پارس پروژه (پرتال پروژه های دانشگاهی)

hs121-تاثیر نسبت دستگاه خودپرداز (ATM) بر بهبود کارایی هزینـه بانک ها

کد محصول hs121

فایل وورد

120 صفحه

30000 تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

فصل اول : مقدمه،کلیات تحقیق و اهمیت موضوع
1-1) مقدمه .. 1
1-2) بیان مساله ... 1
1-3) قلمرو تحقیق .......  3
1-4) اهداف تحقیق ..... 3
1-5) ضرورت و اهمیت تحقیق . 3
1-6) فرضیه تحقیق ..... 6
1-7)متغیرهای تحقیق  7
1-7-1) متغیر وابسته . 7
1-7-2) متغیر مستقل ....... 7
1-7-3) متغیرهای کنترلی ....... 8
1-8) تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی طرح ...... 9 
 
فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق و مروری بر ادبیات علمی موجود
2-1) مقدمه .11 
2-2) تجارت الکترونیک  11 
2-2-1) تاریخچه ....... 11
2-2-2) تعریف تجارت الکترونیک .. 12
2-3) بانکداری الکترونیک .... 13
2-3-1) چرا بانکداری الکترونیک؟ ....... 14 
2-3-2) تاریخچه بانکداری الکترونیک در جهان ....... 15 
2-3-3) دلایل روی آوردن بانک ها به بانکداری الکترونیک 16 
2-3-4) معایب بانکداری الکترونیک ... 17 
2-3-5) انواع بانکداری الکترونیک ...... 18
2-3-6) مقایسه بانکداری سنتی با بانکداری الکترونیک ... 20
2-3-7) تاریخچه بانکداری الکترونیک در ایران . 22
2-3-8) ارکان بانکداری الکترونیک در ایران ...... 23
2-4) دستگاه های خودپرداز  25
2-4-1) تاریخچه دستگاه های خودپرداز ....... 25
2-4-2) روند رشد دستگاه های خودپرداز در جهان ... 28
2-4-3) طبقه بندی دستگاه های خودپرداز . 29
2-4-4) قسمت های مختلف یک دستگاه خودپرداز ....  30
2-4-5) نحوه کار دستگاه های خودپرداز ..    32
2-5) مروری بر کارایی و مفاهیم آن  34  
2-5-1) تعاریف کارایی ..... 34
2-5-1-1) قلمرو تعریف کارایی  35
2-5-1-2) تعریف کارایی با توجه به مفهوم ایستا و پویا ... 35
2-5-1-3) تعریف کارایی با توجه به مفهوم مطلق یا نسبی ....... 36
2-5-2) ناکارایی و علل آن ..... 38
2-5-3) تاریخچه کارایی .. 39
2-5-4) مفاهیم کارایی ..... 40
2-5-5) اهمیت کارایی از نظر اقتصاد .. 44 
2-5-6) ضرورت بررسی کارایی در سیستم بانکی ..... 44
2-5-7) عوامل موثر بر کارایی هزینه ... 46
2-6) فناوری اطلاعات و ساختار صنعت بانکداری ... 50
2-7) پیشینه تحقیق ..... 51

فصل سوم : روش تحقیق و اندازه گیری و گردآوری داده ها
3-1) مقدمه ....  59 
3-2) روش و نوع تحقیق  59
3-3) جامعه آماری تحقیقی... 59
3-4) روش گردآوری اطلاعات و داده ها..... 59
3-5) مدل تحقیق ... 60
3-6) متغیر های تحقیق ...... 61 
3-6-1) متغیر مستقل .. 61 
3-6-2) متغیرهای کنترلی ..... 61
3-6-3) متغیر وابسته ..... 63 
3-7) فرضیه تحقیق ...... 64
3-8) تلفیق داده های سری زمانی و مقطعی . 65
3-9) روش آماری تحلیل داده ها  65
3-9-1) روش برآورد با استفاده از داده های تابلوئی .. 66 
3-9-2) آزمون F  67
3 -9-3) روشهای تخمین ....... 68
3-9-4) آزمون هاسمن ....... 69 
3-9-5) فرض های اساسی رگرسیون . 72
3-9-6) آزمون فرض های اساسی رگرسیون ..... 73

