مشاهده جزییات