اطلاعیه

بررسی نقش نظام سیاسی بر توسعه اقتصادی ایران(بعد از پیروزی انقلاب اسلامی)

کد محصول:Hs288

فایل WORD

۱۲۷ صفحه

۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

پیشگفتار
مقدمه و کلیات
بخش نخست: مبانی نظری بحث

فصل اول: نظام سیاسی و اجزای آن
۱- نظام و کارکردگرایی
۲- نظام سیاسی
۳- ساختار سیاسی
۴- فرهنگ سیاسی
۵- کار ویژه¬های نظام سیاسی
منابع فصل اول

فصل دوم: مفهوم رشد و توسعه اقصادی
۱- ارتباط رشد و توسعه اقتصادی
۲- ارتباط بخش خصوصی با رشد اقتصادی
۳- نگاهی اجمالی به الگوهای مهم توسعه اقتصادی
منابع فصل دوم
فصل سوم: نظام سیاسی و روند توسعه اقتصادی
۱- ارتباط عملکرد نظام سیاسی با توسعه اقتصادی
۲- نقش مثبت یا منفی نظام سیاسی در روند توسعه اقتصادی
منابع فصل سوم

فصل چهارم: پیشینه تاریخ ایران و اروپا
۱- وضعیت نظام سیاسی، اقتصادی اروپا و نحوه شکل¬گیری آن
۲- بررسی تطبیقی وضعیت نظام سیاسی و اقتصادی ایران با اروپا
منابع فصل چهارم

بخش دوم: نظام سیاسی و توسعه اقتصادی بعد از انقلاب اسلامی

فصل اول: چشم¬انداز تاریخی
۱- دولت و اقتصاد قبل از نقلاب
۲- عامل اقتصاد در پیروزی انقلاب
منابع فصل اول

فصل دوم: شکل¬گیری نظام سیاسی و اقتصادی
۱- نظام سیاسی و قانون اساسی
۲- مفهوم اقتصاد اسلامی و توسعه
منابع فصل دوم

فصل سوم: عملکرد نظام سیاسی در بُعد توسعه اقتصادی
۱- انتخاب برنامه¬های اقتصادی
۲- اجرای برنامه¬های اقتصادی
منابع فصل سوم

فصل چهارم: ارزیابی چند معیار در روند توسعه اقتصادی
۱- تقویت قانون و نظم
۲- آزادی مطبوعات
۳- امنیت و ثبات سرمایه¬گذاری
۴- مشارکت عمومی و عزم ملی

نتیجه

کتابنامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.