خانه / کتاب جزوه مقاله / کتب حسابداری و اقتصاد / بررسی تأثیر یارانه های نقدی دولت بر تورم طی سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰

بررسی تأثیر یارانه های نقدی دولت بر تورم طی سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰

کد محصول OL924

تعداد صفحات: ۶۱ صفحه فایل WORD

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱مقدمه.۲

۱- ۲بیان مسئله..۴

۱-۳ اهداف تحقیق….۵

۱-۳-۱ اهداف کلی..۵

۱-۳-۲ اهداف جزئی۵

۱-۴ اهمیت و ضرورت تحقیق…۶

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱مقدمه.۸

۲-۲ یارانه ۹

۲-۳ آثار اجتماعی و اقتصادی پرداخت یارانه ..۱۰

۲-۴ تأثیر یارانه بر توزیع و ترکیب جمعیت …..۱۱

۲-۵ رابطه محیط زیست با یارانه …..۱۱

۲-۶ رابطه یارانه و ارزش های اجتماعی…۱۲

۲-۷ یارانه و الگوی مصرف…. ۱۲

۲-۸ رابطه بیکاری پنهان و یارانه مواد غذایی …۱۳

۲-۹ بررسی آثار اقتصادی یارانه  نان …….۱۳

۲-۱۰ بررسی آثار اقتصادی یارانه قند و شکر ..۱۴

۲-۱۱ بررسی آثار اقتصادی یارانه شیر …..۱۵

۲-۱۲ بررسی آثار یارانه کود شیمیایی…. ۱۵

۲-۱۳ اثرات اقتصادی حذف یارانه .۱۶

۲-۱۴ شیوه های حمایت از اقشار کم در آمد ..۱۶

۲-۱۵ پرداخت نقدی یارانه ها .۱۷

۲-۱۶ انتخاب در مصرف ۱۷

۲-۱۷ بازنشستگان ..۱۸

۲-۱۸ سرمایه گذاری عمرانی .۱۸

۲-۱۹ استفاده مردم از امکانات عمومی….۱۸

۲-۲۰ یارانه نقدی و کارآفرینی ……۱۹

۲-۲۱ واردات کالا .۱۹

۲-۲۲ تورم یا گرانی مقطعی …۱۹

۲-۲۳ پیامدها و اثرات هدفمند کردن یارانه‌ها…۲۰

۲-۲۴ بررسی آثار اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی هدفمندسازی یارانه در ایران ….۲۱

۲-۲۵ بررسی آثار تورمی هدفمند نمودن یارانه‌ها در ایران …….۲۲

۲-۲۶ یارانه‌، مبحثی ریشه‌دار و عمیق…….۲۵

۲-۲۷ فرآیند منطقی سیاست‌گذاری برای ساماندهی یارانه‌ها…..۲۵

۲-۲۸ ریشه‌یابی خارج شدن بحث یارانه از دستور کار مقامات..۲۶

۲-۲۹ گروه‌های ذی‌نفع از دیدگاه نظری..۲۷

۲-۳۰ گروه‌های ذینفع در نظام یارانه‌ای موجود۲۸

۲-۳۱ گروه‌های ذی‌نفع در زنجیره فعالیت‌های اقتصادی…۲۸

۲-۳۲ گروه‌های ذی‌نفع در زنجیره‌ی فعالیت‌های اداری و سیاسی……۲۹

۲-۳۳ نقصان مطالعاتی درباره‌ی یارانه‌ها…۳۰

۲-۳۴ آثار اجتماعی، سیاسی و فرهنگی اصلاح نظام یارانه۳۱

۲-۳۵ اهداف دولت در اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها……۳۲

۲-۳۵-۱ تحقق بخشیدن عدالت…….۳۲

۲-۳۵-۲ اختصاص بهینه منابع..۳۲

۲-۳۵-۳ اصلاح ساختار اقتصادی برای تحقق بخشیدن اهداف سند چشم‌انداز کشور ۳۲

۲-۳۵-۴ مدیریت کردن مصرف برای جلوگیری از اسراف منابع……۳۲

۲-۳۶ اقدامات دولت در طرح تحول اقتصادی.۳۳

۲-۳۷ اقدامات دولت در طرح هدفمند کردن یارانه‌ها ……۳۴

۲-۳۸  برنامه‌ی عملیاتی برای تحول در نظام یارانه‌ها.۳۵

۲-۳۹ منافع هدفمندی یارانه‌ها..۳۹

۲-۴۰ برنامه‌های تحول نظام یارانه‌ها.۳۹

فصل سوم: نتیجه گیری تحقیق

۳-۱پیامدها و اثرات هدفمند کردن یارانه‌ها……۴۱

 ۳-۲ نقصان مطالعاتی درباره‌ی یارانه‌ها….۴۲

۳-۳ اثر هدفمندی یارانه ها بر تورم ………۴۳

۳-۴ روند قیمت ها طبق گزارش بانک مرکزی۵۲

منابع