اطلاعیه

کتب حسابداری و اقتصاد

دانلود پروژه مالی حسابداری دولتی: دادرسی سازمان جهاد کشاورزی

دانلود مقالات فارسی رشته حسابداری

کد محصول hs15 تعداد صفحات : ۱۱۷ صفحه فرمت فایل :WORD قیمت : ۱۶۰۰۰ تومان فهرست مطالب چارت سازمانی  ۶ ادارات کل و مراکز وابسته و معاونتها ۱۰ شرح سیستم سازمان جهاد کشاورزی ۲۶ وظایف ذیحساب  ۲۶ مستندات قانونی ۲۷ تغییر نظام طبقه بندی درآمدها ۲۸ تعاریف ۲۹ طبقه بندی اقتصادی اعتبارات هزینه ای  ۳۱ …

مشاهده جزییات

پروژه مالی عملیات وسیستم حسابداری در شرکت های تضامنی

دانلود مقالات فارسی رشته حسابداری

کد محصول hs14 تعدا صفحات : ۵۰ صفحه فرمت فایل WORD قیمت : ۱۰۰۰۰ تومان فهرست مطالب مقدمه سازمان و عملیات شرکت های تضامنی مسئولیت در شرکت تضامنی نام شرکتهای تضامنی سازمان شرکت تضامنی تشکیل شرکتهای تضامنی افتتاح حسابهای شرکت تضامنی حساب سرمایه شرکاء در شرکتهای تضامنی برنامه تقسیم سود …

مشاهده جزییات

پروژه مالی انبارداری و حقوق دستمزد در صنعت پوشاک

دانلود مقالات فارسی رشته حسابداری

کد محصول hs13 تعداد صفحات : ۵۶ صفحه فرمت فایل :WORD قیمت :۱۲۰۰۰ تومان فهرست مطالب مقدمه تاریخچه شرکت وسابقه آن موقعیت مکانی و زمانی مواد اولیه تکنولوژی تولید فصل اول سیستم انبار داری  مقدمه هدف و تعریف سیستم انبار داری فرمهای موجود در انبار الف) کالاهای خریداری شده ب) نقل …

مشاهده جزییات

پروژه مالی رشته حسابداری : سیستم انبارداری کارخانه خوراک دام و طیور

دانلود مقالات فارسی رشته حسابداری

کد محصول hs12 تعداد صفحات : ۵۳ صفحه فرمت فایل WORD قیمت : ۱۲۰۰۰ تومان فهرست مطالب مقدمه: تعریف سیستم اطلاعاتی انبارداری حفاظت از موجودیها : سازمان داخلی انبارها : ایمنی انبار : طبقه بندی و کدگذای موجودی ها : وظایف انبارداری: انبار. موسسه. فرمهای مورد نیاز در انبار: برگ …

مشاهده جزییات

دانلود پروژه مالی سیستم انبارداری شرکت صنعت چوب

دانلود مقالات فارسی رشته حسابداری

کد محصول hs11 تعداد صفحات : ۸۳ صفحه فرمت فایل : WORD قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب فصل اول :کلیات شرکت صنعت چوب شمال  معرفی شرکت مقدمه ساختار سازمانی چارت سازمانی شرکت اعضای مجمع عمومی شرکت اعضای هیئت مدیره شرکت سهامداران شرکت وضعیت کنونی تولید شرکت عملکرد تولید میزان …

مشاهده جزییات

پروژه مالی حسابداری سیستم خرید و کنترل انبار شرکت سیمان

دانلود مقالات فارسی رشته حسابداری

کد محصول hs10 تعداد صفحات : ۶۲ صفحه فرمت فایل WORD قیمت : ۱۲۰۰۰ تومان فهرست مطالب مقدمه  فصل اول: مباحث نظری سیستم اجزای سیستم خرید اهداف بخش خرید اصول و موازین پنجگانه خرید فرآیند یا مراحل خرید انواع خریدها خریدهای داخلی خرید های خارجی انواع شیوه هادرخریدهای داخلی عملیات خریددرتدارکات …

مشاهده جزییات

نمونه پروژه مالی حسابداری و انبارداری در صنایع فرآورده های لبنی

دانلود مقالات فارسی رشته حسابداری

کد محصول: hs9 تعداد صفحات : ۱۶۰ صفحه فرمت فایل :WORD قیمت : ۱۸۰۰۰ تومان بخش اول: صنایع شیر                            ۱۳ مقدمه                                          ۱۳ پوکی استخوان بیماری خاموش                    ۱۳ بخش دوم :  شرکت فرآورده های لبنی …

مشاهده جزییات

نمونه پروژه مالی حسابداری در اداره مخابرات

دانلود مقالات فارسی رشته حسابداری

کد محصول hs8 تعداد صفحات : ۷۵ صفحه فرمت فایل: WORD قیمت : ۱۳۰۰۰ تومان فهرست مطالب فصل اول : اداره مالی اداری امور متقاضیان و امور مشترکین واحد آبونمان فوائد و مضرات استفاده از کامپیوتر در آبونمان فصل دوم : تشکیلات و روابط سازمانی  چارت سازمانی فصل سوم : معاونت اداره کل …

مشاهده جزییات

دانلود پروژه مالی عملیات بانکی و حسابداری بانک صادرات

دانلود مقالات فارسی رشته حسابداری

کد محصول hs7 فایل WORD ۸۰ صفحه ۱۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب مقدمه بخش اول- کلیّات  تاریخچه بانک صادارت بانک صادرات ، بعد ازپیروزی انقلاب گوشه ای از خدمات بانک صادرات افتخارات بانک صادرات طرح سپهر بخش دوم – عملیات بانکی  منابع مصارف خدمات اعتبار سپرده خدمات بانکی عملیات اعتباری عملیات مالی …

مشاهده جزییات

پروژه مالی طراحی سیستم حقوق و دستمزد

دانلود مقالات فارسی رشته حسابداری

کد محصول hs6 فایل WORD ۶۵ صفحه ۱۰۰۰۰ تومان فهرست مطالب مقدمه سیستم  حسابداری  چیست ؟ مفهوم سیستم حقوق و دستمزد اهمیت سیستم انواع سیستم های پرداخت حقوق در کشور تعریف حقوق و دستمزد جمع آوری اطلاعات برای محاسبه حقوق پایه محاسبه حقوق و دستمزد حقوق پایه ساعات کار عادی …

مشاهده جزییات