اطلاعیه

مطالعه تطبیقی بهاء تمام شده آب در شبکه های آبیاری و زهکشی و ارائه طریق برای کاهش هزینه ها

کد محصول:mo193

تعداد صفحات: ۱۳۵ صفحه فایل وورد

قیمت: ۱۸۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

عنوان صفحه
فصل اول :
۱-۱- تعریف موضوع
۲-۱- اهمیت موضوع تحقیق
۳-۱- فرضیه های اصلی و فرعی تحقیق
۴-۱- هدف تحقیق
۵-۱- قلمرو تحقیق
۶-۱- مشکلات و محدودیتهای تحقیق
۷-۱- تعریف و واژه ها
فصل دوم : ادبیات موضوع تحقیق و مروری بر تحقیقات انجام شده
بخش اول : سابقه موضوع تحقیق
مقدمه
۱-۲- مشخصات منطقه سیستان
۲-۲- منابع آب سیستان
۳-۲- طرح شبکه های آبیاری و زهکشی
۴-۲- شبکه های آبیاری و زهکشی سیستان
۵-۲- نحوه توزیع آب در سیستان
۶-۲- نیازهای آبی شبکه آبیاری و زهکشی سیستان
بخش دوم : آشنایی با محدوده تحقیق شبکه سد درودزن
۷-۲- طرح شبکه آبیاری و زهکشی سد درودزن شیراز
۸-۲- بهره برداری شبکه آبیاری و زهکشی سد درودزن
بخش سوم : مبانی نظری تحقیق
۹-۲- دورنمای اقتصادی منطقه سیستان
۱۰-۲- ارزیابی عملکرد سیستمهای آبیاری و زهکشی
۱۱-۲- مبانی ارزیابی سیستمهای آبیاری و زهکشی
۱۲-۲- حسابداری قیمت تمام شده
۱۳-۲- بررسی حسابداری مالی و حسابداری بهاء تمام شده
۱۴-۲- عوامل تاثیرگذار در شبکه های آبیاری و زهکش
۱۵-۲- مروری بر تحقیقات انجام شده
۱۶-۲-روشهای ارزیابی طرحهای سرمایه گذاری شده
فصل سوم :
۱-۳- مقدمه
۲-۳- روش تحقیق
۳-۳- مدل مورد استفاده در تعیین بهاء‌تمام شده
۴-۳- متغیرهای تحقیق
۵-۳- نحوه تنظیم و اهداف مورد نظر از سؤالات پرسشنامه
۶-۳- روش آماری
۷-۳- جامعه مورد تحقیق
۸-۳- روش تجزیه و تحلیل فرضیه ها
۹-۳- آزمون فرضیه ها
فصل چهارم :
۱-۴- تجزیه و تحلیل یافته ها
۲-۴- تجزیه و تحلیل فرضیه ها
۱-۲-۴- تجزیه و تحلیل فرضیه اول
۲-۲-۴- تجزیه و تحلیل فرضیه دوم
۳-۲-۴- تجزیه و تحلیل فرضیه سوم
۴-۴- خلاصه تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق
فصل پنجم :
۱-۵- نتیجه گیری
۲-۵- پیشنهادات
۳-۵- پیشنهادات پژوهشی
منابع و مأخذ

