اطلاعیه

کتب حسابداری و اقتصاد

مروری بر نظام‌ و صندوق بین‌المللی پول

دانلود مقالات فارسی رشته حسابداری

کد محصول hs126 فایل وورد ۴۴۲ صفحه ۲۵۰۰۰ تومان فهرست‌ مطالب‌ پیشگفتار فصل‌ اول‌: بازارهای‌ مالی نهادهای‌ مالی‌ نقش‌ نهادهای‌ مالی‌ در نظام‌ مالی‌ نهادهای‌ بازار اوراق  بهادار اطلاعات‌ بانک‌های‌ سرمایه‌گذاری‌ نقدینگی‌ و تسهیم‌ مخاطره‌: بازار ثانویه‌ کارگزاران‌ و معامله‌گران‌ مبادله‌ معامله‌ اوراق  قرضه‌ نهادهای‌ سرمایه‌گذاری‌ صندوق های‌ امانی‌ شرکت‌های‌ مالی‌ …

مشاهده جزییات

مروری بر کلیات حسابداری

دانلود مقالات فارسی رشته حسابداری

کد محصول hs125 فایل وورد ۸۰ صفحه ۱۲۰۰۰ تومان فهرست مطالب دیباچه نظری به گذشته ها (‌مقدمه تاریخی فصل اول  :‌مختصری از تعریفات ، اطلاعات واصلاحات حقوقی ، اقتصادی و بازرگانی گفتار اول : شخصیت طبیعی وحقوقی ، بازرگانی و بنگاه های اقتصادی گفتار دوم :  اسناد بازرگانی بنداول : …

مشاهده جزییات

پودمان کارورزی پروژه حسابداری

دانلود مقالات فارسی رشته حسابداری

این فایل موجود نمی باشد فهرست مطالب فصل اول: مفاهیم حسابداری اهمیت ونقش حسابداری تعریف حسابداری ترازنامه ثبت یا آرتیکل ساده ومرکب مانده حساب نحوه تنظیم سند حسابداری تعریف تراز آزمایشی نرم افزار حسابداری چیست؟ فصل دوم: ویژوال بیسیک مقدمه ای بر ویژوال بیسیک سبکهای برنامه نویسی برنامه نویسی ساخت …

مشاهده جزییات

پودمان کارورزی حسابداری حقوق و دستمزد

دانلود مقالات فارسی رشته حسابداری

کد محصول hs123 فایل وورد ۱۱۰ صفحه ۱۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب  چکیده ۵ مزد از نظر حقوقی قانون کار ۹ دستمزد و مزایا در قوانین کار ایران ۹ حق السعی ۱۲ عوامل بنیادی در تعیین مزد ۱۳ حقوق یا دستمزد ۱۳ اهداف حمایت از مزد ۱۵ مزد از لحاظ اقتصادی …

مشاهده جزییات

تجزیه وتحلیل سیستم اطلاعات حسابداری درمرکز درمانی

دانلود مقالات فارسی رشته حسابداری

کد محصول hs122 فایل وورد ۵۴ صفحه ۱۰۰۰۰ تومان فهرست مطالب مقدمه فصل اول :  سیستم حسابداری وطرح وتدوین آن سیستم حسابداری ۳ مراحل طرح وتدوین سیستمهای حسابداری ۵ شناسایی سیستم حسابداری۶ تجذیه وتحلیل وارزشیابی سیستم حسابداری ۷ طراحی سیستم حسابداری ۹ اجرای سیستم حسابداری….. ۱۰ وارسی سیستم حسابداری۱۱ نگهداری …

مشاهده جزییات

تاثیر نسبت دستگاه خودپرداز (ATM) بر بهبود کارایی هزینـه بانک ها

دانلود مقالات فارسی رشته حسابداری

کد محصول hs121 فایل وورد ۱۲۰ صفحه ۳۰۰۰۰ تومان فهرست مطالب فصل اول : مقدمه،کلیات تحقیق و اهمیت موضوع ۱-۱) مقدمه .. ۱ ۱-۲) بیان مساله … ۱ ۱-۳) قلمرو تحقیق …….  ۳ ۱-۴) اهداف تحقیق ….. ۳ ۱-۵) ضرورت و اهمیت تحقیق . ۳ ۱-۶) فرضیه تحقیق ….. ۶ ۱-۷)متغیرهای تحقیق  ۷ ۱-۷-۱) متغیر وابسته …

مشاهده جزییات

انواع ابزارهای مالی در بازارهای مالی جهان جهت جذب سرمایه های مردمی و رشد اقتصادی

دانلود مقالات فارسی رشته حسابداری

کد محصول hs120 فایل وورد ۱۹۰ صفحه ۲۲۰۰۰ تومان فهرست مطالب فصل اول : نوآوریهای ابزاری ۱-۱) مقدمه: ۱-۲) ابزارهای مالی نوین در سیستم بانکداری ۳-۲-۱) حسابهای ویژه جاری: Special checking Account ۱-۲-۲) گواهی سپرده certificate of deposit: CDs ۳-۲-۳) براتهای وعده دار Bankers acceptances ۱-۲-۴) کارتهای اعتباری: Credit Cards …

مشاهده جزییات

اثرات اقتصادی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) بر صنعت بیمه کشور

دانلود مقالات فارسی رشته حسابداری

کد محصول hs119 فایل وورد ۱۸۵ صفحه ۲۲۰۰۰ تومان فهرست مطالب  فصل اول – کلیات تحقیق ۱-۱) مقدمه ۱ ۱-۲) موضوع تحقیق ۲ ۱-۳-) هدف از انتخاب موضوع ۲ ۱-۴-) اهمیت و ارزش تحقیق ۲ ۱-۵) کاربرد نتایج تحقیق ۳ ۱-۶) فرضیات تحقیق ۳ ۱-۷) سابقه تحقیق ۴ ۱-۸) روش …

مشاهده جزییات

بررسی تاثیر هموارسازی سود بر بازده سهام

دانلود مقالات فارسی رشته حسابداری

کد محصول hs117 فایل وورد ۷۰ صفحه ۱۹۰۰۰ تومان فهرست مطالب فصل اول: کلیات تحقیق ۱-۱) مقدمه ۱ ۲-۱) بیانِ مسئله ۲ ۳-۱) اهمیتِ موضوع ۳ ۱-۴) استفاده کنندگان از نتایج ۳ ۱-۵) پرسش ها۴ ۱-۶) فرضیه های تحقیق ۴ ۱-۷) متغیر های تحقیق ۴ ۱-۸) روش تحقیق ۴ ۱-۹) …

مشاهده جزییات

بررسی روش های تامین مالی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار

دانلود مقالات فارسی رشته حسابداری

کد محصول:HS116 تعدا صفحات :۱۶۰ صفحه فرمت فایل : WORD قیمت : ۱۶۰۰۰ تومان فهرست مطالب : تشکر و قدردانی  أ تقدیم به             ب چکیده   د فصل اول : کلیات تحقیق              ۱ مقدمه     ۲ بیان مسئله            ۴ اهمیت موضوع تحقیق      ۶ اهداف تحقیق      ۸ دلایل و انگیزه …

مشاهده جزییات