  فصل چهارم : ارائه تجزیه و تحلیل در مورد موضوع 
4-1) مقدمه ... 75
4-2) توصیف داده ها ... 76
4-3) بررسی فروض مدل کلاسیک رگرسیون خطی....... 80
4-4) توضیح و محاسبه متغیرهای تحقیق  82
4-4-1) تحلیل آماری مدل رگرسیون .. 84
4-4-2) آزمون فرضیه ...... 87

فصل پنجم : خلاصه، نتایج و پیشنهادات
5-1) مقدمه ..... 89
5-2) خلاصه موضوع و روش تحقیق .. 89
5-3) خلاصه نتایج حاصل از تحقیق.... 91
5-4) بررسی تطبیقی یافته ها ..... 92
5-5) نتیجه گیری .  93
5-6) محدودیت ها و مشکلات تحقیق ...... 93
5-7) پیشنهادها ............ 94 
5-7-1) پیشنهادهای مبتنی بر نتایج تحقیق....... 94 
5-7-2) پیشنهاد برای تحقیقات آتی ...... 94
منابع و ماخذ .... 96 
پیوست .... 99
 فهرست جداول و نمودارها
الف) جداول
جدول 2-1 مقایسه بانکداری الکترونیک و سنتی  .  21
جدول 3-1 متغیرهای تحقیق .... 64 
جدول 3-2 مقایسه مدل های اثرات ثابت و تصادفی با استفاده از داده های تابلویی ...... 69
جدول4-1 شاخص های مرکزی و پراکندگی متغیرهای تحقیق بین سالهای 87-84 ... 76 
جدول 4-2 میانگین متغیرهای تحقیق بین سالهای 87-84 ...... 77
جدول 4-3 ماتریس خود همبستگی ... 81
جدول 4- 4 نتایج آزمون هاسمن و F ...... 83
جدول 4-5 نتیجه تخمین نسبت هزینه به درآمد با استفاده از الگوی حداقل مربعات تعمیم 
یافته 
جدول 4-6 نتیجه تخمین نسبت هزینه به درآمد با استفاده از الگوی حداقل مربعات متغیر
مجازی ...... 85
جدول 4-7-1 ضرایب متغیر مستقل نسبت دستگاه خودپرداز در مدل اول 
جدول 4-7-2 ضرایب متغیر مستقل نسبت دستگاه خودپرداز در مدل دوم 
جدول 5-1 خلاصه داده های تحقیق. 91
جدول 5-2 خلاصه نتایج آماری به دست آمده با استفاده از نرم افزار Eviews در سطح خطای  
5% در مدل اول ..... 92
جدول 5-3 خلاصه نتایج آماری به دست آامده با استفاده از نرم افزار Eviews در سطح خطای   5% در مدل دوم ...... 92
جدول 5-4 خلاصه یافته های تحقیق ....... 92

فهرست جداول و نمودارها
ب) نمودارها
نمودار 1-1 روابط متغیرهای تحقیق ... 8
نمودار2-1 مفاهیم کارایی ...... 42
نمودار 4-1 مقایسه میانگین تعداد دستگاه خودپرداز در سال های مختلف در بانک ها . 78
نمودار 4-2 مقایسه نسبت خودپرداز به کارکنان در سالهای مختلف .. 78
نمودار4-3 نسبت هزینه عملیاتی به دارایی بانک ها ...... 79
نمودار 4-4 نسبت هزینه عملیاتی به درآمد بانک ها ....... 79
نمودار 4-5 بررسی نرمال بودن داده ها ..... 80
نمودار 4-6 پراکندگی جملات اخلال . 81

 

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

راهنمای خرید

نحوه ی خرید

 شماره پشتیبانی و تلگرام 09372555240

 1- پرداخت اینترنتی: برای پرداخت اینترنتی اینجا کلیلک کنید

2.کارت به کارت: با استفاده از پایانه های خود پرداز مبلغ محصول را به شماره کارت زیر انتقال داده و سپس  4 رقم آخر کارت،ادرس ایمیل و کد محصول را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید  6104337867130005 به نام علی اصغر رحیمی موحد بانک ملت

3: واریز نقدی به شماره حساب  ۱۲۶۰۸۹۳۱۴۵ وسپس شماره فیش ادرس ایمیل و کد محصول  را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید