اطلاعیه

کتب حسابداری و اقتصاد

مشکلات پیاده سازی عملیات بودجه بندی در بانک

دانلود مقالات فارسی رشته حسابداری

این فایل موجود نیست فهرست مطالب صرفا جهت معرفی ارائه گردیده است فهرست مطالب پیشگفتار فصل اول:کلیات تحقیق ۱-۱ مقدمه ۱-۲. بیان مسئله ۱-۳.ضروریت و اهمیت تحقیق ۱-۴.اهداف تحقیق ۱-۵.فرضیه های تحقیق ۱-۶.متغیرهای تحقیق ۱-۷.روش تحقیق ۱-۸.ابزار گردآوری داده های تحقیق ۱-۹.جامعه آماری و نمونه گیری ۱-۱۰.روش تجزیه و تحلیل …

مشاهده جزییات

تجزیه تحلیل سیستم مالی وکنترل داخلی شرکت سهامی خاص

دانلود مقالات فارسی رشته حسابداری

کد محصول:Hs295 فایل WORD ۱۰۷ صفحه ۱۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب : چکیده تحقیق ۱۱ فصل اول: طرح تحقیق مقدمه ۱۲ بیان مسئله ۱۳ اهمیت موضوع ۱۳ اهداف تحقیق ۱۴ اهداف کلی تحقیق ۱۴ اهداف جزئی تحقیق ۱۴ سوالات اساسی ۱۵ تعریف واژه های تحقیق ۱۶ فصل دوم: پیشینه تحقیق اهمیت …

مشاهده جزییات

بررسی ساختار و تحلیل بورس

دانلود مقالات فارسی رشته حسابداری

کد محصول:Hs294 فایل WORD ۵۷ صفحه ۱۰۰۰۰ تومان فهرست مطالب فصل اول مقدمه تاریخچه هدف بورس اوراق بهادار فصل دوم آشنایی با سازمان بورس اوراق بهادار و مفاهیم اولیه ارکان بورس اوراق بهادار نحوه تصمیم گیری در بورس تا لار اصلی و فرعی در بورس انواع تابلوها دربورس قیمت ها …

مشاهده جزییات

بررسی میزان تأثیر وجود کنترل داخلی مناسب در شرکت ها بر نحوه انجام فرایند حسابرسی عملیاتی

دانلود مقالات فارسی رشته حسابداری

کد محصول:Hs293 فایل WORD ۷۸ صفحه ۲۲۰۰۰ تومان فهرست فصل اول- کلیات تحقیق مقدمه         ۴ بیان مساله۷ هدف تحقیق      ۸ فرضیه های تحقیق  ۹ جامعه تحیقق        ۱۰ روش تحقیق          ۱۱ جمع آوری تحقیق    ۱۱ واژه های عملیاتی     ۱۲ فصل دوم- ادبیات تحقیق مقدمه       ۱۴ تاریخچه حسابرسی عملیاتی  ۱۵ تعریف حسابرسی …

مشاهده جزییات

بررسی علل و عوامل مهاجرت نیروی کار در ایران

دانلود مقالات فارسی رشته حسابداری

کد محصول:hs292 فایل WORD ۶۵ صفحه ۱۲۰۰۰ تومان فهرست مطالب مقدمه: فصل اول سؤالات: بیان مسئله: هدف کلی: اهداف جزئی: نمودار تحلیلی فرضیات: جامعه آماری : نمونه و شیوه نمونه گیری : ابزار و روشهای جمع آوری اطلاعات : روش تحقیق : فصل دوم تعاریف: تعریف منطقه: تعریف دوگانگی منطقه‌ای: …

مشاهده جزییات

بررسی تأثیر احداث سد ها بر اشتغال و اقتصاد (مطالعه موردی)

دانلود مقالات فارسی رشته حسابداری

کد محصول:hs291 فایل WORD ۱۲۰ صفحه ۱۸۰۰۰ تومان فهرست مقدمه ۱ شرایط جغرافیایی و توپوگرافی منطقه ۴ اقلیم اسفراین ۵ موقعیت کلی حوزه بیدواز ۶ بررسی وضعیت فعلی بهره برداری از آب رودخانه بیدواز ۱۳ بررسی کشاورزی منطقه ۱۵ خاکشناسی منطقه ۱۸ بررسی کلی خاکهای منطقه ۲۰ فاکتورهای محدود کننده …

مشاهده جزییات

بررسی تأثیر خدمات پس از فروش بر فروش کالا

دانلود مقالات فارسی رشته حسابداری

کد محصول:hs290 فایل WORD ۷۰ صفحه ۱۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب بررسی تأثیر خدمات پس از فروش بر فروش کالا پیشگفتار بیان مسئله هدف فرضیه تحقیق روش تحقیق نمونه بخش اول مباحث نظری فصل اول مروری بر تاریخچه مساًله وموضوع تحقیق تعریف خدمات خصوصیات خدمات نامحسوس بودن تفکیک ناپذیری تغییر پذیری …

مشاهده جزییات

بررسی جایگاه و تأثیر اتاق بازرگانی و صنایع و معادن در اقتصاد کشور

دانلود مقالات فارسی رشته حسابداری

کد محصول:hs289 فایل WORD ۱۹۰ صفحه ۲۲۰۰۰ تومان فهرست مطالب پیشگفتار مقدمه فصل اول: کلیات تحقیق موضوع تحقیق بیان مساله اهداف تحقیق اهمیت تحقیق پیشینه تحقیق فرضیه های تحقیق قلمرو تحقیق روش تحقیق روشهای جمع آوری اطلاعات محدودیت های تحقیق واژه ها و اصطلاحات کلیدی فصل دوم: مبانی نظری تحقیق …

مشاهده جزییات

بررسی نقش نظام سیاسی بر توسعه اقتصادی ایران(بعد از پیروزی انقلاب اسلامی)

دانلود مقالات فارسی رشته حسابداری

کد محصول:Hs288 فایل WORD ۱۲۷ صفحه ۱۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب پیشگفتار مقدمه و کلیات بخش نخست: مبانی نظری بحث فصل اول: نظام سیاسی و اجزای آن ۱- نظام و کارکردگرایی ۲- نظام سیاسی ۳- ساختار سیاسی ۴- فرهنگ سیاسی ۵- کار ویژه¬های نظام سیاسی منابع فصل اول فصل دوم: مفهوم …

مشاهده جزییات

برآورد مالی شرکت ها و نقش آن در ایجاد تورم

دانلود مقالات فارسی رشته حسابداری

کد محصول:HS286 فایل WORD ۷۰ صفحه ۱۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب برآورد مالی شرکتها و سازمانهای مختلف و اثر آن بر تورم فصل اول کلیات وطرح تحقیق مقدمه بیان موضوع تحقیق اهمیت موضوع تحقیق ضرورت تجدید ارزیابی داراییها قابلیت کاربرد و نتایج اجرای قانون مذکور فرضیه های تحقیق تجدید ارزیابی داراییها …

مشاهده جزییات