خانه / بایگانی/آرشیو برچسب ها : مقالات حسابداری و اقتصاد بدون ترجمه (پەڕە 2)

بایگانی/آرشیو برچسب ها : مقالات حسابداری و اقتصاد بدون ترجمه

مقاله انگلیسی دارایی نقدی و رفتار سرمایه گذاری بیش از حد در شرکت هایی با مدیران مسئله دار

مقاله انگلیسی سال 2019

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال 2019 دارای 37 صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. عنوان فارسی: مقاله انگلیسی 2019 :  دارایی نقدی و رفتار سرمایه گذاری بیش از حد در شرکت هایی با مدیران مسئله دار عنوان انگلیسی: Cash holding and over-investment behavior in firms with problem directors

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی هزینه پاداش مبتنی بر سهام، بازده سهامداران و بحران مالی

مقاله انگلیسی سال 2019

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال 2019 دارای 16 صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. عنوان فارسی: مقاله انگلیسی 2019 :  هزینه پاداش مبتنی بر سهام، بازده سهامداران و بحران مالی عنوان انگلیسی: Share-option based compensation expense, shareholder returns and financial crisis

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی تأثیر نامتقارن شوک ها بر شاخص های سهام اسلامی

مقاله انگلیسی سال 2019

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه امرالد مربوط به سال 2019 دارای 86 صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. عنوان فارسی:مقاله انگلیسی 2019 :  تأثیر نامتقارن شوک ها بر شاخص های سهام اسلامی: یک تحلیل میان کشوری عنوان انگلیسی:Asymmetric impact of shocks on Islamic stock indices: a cross country analysis

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی استفاده از بودجه واحد یا بودجه های جداگانه برای برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد

مقاله انگلیسی سال 2019

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال 2019 دارای 18 صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. عنوان فارسی:مقاله انگلیسی 2019 :  استفاده از بودجه واحد یا بودجه های جداگانه برای برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد عنوان انگلیسی:The use of a single budget or separate budgets for planning and performance evaluation

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی استراتژی های تاب آوری مبتنی بر دین، سیاست های اعتباری و حسابداران حرفه ای زن

مقاله انگلیسی سال 2019

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال 2019 دارای 18 صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. عنوان فارسی:مقاله انگلیسی 2019 :  استراتژی های تاب آوری مبتنی بر دین، سیاست های اعتباری و حسابداران حرفه ای زن عنوان انگلیسی:Religion-based resistance strategies, politics of authenticity and professional women accountants

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی ادغام تطبیق داده ها در حسابداری هزینه جریان مواد

مقاله انگلیسی سال 2019

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال 2019 دارای 41 صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. عنوان فارسی:مقاله انگلیسی حسابداری 2019 :  ادغام تطبیق داده ها در حسابداری هزینه جریان مواد: مطالعه موردی تصفیه خانه فاضلاب پتروشیمی عنوان انگلیسی:Integrating data reconciliation into material flow cost accounting: The case of a petrochemical wastewater treatment plant

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی سرمایه گذاران فردی و انحراف پس از اعلان سود

مقاله انگلیسی سال 2019

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال 2019 دارای 20 صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. عنوان فارسی:مقاله انگلیسی 2019 :  سرمایه گذاران فردی و انحراف پس از اعلان سود: شواهدی از کره عنوان انگلیسی:Individual investors and post-earnings-announcement drift: Evidence from Korea

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی تاثیر ارتقاء مشاوره حقوقی بر قیمت گذاری خدمات حسابرسی

مقاله انگلیسی سال 2019

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال 2019 دارای 14 صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. عنوان فارسی:مقاله انگلیسی 2019 :  تاثیر ارتقاء مشاوره حقوقی بر قیمت گذاری خدمات حسابرسی عنوان انگلیسی:The effect of general counsel prominence  on the pricing of audit services

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی توسعه بازار سهام و نقش تأمین مالی از طریق عرضه اولیه سهام برای تملک

مقاله انگلیسی سال 2019

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال 2019 دارای 14 صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. عنوان فارسی:مقاله انگلیسی 2019 :  توسعه بازار سهام و نقش تأمین مالی از طریق عرضه اولیه سهام برای تملک عنوان انگلیسی:Stock market development and the financing role of IPOs in acquisitions

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی مسکن، ریسک نقدینگی و سیاست پولی

مقاله انگلیسی سال 2019

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال 2019 دارای 69 صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. عنوان فارسی:مقاله انگلیسی 2019 :  مسکن، ریسک نقدینگی و سیاست پولی عنوان انگلیسی:Housing, Liquidity Risk, and Monetary Policy

مشاهده جزییات