خانه / کتاب جزوه مقاله / کتب حسابداری و اقتصاد (پەڕە 8)

کتب حسابداری و اقتصاد

دانلود کتاب های الکترونیک و منابع آموزشی و تحقیقاتی در زمینه ی حسابداری حسابرسی اقتصاد مقاله جزوه منابع علمی تحقیقاتی

مبانی اقتصاد روستایی

دانلود مقالات فارسی رشته حسابداری

کد محصول hs149 فایل وورد ۲۵۰ صفحه ۱۸۰۰۰ تومان فهرست مطالب فصل اول : مبانی اقتصاد روستا موضوع علم اقتصاد ۹ رابطه اقتصاد و جغرافیا ..۱۲ موضوعات علم اقتصاد ۱۷ اقتصاد تولید کشاورزی ۲۰. بنیان اقتصادی ..۲۲ بنیان های اقتصادی اجتماعی جامعه ۲۲ نظام اقتصادی ۲۴ انواع نظامهای اقتصادی ۲۵ …

مشاهده جزییات

ارتباط بین سود و قیمت سهام در بورس اوراق بهادار

دانلود مقالات فارسی رشته حسابداری

کد محصول hs148 ۹۰ صفحه  فایل وورد همراه با فایل پاورپوینت ۱۸۰۰۰ تومان فهرست مطالب: فصل اول ۱-۱- مقدمه ۲-۱- تعریف موضوع ۳-۱- اهمیت تحقیق ۴-۱- هدف و علت انتخاب موضوع ۵-۱- سوابق مربوط ۶-۱- فرضیات تحقیق ۷-۱- قلمرو مکانی تحقیق ۸-۱- قلمرو زمانی تحقیق ۹-۱- روش تحقیق ۱۰-۱- ساختار …

مشاهده جزییات

اساسنامه شرکت خصوصی حسابداری

دانلود مقالات فارسی رشته حسابداری

کد محصول hs147 فایل وورد ۱۲۵ صفحه ۱۳۰۰۰ تومان فهرست مطالب : فصل اول بسط و تکامل حسابداری ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری مسائل خاص در صورت حساب سود و زیان فصل ۳ بخش اول ترازنامه اصول و مفاهیم حاکم برتر از نامه شکل و محتوای ترازنامه سرمایه در گردش …

مشاهده جزییات

کلیاتی از بانکداری اسلامی

دانلود مقالات فارسی رشته حسابداری

کد محصول hs145 فایل وورد ۵۰ صفحه ۱۵۰۰۰ تومان بانکداری اسلامی فهرست مطالب پیشگفتار ۲ مقدمه ۳ فصل اول توسعه بانکداری اسلامی  ۷ طرح و الگوی بانکداری اسلامی ۹ مشکلات و چالشهای بانکداری اسلامی ۱۴ فصل دوم بانک توسعه اسلامی ۱۹ سازمان اداری و ارکان بانک توسعه اسلامی ۲۰ سیاستها و چگونگی تامین منابع مالی ۲۲ شیوه …

مشاهده جزییات

بازاریابی و بازارسازی زیره و زرشک

دانلود مقالات فارسی رشته حسابداری

کد محصول hs144 فایل وورد ۲۲۳ صفحه ۱۸۰۰۰ تومان فهرست مطالب : فصل اول ۱-۱ مقدمه ۲ ۲-۱ ضرورت‌ و اهمیت‌ مسئله‌ ۵ ۳-۱ اهداف تحقیق ۸ ۴- ۱ فرضیات تحقیق ۸ ۵-۱ کاربردهای انجام تحقیق ۹ ۶-۱ پیشینه تحقیق ۹ تحقیقات انجام شده در زمینه بازاریابی و بازار رسانی …

مشاهده جزییات

قابلیت گزارشگری سیستم اطلاعات حسابداری شهرداری

دانلود مقالات فارسی رشته حسابداری

کد محصول hs143 فایل وورد ۱۰۶ صفحه ۱۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب : ـ چکیده ۱ فصل اول : کلیات پژوهش ۱ـ۱ـ دیباچه ۳ ۱ـ۲ـ بیان مسئله وانگیزه برگزیدن موضوع پژوهش ۴ ۱ـ۳ـ اهمیت و ضرورت انجام پژوهش ۵ ۱ـ۴ـ اهداف پژوهش ۶ ۱ـ۵ـ فرضیه های پژوهش ۷ ۱ـ۶ـ روش پزوهش …

مشاهده جزییات

مزیت نسبی در تولید و صادرات فرش دستبافت

دانلود مقالات فارسی رشته حسابداری

کد محصول hs142 فایل وورد ۳۴۵ صفحه ۲۲۰۰۰ تومان فهرست مطالب : چکیده فصل اول: کلیات ۱-۱- مقدمه ۲ ۲-۱- اهمیت تحقیق ۲ ۳-۱- فرضیات تحقیق ۴ ۴-۱- اهداف تحقیق ۴ ۵-۱- روش شناسی تحقیق ۵ ۶-۱- سابقه تحقیق ۶ ۷-۱-فصل بندی و رئوس مطالعات تحقیق ۸ فصل دوم: مبانی …

مشاهده جزییات

معیارهای مورد استفاده حسابرسان مستقل در ارزیابی تداوم فعالیت بنگاه های اقتصادی

دانلود مقالات فارسی رشته حسابداری

کد محصول۱۴۰ hs فایل وورد ۸۵ صفحه ۱۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب : چکیده تحقیق فصل اول )کلیات طرح تحقیق ۱-۱) مقدمه ۹ ۱-۲) تشریح و بیان موضوع ۹ ۱-۳) فرضیه های تحقیق ۱۳ ۱-۴) ضرورت انجام تحقیق ۱۴ ۱-۵) اهداف اساسی تحقیق ۱۵ (۱-۶)قلمرو تحقیق ۱-۷) مفاهیم و اصطلا حات …

مشاهده جزییات

وضعیت فروش محصولات چرمی‌ سبک

دانلود مقالات فارسی رشته حسابداری

کد محصول hs139 فایل وورد ۲۰۰ صفحه ۱۹۰۰۰ تومان فهرست مطالب : فصل اول طرح تحقیق ۱ بیان موضوع یا تعریف مسأله: ۲ ضرورت انجام تحقیق: ۴ پیشینه تحقیق: ۵ فرضیات ۶ تعریف عملیات متغیرها: ۷ نوع تحقیق و دلایل آن: ۷ ابزار گردآوری داده ها: ۸ جامعه آماری: ۸ …

مشاهده جزییات

وضعیت بازار سبزیجات خشک

دانلود مقالات فارسی رشته حسابداری

کد محصول hs138 فایل وورد ۹۰ صفحه ۱۴۰۰۰ تومان فهرست مطالب: فصل اول(طرح تحقیق) ۱ هدف و ضرورت تحقیق ۲ فرضیه ی تحقیق: ۳ روش تحقیق: ۳ فصل دوم(ادبیات تحقیق) ۴ تجارت بین الملل و کشورهای روبه توسعه ۵ جایگاه صادرات غیر نفتی در اقتصاد کشور ۷ آثار جانبی افزایش …

مشاهده جزییات