خانه / کتاب جزوه مقاله / کتب حسابداری و اقتصاد (پەڕە 12)

کتب حسابداری و اقتصاد

دانلود کتاب های الکترونیک و منابع آموزشی و تحقیقاتی در زمینه ی حسابداری حسابرسی اقتصاد مقاله جزوه منابع علمی تحقیقاتی

تأثیر گزارشگری مالی تحت وب بر ویژگی‌های کیفی اطلاعات حسابداری

دانلود مقالات فارسی رشته حسابداری

کد محصول hs101 فایل وورد ۱۲۰ صفحه ۱۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب : فصل اول: کلیات پژوهش دیباچه ۱-۲ بیان مسئله و علل برگزیدن موضوع پژوهش ۱-۳ اهمیت و ضرورت پژوهش ۱-۴ هدف پژوهش ۱-۵ نوع طرح پژوهش ۱-۶ فرضیات پژوهش ۱-۷ روش پژوهش ۱-۸ جمع آوری اطلاعات ۱-۹ ابزار اندازه …

مشاهده جزییات

تأثیر در افزایش سود انباشته بر میزان تغییرات سود قبل از بهره و مالیات سال بعد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

دانلود مقالات فارسی رشته حسابداری

کد محصول hs100 فایل وورد ۳۵ صفحه ۷۰۰۰ تومان فهرست مطالب : تقدیر و تشکر ۱ فهرست جداول و نمودارها ۴ مقدمه ۵ فصل اول : طرح تحقیق ۶ ۱-۱) تشریح و بیان موضوع ۶ ۲-۱) اهمیت موضوع ۶ ۳-۱) هدف و علت انتخاب موضوع ۷ ۴-۱) فرضیات تحقیق ۷ …

مشاهده جزییات

تاثیر برنامه سوم توسعه بر نرخ بیکاری

دانلود مقالات فارسی رشته حسابداری

کد محصول hs99 فایل وورد ۵۰ صفحه ۷۰۰۰ تومان فهرست مطالب فصل اول کلیات تحقیق ادبیات موضوع تحقیق فصل سوم  روش شناسی تحقیق فصل چهارم  تحلیل داده ها فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات فهرست منابع ۱-         فصل اول ‌( کلیات تحقیق)   ۱-۱- مقدمه: برنامه به معنای مقررات با …

مشاهده جزییات

بررسی روند بلند مدت در کارایی بانک های تجاری ایران, اندازه گیری کارایی و رتبه بندی بانکهای تجاری ایران

دانلود مقالات فارسی رشته حسابداری

کد محصول hs98 فایل وورد ۱۲۰ صفحه ۱۸۰۰۰ تومان فهرست مطالب فصل اول کلیات تحقیق ۱-۱ مقدمه ۱-۲ مساله اصلی تحقیق ۱-۳ تشریح وبیان موضوع ۱-۴ ضرورت انجام تحقیق ۱-۵ قلمرو تحقیق ۱-۶ اهداف اساسی از انجام تحقیق ۱-۶ اهداف اساسی از انجام تحقیق ۱-۷ روش تحقیق ۱-۸ بررسی پیشینه …

مشاهده جزییات

بررسی رابطه بین هزینه دولت و رشد اقتصادی در ایران

دانلود مقالات فارسی رشته حسابداری

کد محصول hs97 فایل وورد ۱۰۰ صفحه ۱۵۰۰۰ تومان چکیده  هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر مخارج دولت روی رشد اقتصادی با استفاده از داده  های سری زمانی در ایران از سال ۱۳۵۰ تا ۱۳۸۵ است. مدل انتخابی ما، یک مدل ساده رشد مطابق با مدل رم (۱۹۸۶) می باشد …

مشاهده جزییات

بررسی رابطه بین وجوه نقد ناشی از فعالیت های تامین مالی و بازده سهام شرکت ها

دانلود مقالات فارسی رشته حسابداری

کد محصول hs96 فایل وورد ۳۵ صفحه وورد +۴۳ اسلاید ۱۲۰۰۰ تومان فهرست مطالب : بیان موضوع اهمیت و ضرورت انجام تحقیق اهداف تحقیق فرضیه‌های تحقیق فرضیه اصلی فرضیه‌های فرعی روش تحقیق ابزار تحقیق فرضیات مالی نظرات مربوط به سهام فرضیه ارزشیابی نادرست فرضیه سرمایه گذاری بیش از حد فرضیه …

مشاهده جزییات

بررسی رابطه تغییرات اجزای صورت سود و زیان با تغییرات بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

دانلود مقالات فارسی رشته حسابداری

کد محصول hs95 فایل وورد ۱۰۵ صفحه ۱۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب چکیده فصل اول_ کلیات تحقیق مقدمه بیان موضوع هدف و دلایل انتخاب اهمیت موضوع فرضیه تحقیق قلمرو تحقیق متغیرهای تحقیق جمع آوری اطلاعات تعاریف و اصطلاحات فصل دوم _ مبانی نظری تحقیق مقدمه بخش اول _ مفهوم سود و …

مشاهده جزییات

صادرات غیر نفتی جمهوری اسلامی ایران به جمهوری خلق چین

دانلود مقالات فارسی رشته حسابداری

کد محصول hs93 فایل وورد ۸۵ صفحه ۱۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب : مقدمه فصل اول : – ادبیات موضوع و سیرتکامل نظریه ها ( توسعه صادرات ) – صادرات و رشد اقتصادی استراتژی تجارت بین الملل رابطه میان کاهش ارزش پول و توسعه صادرات – بازار یابی بین المللی – …

مشاهده جزییات

عـوامل موثر در محاسبه بهای تمام شده برق در نیروگاه از دیدگاه مدیران مالی

دانلود مقالات فارسی رشته حسابداری

کد محصول hs92 فایل وورد ۲۶۰ صفحه ۲۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب چکیده : ۱ روش تحقیق ۱ جامعه آماری. ۲ آزمونهای آماری مورداستفاده درتحقیق ۲ پیشنهادات مبتنی بربررسی فرضیه های تحقیق ۲ مقدمه ۳ صنعت برق در ایران ۳ بیست سال با صنعت برق ایران ۱۰ صنعت برق در جهان ۱۳ پیش گفتار ۱۶ فصل اول، کلیات تحقیق تعریف عنوان تحقیق …

مشاهده جزییات

موانع گسترش بانکداری الکترونیک

دانلود مقالات فارسی رشته حسابداری

کد محصول hs91 فایل وورد ۶۵ صفحه ۱۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب فصل اول_کلیات تحقیق چکیده….۲ مقدمه…….۴ تشریح و  بیان مساله۵ ضرورت انجام  تحقیق….۶ هدف و اهمیت موضوع……۷ فرضیه های تحقیق….۷ تعریف عملیاتی متغیر ها۸ متغیرهای تحقیق۹ قلمرو تحقیق۱۰ فصل دوم_ادبیات وپیشینه تحقیق تعریف بانکداری الکترونیک۱۲ شاخه ،کانال ،مذایای بانکداری الکترونیک۱۳ …

مشاهده جزییات