اطلاعیه

بررسی و مقایسه ویژگی‌های خانوادگی و اجتماعی سالمندان مبتلا به آلزایمر و سالمندان عادی

کد محصول  OL873

تعداد صفحات: ۱۰۵ صفحه فایلWORD

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

مقدمه  ۷
فصل اول
طرح مسئله  ۱۰
انگیزه پژوهشگر  ۱۲
هدف اصلی تحقیق ۱۲
ضرورت و اهمیت موضوع ۱۲
سئوالات اصلی تحقیق ۱۴
فرضیه‌های تحقیق ۱۳

فصل دوم
بخش اول ادبیات نظری  ۱۶
ویژگی‌های جمعیتی سالمندان  ۱۷
۱. ویژگی‌های جمعیتی سالمندان در جهان  ۱۸
۲. ویژگی‌های جمعیتی سالمندان در ایران  ۱۸
بیماری آلزایمر  ۱۹
تاریخچه  ۱۹
علائم بیماری آلزایمر  ۲۱
عوامل ایجادکننده بیماری آلزایمر  ۲۲
رابطه تعداد افراد خانواده و آلزایمر  ۲۴
مراحل بیماری آلزایمر  ۲۵
نظریه‌های جامعه‌شناختی  ۲۶
نظریه رهایی از قید  ۲۷
انتقادهای ارائه شده به نظریه رهایی از قید  ۲۹
نظریه فعالیت ۳۱
انتقادهای ارائه شده به نظریه فعالیت ۳۳
نظریه تضاد ۳۶
نظریه محیط اجتماعی  ۳۵
سالمندی به عنوان یک فرهنگ فرعی  ۳۵
سالمندی به عنوان گروه اقلیت  ۳۵
نظریه نقش  ۳۶
نظریه فرانوگرایی ۳۶
نظریه‌های روانشناختی ۳۷
نظریه پیوستگی ۳۷
نظریه روانی اجتماعی اریک اریکسون  ۳۷
بخش سوم: چارچوب نظری تحقیق  ۳۹
مدل نظری تحقیق  ۴۲

فصل سوم: روش‌شناسی پژوهش
جامعه آماری  ۴۴
روش نمونه‌گیری ۴۴
نحوه جمع‌آوری اطلاعات و ابزار سنجش  ۴۵
تعریف مفاهیم پژوهش  ۴۵

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش
توصیف داده‌ها ۵۳
تحلیل داده‌ها  ۵۳
بخش اول نتایج توصیفی پژوهش  ۵۴
بخش دوم نتایج استنباطی پژوهش  ۷۵
نتایج حاصل از آزمون فرضیات پژوهش  ۸۰

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات
تجزیه و تحلیل یافته‌های حاصل از آزمون فرضیات  ۸۳
منابع و مآخذ ۸۸
ضمائم  ۹۱
پرسشنامه

فهرست جداول

جدول ۱- توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه بر حسب جنسیت ۵۴
جدول ۲- توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه بر حسب سن  ۵۵
جدول ۳- توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه بر حسب تعداد افراد خانواده ۵۶
جدول ۴- توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه بر حسب وضعیت تاهل  ۵۷
جدول ۵- توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه بر حسب پایگاه شغلی ۵۸
جدول ۶- توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه بر حسب میزان تحصیلات  ۵۹
جدول۷- توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه بر حسب میزان درآمد ۶۰
جدول۸- توزیع فراوانی سوال ۸ پرسشنامه  ۶۱
جدول۹- توزیع فراوانی سوال ۹ پرسشنامه  ۶۲
جدول۱۰- توزیع فراوانی سوال ۱۰ پرسشنامه  ۶۳
جدول۱۱- توزیع فراوانی سوال ۱۱ پرسشنامه  ۶۴
جدول۱۲- توزیع فراوانی سوال ۱۲ پرسشنامه  ۶۵
جدول۱۳- توزیع فراوانی سوال ۱۳ پرسشنامه  ۶۶
جدول۱۴- توزیع فراوانی سوال ۱۴ پرسشنامه ۶۷
جدول۱۵- توزیع فراوانی سوال ۱۵ پرسشنامه  ۶۸
جدول۱۶- توزیع فراوانی سوال ۱۶ پرسشنامه ۶۹
جدول۱۷- توزیع فراوانی سوال ۱۷ پرسشنامه  ۷۰
جدول۱۸- توزیع فراوانی سوال ۱۸ پرسشنامه  ۷۱
جدول۱۹- توزیع فراوانی سوال ۱۹ پرسشنامه  ۷۲
جدول۲۰- توزیع فراوانی سوال ۲۰ پرسشنامه  ۷۳
جدول ۲۱- توزیع فراوانی سوال ۲۱ پرسشنامه  ۷۳
جدول ۲۲- توزیع فراوانی سوال ۲۲ پرسشنامه  ۷۴
جدول۱- آزمون استنباطی فرضیه اول  ۷۵
جدول۲- آزمون استنباطی فرضیه دوم  ۷۶
جدول۳- آزمون استنباطی فرضیه سوم  ۷۷
جدول۴- آزمون استنباطی فرضیه چهارم  ۷۸
جدول۵- آزمون استنباطی فرضیه پنجم ۷۹

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.