اطلاعیه

کتب حسابداری و اقتصاد

پروژه انبارداری اتحادیه تعاونی‌های مصرف فرهنگیان

دانلود مقالات فارسی رشته حسابداری

کد محصول hs212 فایل وورد ۶۰ صفحه ۱۲۰۰۰ تومان فهرست مطالب فصـل اول مقـــدمــه ۱) اصول کلی کنترل موجودیها ۲) حفـاظـت از مــوجـودیهـا ۳) انبارداری و عملیات روزمره آن ۴) ســازمان و محــل انبــار در اتحادیه ۵) ایمنــی انبـــار در اتحادیه ۶) سـازمـان داخلـی انبـارهـــا ۱)طبقه‌بندی و کدگذاری موجودیها ۲)تکنیکهای …

مشاهده جزییات

شناسایی و سنجش عوامل تعیین کننده عملکرد صادراتی در صنعت مواد غذایی

دانلود مقالات فارسی رشته حسابداری

این فایل موجود نیست فهرست مطالب صرفا جهت معرفی ارائه گردیده است فهرست مطالب فصل اول      کلیات تحقیق ۱-۱ مقدمه         ۲ ۱-۲ مسأله تحقیق       ۲ ۱-۳ تشریح و بیان موضوع      ۳ ۱-۴ ضرورت انجام تحقیق      ۶ ۱-۵ فرضیه های تحقیق       ۶ ۱-۶ اهداف اساسی از انجام تحقیق     ۶ ۱-۷ نتایج مورد انتظار پس از انجام …

مشاهده جزییات

نقش زن در توسعه اقتصادی – اجتماعی کشورهای مسلمان

دانلود مقالات فارسی رشته حسابداری

کد محصول hs209 فایل وورد ۱۵۰  صفحه ۱۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب چکیده مقدمه تاریخچه توسعه طرح مطالعاتی بیان مسأله صورت مسأله ضرورت تحقیق رویکرد مطالعاتی چارچوب مفهومی چارچوب نظری تحقیق قلمرو مطالعاتی روش مطالعاتی پیشینه مطالعاتی موانع و تنگناها برنامه زمان بندی بخش اول تعریف توانمندسازی معیارهای توانمندسازی زنان رابطه …

مشاهده جزییات

مقایسه مالیات وصولی براساس ارزش افزوده و مالیات وصولی فعلی

دانلود مقالات فارسی رشته حسابداری

کد محصول hs208 فایل وورد ۱۴۱ صفحه ۱۲۰۰۰ تومان فهرست فصل اول: تاریخچه ۱- تاریخچه و نحوه پیدایش مالیات در ایران ۱-۱- محاسبه ایران در عصر قدیم تا دوران مشروطیت ۱-۲- مالیه ایران پس از مشروطیت ۲- تاریخچه مالیات بر ارزش افزوده ۳- مالیات بر ارزش افزوده در ایران فصل …

مشاهده جزییات

تاثیر سیاست های پولی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی

دانلود مقالات فارسی رشته حسابداری

این فایل موجود نیست فهرست مطالب صرفا جهت معرفی ارائه گردیده است فهرست مطالب چکیده فصل اول : ضرورت تحقیق (۱-۱) مقدمه (۱-۲) اهمیت موضوع (۱-۳) اهداف تحقیق (۱-۴) فرضیات تحقیق (۱-۵) روش تحقیق (۱-۶) روش تحقیق فصل دوم: مبانی نظری سیاستهای پولی، تولید و مکانیزم اثرگذاری سیاستهای پولی بر سطح تولید …

مشاهده جزییات

بررسی تورم در ایران

دانلود مقالات فارسی رشته حسابداری

کد محصول hs201 فایل وورد ۱۰۵ صفحه ۱۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب فصل اول تورم علل تورم تورم ناشی از فشار هزینه : قدرت انحصاری اتحادیه های کارگری(مارپیچ دستمزد-قیمت) : تورم ناشی از فشار هزینه مواد خام: فصل دوم دولت و تورم اندازه گیری تورم شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) : تورم …

مشاهده جزییات

مزیت نسبی کشور در زمینه تولید و صدور فرش دستباف و ارزیابی عوامل مؤثر بر آن

دانلود مقالات فارسی رشته حسابداری

این فایل موجود نیست فهرست مطالب صرفا جهت معرفی ارائه گردیده است فهرست مطالب چکیده فصل اول: کلیات ۱-۱- مقدمه           ۲ ۲-۱- اهمیت تحقیق          ۲ ۳-۱- فرضیات تحقیق          ۴ ۴-۱- اهداف تحقیق          ۴ ۵-۱- روش شناسی تحقیق         ۵ ۶-۱- سابقه تحقیق          ۶ ۷-۱-فصل بندی و رئوس مطالعات تحقیق       ۸ فصل …

مشاهده جزییات

بورس سنتی یا الکترونیکی

دانلود مقالات فارسی رشته حسابداری

کد محصول hs197 فایل وورد ۸۰ صفحه ۱۵۰۰۰ تومان فهرست چکیده مقدمه بخش اول تاریخچه، تعاریف و اصطلاحات تاریخچه بورس در جهان تاریخچه‌ی بازار اوراق بهادار ایران تعاریف و اصطلاحات بخش دوم مبانی بورس چرخه خرید سهام درخواست فروش ساعت انجام معامله نحوه انجام معامله ورود سفارش به سامانه معاملاتی …

مشاهده جزییات

طراحی و آزمون مدل بهینه تامین مالی در شرکت ایران خودرو

دانلود مقالات فارسی رشته حسابداری

این فایل موجود نیست فهرست مطالب صرفا جهت معرفی ارائه گردیده است فهرست مطالب چکیده: ۱ فـــــــصــــل اول : مقدمه تحقیق ۱-۱- بیان کلی موضوع و ضرورت انجام تحقیق : ۱-۱-۱- بیان موضوع و پرسشهای اصلی تحقیق۳ ۲-۱-۱- اهمیت  و ضرورت انجام  تحقیق۴ ۳-۱-۱- فرضیات تحقیق۵ ۴-۱-۱- موضوع واهداف تحقیق۶ ۵-۱-۱- روش …

مشاهده جزییات

بررسی ارتباط نسبت های صورت های مالی جریان های نقدی بر بازده سهام

دانلود مقالات فارسی رشته حسابداری

کد محصول hs196 فایل وورد ۷۰ صفحه ۱۴۰۰۰ تومان  فهرست فصل اول : کلیات تحقیق a. مقدمه (بیان مسأله) ۱ b. ضرورت   ۲ c. اهمیت موضوع  ۲ d. سوال اصلی  ۳ e. فرضیات  ۴ f. قلمرو  ۵ g. کلید واژه های اصلی  ۵ فصل دوم : ادبیات نظری ۲-۱) مروری بر ادبیات نظری  ۶ ۳-۱) تاریخچه پیدایش صورتهای جریان نقدی ۷ ۴-۱) مفاهیم …

مشاهده جزییات