خانه / بایگانی/آرشیو برچسب ها : مقالات حسابداری و اقتصاد بدون ترجمه (پەڕە 4)

بایگانی/آرشیو برچسب ها : مقالات حسابداری و اقتصاد بدون ترجمه

مقاله انگلیسی حسابداری مدیریت و تغییر سازمانی: چشم اندازهای جایگزین

مقاله انگلیسی سال 2019

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه امرالد مربوط به سال 2019 دارای 25 صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. عنوان فارسی:مقاله انگلیسی 2019 :  حسابداری مدیریت و تغییر سازمانی: چشم اندازهای جایگزین عنوان انگلیسی:Management accounting and organizational change: alternative perspectives

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی شبکه های اجتماعی،فساد و موسسات حسابداری، حسابرسی و حسابدهی

مقاله انگلیسی سال 2019

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه امرالد مربوط به سال 2019 دارای 25 صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. عنوان فارسی:مقاله انگلیسی حسابداری 2019 :  شبکه های اجتماعی، فساد و موسسات حسابداری، حسابرسی و حسابدهی عنوان انگلیسی:Social networks, corruption and institutions of accounting, auditing and accountability

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی نیاز به استانداردهای حسابداری اسلامی

مقاله انگلیسی سال 2019

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه امرالد مربوط به سال 2019 دارای 20 صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. عنوان فارسی:مقاله انگلیسی حسابداری 2019 :  نیاز به استانداردهای حسابداری اسلامی: تجربه موسسات مالی اسلامی مالزی عنوان انگلیسی:The need for Islamic accounting standards: the Malaysian Islamic financial Institutions experience

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی عوامل تعیین کننده تاخیر در گزارش حسابرسی: یک متا آنالیز

مقاله انگلیسی سال 2019

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه امرالد مربوط به سال 2019 دارای 34 صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. عنوان فارسی:مقاله انگلیسی 2019 :  عوامل تعیین کننده تاخیر در گزارش حسابرسی: یک متا آنالیز عنوان انگلیسی:The determinants of audit report lag: a meta-analysis

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی تاثیر ویژگی های حاکمیت شرکتی بر هزینه سهام

مقاله انگلیسی سال 2019

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه امرالد مربوط به سال 2019 دارای 21 صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. عنوان فارسی:مقاله انگلیسی 2019 :  تاثیر ویژگی های حاکمیت شرکتی بر هزینه سهام: شواهد از یک اقتصاد نوظهورعنوان انگلیسی:Impact of corporate governance attributes on cost of equity: Evidence from an emerging economy

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی بودجه عملکرد حسابرسی داخلی در مورد انتخاب حسابرس متخصص و هزینه های حسابرسی

مقاله انگلیسی سال 2019

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه امرالد مربوط به سال 2019 دارای 37 صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. عنوان فارسی:مقاله انگلیسی حسابداری 2019 :  پازل بودجه عملکرد حسابرسی داخلی در مورد انتخاب حسابرس متخصص و هزینه های حسابرسی: آیا مالکیت خانوادگی مهم است؟ شواهدی از مالزی عنوان انگلیسی:The puzzle of internal audit function budget toward specialist auditor choice and audit fees: Does family ownership matter? Malaysian evidence

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی ارزیابی تحقیقات کیفی در حسابداری مدیریت با استفاده از معیارهای مستدل

مقاله انگلیسی سال 2019

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه امرالد مربوط به سال 2019 دارای 21 صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. عنوان فارسی:مقاله انگلیسی حسابداری 2019 :  ارزیابی تحقیقات کیفی در حسابداری مدیریت با استفاده از معیارهای "مستدل (باورپذیر)" عنوان انگلیسی:Evaluating qualitative research in management accounting using the criteria of “convincingness”

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی سبک مدیریت تعارض و خستگی در حسابداری دولتی

مقاله انگلیسی سال 2019

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه امرالد مربوط به سال 2019 دارای 25 صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. عنوان فارسی:مقاله انگلیسی 2019 :  سبک مدیریت تعارض و خستگی در حسابداری دولتی عنوان انگلیسی:Conflict management style and exhaustion in public accounting

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی عوامل تعیین کننده نیات رفتاری در بازار حسابرسی

مقاله انگلیسی سال 2019

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه امرالد مربوط به سال 2019 دارای 18 صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. عنوان فارسی:مقاله انگلیسی 2019 :  عوامل تعیین کننده نیات رفتاری در بازار حسابرسی عنوان انگلیسی:Determinants of behavioural intentions in the audit market

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی تأثیر اتخاذ داوطلبانه clawback (بازپس گرفتن هزینه ها) در گزارشگری غیر GAAP

مقاله انگلیسی سال 2019

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال 2019 دارای 27 صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. عنوان فارسی:مقاله انگلیسی حسابداری 2019 :  تأثیر اتخاذ داوطلبانه clawback  (بازپس گرفتن هزینه ها) در گزارشگری غیر GAAP عنوان انگلیسی:The effect of voluntary clawback adoption on non-GAAP reporting

مشاهده جزییات