اطلاعیه

کتب روانشناسی،علوم اجتماعی و علوم تربیتی

بررسی تأثیر میزان تحصیلات بر ملاکهای ازدواج در بین دانشجویان

دانلود پروژه های رشته روانشاسی

کد محصول: OL469 تعداد صفحات: ۱۷۵ صفحه فایلword قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب  – چکیده ۲ – پیشگفتار ۳ فصل اول : ” طرح تحقیق” – مقدمه ۶ ۱-۱- بیان مسئله ۱۱ ۲-۱- سئوال تحقیق ۱۵ ۳-۱- اهداف تحقیق ۱۶ ۴-۱- ضرورت و اهمیت تحقیق ۱۸ فصل دوم: ” ادبیات تحقیق” الف- ازدواج …

مشاهده جزییات

بررسی تیپ شخصیتی(درون گرا- برون گرا) در بازیگران گروه های مختلف تئاتر

دانلود پروژه های رشته روانشاسی

کد محصول: OL467 تعداد صفحات: ۱۲۴ صفحه فایلword قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب چکیده ۱ فصل اول: طرح تحقیق  مقدمه ۳ بیان مسئله ۸ اهمیت و ضرورت تحقیق ۱۱ پرسش های پژوهشی ۱۲ فرضیه های پژوهشی ۱۲ تعریف مفهومی ۱۲ تعریف عملیاتی ۱۲ فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق  تاریخچه ی در …

مشاهده جزییات

بررسی کودکان استثنایی (کم توان ذهنی)

دانلود پروژه های رشته روانشاسی

کد محصول: OL465 تعداد صفحات: ۷۰ صفحه فایلword قیمت: ۹۰۰۰ تومان  فهرست مطالب : چکیده ۴ مقدمه ۵ اهمیت و ضرورت پژوهش ۷ پیشینه و تاریخچه ی تحقیق در ایران ۸ تاریخچه کودکان استثنایی ۱۰ تعریف کودکان استثنایی ۱۱ گروه بندی دانش آموزان استثنایی ۱۲ جدول براورد شیوع دانش آموزان استثنایی …

مشاهده جزییات

بررسی وضعیت دانش آموزان مقطع متوسطه تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) نسبت به خدمات آن سازمان

دانلود پروژه های رشته روانشاسی

کد محصول: OL464 تعداد صفحات: ۱۱۵ صفحه فایلword قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب مقـدمـه فصل اول: طرح تحقیق مـقـدمـه بیان مسئله ( مشکل ) مروری بر ادبیات تحقیق : اهمیت و ضرورت تحقیق اهداف تحقیق اهداف کلی : اهداف ویژه : فرضیات تحقیق: تعاریف عملیاتی تعریف نظری : روش تحقیق ادبیات تحقیق …

مشاهده جزییات

بررسی نگرش دبیران و دانش اموزان دختر مقطع متوسطه نسبت به اجرای طرح لباس متحدالشکل

دانلود پروژه های رشته روانشاسی

کد محصول: OL462 تعداد صفحات: ۷۰ صفحه فایلword قیمت: ۱۲۰۰۰ تومان  فهرست مطالب : عنوان : صفحه: فصل اول مقدمه ۱ بیان مسئله ۳ اهمیت و ضرورت مسئله پژوهش ۵ اهداف پژوهش ۸ فرضیه های پژوهش ۹ نامگذاری متغیرهای موجود در فرضیه و انواع آن ۱۰ متغیرهای تعدیل کننده ۱۱ تعاریف …

مشاهده جزییات

بررسی نگرش دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی پیرامون عوامل موثر در ازدواج

دانلود پروژه های رشته روانشاسی

کد محصول: OL461 تعداد صفحات: ۶۰ صفحه فایلword قیمت: ۱۰۰۰۰ تومان فهرست مطالب: چکیده ۱ فصل اول مقدمه ۳ بیان مسئله پژوهش ۶ بیان فرضیه‌های پژوهش ۶ هدف پژوهش ۸ ضرورت پژوهش ۸ تعریف مفاهیم پژوهش (تعریف نظری مفاهیم، تعریف عملیاتی مفاهیم) ۹ فصل دوم: دانستنیهای موجود در مورد عنوان پژوهش …

مشاهده جزییات

بررسی نگرش دانشجویان دانشگاه در خصوص میز نوشته ها

دانلود پروژه های رشته روانشاسی

این فایل موجود نمی باشد فهرست مطالب مقدمه ..۱ فصل اول (طرح تحقیق) بیان مسئله .۳ ادبیات تحقیق …۳ اهمیت و ضرورت تحقیق.۳ اهداف کلی .۴ اهداف ویژه  ۴ فرضیات ۴ تعاریف عملیاتی .۵ الف : متغیرهای مستقل ۵ ب : متغیرهای وابسته ۶ نوع تحقیق .۷ روش تحقیق۷ جامعه آماری.۷ …

مشاهده جزییات

بررسی چگونگی گذران اوقات فراغت معلمان

دانلود پروژه های رشته روانشاسی

کد محصول: OL458 تعداد صفحات: ۱۱۵ صفحه فایلword قیمت: ۱۲۰۰۰ تومان چکیده  این تحقیق جهت بررسی چگونگی گذران اوقات فراغت معلمان  می باشد. روش انجام این تحقیق کتابخانه ای و میدانی می باشد که تعداد ۴۰ پرسشنامه بین معلمان تعدادی از مدارس دخترانه راهنمایی و دبیرستان شهرری توزیع شد که تمامی …

مشاهده جزییات

بررسی نقش رسانه‌های جمعی(با تاکید بر تلویزیون) در الگوپذیری و رفتار کودکان

دانلود پروژه های رشته روانشاسی

کد محصول: OL457 تعداد صفحات: ۱۷۵ صفحه فایلword قیمت: ۱۰۰۰۰ تومان تحقیق حاضر با عنوان “بررسی نقش رسانه‌های جمعی(با تاکید بر تلویزیون) در الگوپذیری و رفتار کودکان ” سعی دارد، تاثیرات مثبت وپیامدهای منفی وابستگی کودکان به تلویزیون را مورد بررسی قرار دهد. در راستای رسیدن به هدف مذکور ابتدا مبانی …

مشاهده جزییات

بررسی نقش مشاور در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ریاضی، علوم تجربی و انسانی

دانلود پروژه های رشته روانشاسی

کد محصول: OL456 تعداد صفحات: ۸۰ صفحه فایلword قیمت: ۱۱۰۰۰ تومان چکیده پژوهش حاضر به دنبال بررسی نقش مشاور در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ریاضی، علوم تجربی و انسانی است که از بین آنها دو گروه به صورت تصادفی انتخاب شد.گروهی که نحت راهنمایی مشاور قرار داشته گروه دیگر از راهنمایی …

مشاهده جزییات