چکیده :
قیمت تمام شده آب در شبکه های آبیاری و راهکارهای کاهش هزینه ها از موضوعات اساسی و مورد توجه جهان و علی الخصوص که در هزاره سوم جنگهادر کشورهای جهان جنگ آب خواهد بود دارای ارزش و جایگاه ویژه ای می باشد مسئله نرخ گذاری آب کشاورزی دارای چهار هدف : استفاده کارآ از آب ، تقویت بنیه مالی بخش آب ، توزیع درآمد و ایجاد انگیزه برای زارعین را در پی دارد .لذا منطقه سیستان که فاقد آبهای زیرزمینی و سطحی می باشد و تنها منبع تأمین کننده بخش کشاورزی ، شرب و صنعت در سیستان تنها رودخانه هیرمند است که از افغانستان سرچشمه گرفته و تحت تأثیر مسایل سیاسی تا حال مشکل سازی برای کشاورزان را داشته است . موضوع خوبی است تا در بهاء تمام شده آب تحقیق بیشتری انجام پذیرد . برهمین اساس موضوع تطبیق قیمت تمام شده آبدر شبکه های سیستان و راهکارهای کاهش هزینه بعنوان موضوع تحقیق از سال ۱۳۸۰ برای اینجانب ضروری احساس شد .
موضوع تحقیق:
موضوع تحقیق عبارت است از «مطالعه تطبیقی بهاء تمام شده آب در شبکه های آبیاری و زهکشی دشت سیستان و ارائه طریق برای کاهش هزینه ها » قیمت وسیله ای است که نظام اقتصادی بازار آزاد وظایف خود را توسط آن انجام می دهد قیمتهایی که زارعین در مقابل محصولات خود دریافت یا پرداخت می نمایند نقش مهمی در تشویق زارعین به تولید بیشتر محصول و یا کاهش آن دارند . تجربه نشان می دهدوقتی قیمت محصول افزایش می یابد مردم معمولاً مقدارکمتری را از آن خریداری می نمایند و برعکس درصورت تنزل قیمت محصول مقدارزیادی از آن خریداری می گردد که در واقع وقتی صادق است که سایر عوامل مثل درآمد ، سلیقه خانوار و قیمت سایر محصولات ثابت بماند و تنها قیمت محصول مورد نظر تغییر بکند بنابراین قیمت می تواند زارع را در جهت تولید و درآمد بیشتر تشویق نماید و از طرفی هم قیمت تمام شده آب در شبکه آبیاری و زهکشی دشت سیستان کمک بسیار مهمی در ارائه بهتر خدمات از طریق آب منطقه ای مؤثر خواهد بود و در این راستا برای کاهش هزینه ها باید عواملی که در قیمت تمام شده تأثیرگذار هستند مورد بررسی قرار داده شود تا بتوان این هزینه ها را شناسایی و چگونگی کاهش آن را تعیین نمود لذا برای بدست آوردن آن شاخص های مختلفی از جمله هزینه های احداث تأسیسات ،‌تعمیر و نگهداری، راندمانهای آبیاری (‌راندمان انتقال، راندمان توزیع، راندمان مزرعه) روشهای توزیع آب، فرهنگ آبیاری موجود، الگوهای کشت، مدیریت بهره برداری از تأسیسات و نیروی انسانی، اقتصاد مهندسی پروژه ها، وضعیت تأمین و توزیع آب و همچنین چگونگی منابع آب سیستان مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته و جهت اصلاح ساختار مدیریتی وتعیین بهاء تمام شده مدل آن را ارائه نموده است .در انتها مقایسه ای نیز بین قیمت تمام شده آب در شبکه آبیاری دشت سیستان ـ که تا کنون در سطح آب منطقه ای صورت نگرفته ـ و قیمت تمام شده آب در شبکه آبیاری شبکه درودزن شیراز ـ که مورد عمل قرار دارد ـ انجام گردد تا جایگاه ارزش آب در سیستان که آب نقش حیاتی در زندگی مردم دارد معین شود .
سؤالهای پژوهش عبارتند از :
۲- قیمت تمام شده یک مترمکعب آب چه مبلغی است ؟ و چه راهکارهایی جهت کاهش هزینه ها ارائه می گردد ؟
۲- پارامترهایی که در تعیین قیمت تمام شده مؤثر هستند کدامند؟
۳- تطبیقی بین قیمت تمام شده آب در شبکه های سد سیستان و سد درودزن شیراز بعمل آید .
روش تحقیق بکاررفته در این پژوهش ابتدا براساس روش کتابخانه ای جهت جمع آوری اطلاعات و سپس بروش میدانی با توجه به روشهای عملیاتی (روش آماری و پرسشنامه ای ) انجام و تجزیه تحلیل گردید .
جامعه آماری ۵۰ نفر که نمونه آماری بالغ بر ۳۹ نفر می باشند که از کارشناسان ، مدیران و افراد با تجربه بخشهای آب و کشاورزی بصورت تصادفی انتخاب شده اند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.